Adatbázis kereső :    
Adatbázisok, segédletek / Általános segédletek / Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv-sorozat repertóriuma 1970-2011 / Mellékletek

MELLÉKLETEK

1. Ábrák

 

a./     Fényképek: arcképek, mellképek, családi fotók, csoportképek, település és tájképek, repülőgépek, vadászjelenetek, néprajz

        Arcképek, mellképek

 

1.    Vörös László [geometra] arcképe. (Dongó György festménye).(1790-1870).

        1974. 95. p.

2.    II. Rákóczi Ferenc (1676-1735). [Mányoki Ádám festménye].

        1976. 38. p.

3.    Mikoviny Sámuel arcképe és aláírása. (Fettich Nándor akvarellje).

        1976. 132. p.

4.    Simó Ferenc Berzsenyi-portréja.

        1976. 187. p.

5.    Pálóczi Horváth Ádám, Bikfalvi Kóréh Zsigmond festménye után készült rézmetszet. (Részlet).

        1977. 191. p.

6.    Zichy Mihály (1827-1906).

        1977. 208. p.

7.    Rippl-Rónai József (1861-1927).

        1977. 344. p.

8.    Roboz István (1828-1916).

        1979. 224. p.

9.    A kiábrándult, de gróffá felkent Jellai. Koberwein fényképe alapján készült acélmetszet.

        1985. 287. p.

10.   János főherceg. Franz Eybl litográfiája. Anton Einsle festménye alapján (TKCs).

        1985. 296. p.

11.   Batthyány Lajos. Barabás Miklós litográfiája, 1848. (TKCs).

        1985. 297. p.

12.   [A 70 éves Kanyar József].

        1986. 3. p.

13.   Latinca Sándor kormányzótanácsi biztos 1919 nyarán Kaposváron.

        1986. 363. p.

14.   Gr. Széchényi Ferenc, Somogy vármegye főispánja (1798-1811).

        1988. 92. p.

15.   Gr. Széchenyi István, Kaposvár díszpolgára (1835).

        1988. 110. p.

16.   Csorba József 1789-1858. (1857-ben készült felvétel).

        1989. 104. p.

17.   Nagyatádi Szabó István (1863-1924).

        1991. 143. p.

18.   Somssich László (1874-1956).

        1991. 177. p.

19.   Széchenyi István.

        1992. 288. p.

20.   Kőszeghy Antal Marcali plébánosa (1886-1976).

        1998. 248. p.

21.   Egy idős ecsenyi férfi, Hoffmann Fülöp (meghalt: 1929) (Ismeretlen fényképész).

        2000. 108. p.

22.   Jan Emirsarski-Pidelli alezredes, lengyel katonai attasé Dóró Gáborral a Magyar-Lengyel Cserkészkör vezetőjével.

        2000. 142. p.

23.   Lengyel polgári menekültek Budapest határában 1940 nyarán.

        2000. 143. p.

24.   Gruber János parlamenti képviselőről készült fénykép az 1880-as évekből.

        2001. 176. p.

25.   Mayer Bertalan kaposvári ipartestületi elnök fényképe 1925-ből. (Bereczk Sándor Kaposvár rendezett tanácsú város története és fejlődése című, Kaposváron 1925-ben megjelent könyvéből).

        2001. 252. p.

26.   Mindszenty József (1892-1975).

        2002. 180. p.

27.   Adelmann házaspár. Adelmann Károly és Zuzmann Franciska.

        2005. 192. p.

28.   Szajkovits Ede a kaposvári repülőszázad pilótája.

        2007. 251. p.

29.   Kovács-Sebestény Gyula Somogy vármegye első tanfelügyelője. (Forrás: A Magyar Királyi Állami Fiúgimnázium Emlékkönyve. 1812-1912.)

        2008. 90. p.

30.   Gróf Jankovich László Somogy vármegye főispánja (1860-1886).

        2011. 44. p.

31.   Dr. Takáts Gyula lakása dolgozószobájában 1985 körül.

        2011. 71. p.

32.   Takáts Gyula fényképe pedagógusi minősítési lapjának mellékleteként, 1937.

        2011. 72. p.

33.   Takáts Gyula Ferenc fényképe pedagógusi minősítési lapjának mellékleteként, 1937.

        2011. 72. p.

 

        Családi fotók

1.    Özv. Vörös Lászlóné, Pajor Rebeka Janka és Amália nevű leányai társaságában (1870 utáni fénykép).

        1974. 106. p.

2.    Szilády Lajos és neje: Vörös Ottilia (1875 körüli felvétel).

        1974. 109. p.

3.    Idős csökölyi házaspár, 1926. (Kerny István felvétele).

        1980. 268. p.

4.    A Latinca család Pécskán (1916?). (Középen Latinca Györgyné, balra L. Elza, jobbra Latinca Sándorné Mauz Erzsébet. Állnak: L. Lukrécia és L. Sándor).

        1986. 348. p.

 

        Csoportképek

1.    A niklai Berzsenyi ünnepségeken résztvevő magyar írók (Illyés Gyula, Németh László, Takáts Gyula, Tolnai Gábor) Berzsenyi Mária, a megye és a Berzsenyi Társaság vezetőivel. (1948. május 9-én).

        1976. 190. p.

2.    Írók a niklai Berzsenyi-kert fái alatt. Balról jobbra: Mészöly Miklós, Takáts Gyula, Németh László, Illyés Gyula és Kanyar József. (1948. május 9-én).

        1976. 300. p.

3.    Lengyel menekült katonák Mosdóson.

        1991. 212. p.

4.    A 10. könnyű tüzérezred pánikszerű visszavonulása az orosz hómezőben.

        1984. 330. p.

5.    1956. október 26-iki népgyűlés a Kossuth téren. [Kaposvár].

        1993. 390. p.

6.    Metzli Camill (kalapban) és Illés János "bal-ispán" az 1940-es évek elején. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 105. p.

7.    Erdőszéli pihenő 1942 vagy 43. Jobbról: Illés János, Barthos Tiborné, Metzli Camill, hátul Barthos Tibor. (Barthos Tibor önkioldós felvétele).

        1995. 107. p.

8.    "Pista báró" és Metzli Camill egy tízes bikát értékelnek 1943 őszén. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 110. p.

9.    Somogyi katonák a II. világháborúban (1942).

        1995. 328. p.

10.   Fehérgyász - Csököly (Somogy). (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 6. p.

11.   Táncház, Szerelem, Élet - Méra (Kalotaszeg). (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 10. p.

12.   Moldvai csángó asszony gyermekével. (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 18. p.

13.   Lengyel internált katonák az esztergomi táborban.

        2000. 147. p.

14.   Lengyelek Abaújnádason 1939 őszén.

        2000. 148. p.

15.   Lengyel katonák a lévai táborban.

        2000. 153. p.

16.   Lengyelek magyar kísérettel a sárvári Fő téren.

        2000. 153. p.

17.   „Internált” lengyel tisztek az egri fürdőben 1940 nyarán.

        2000. 161. p.

18.   Lengyel lelkipásztori vizit a nagycenki lengyel táborban.

        2000. 172. p.

19.   Csoportkép a nagycenki táborból.

        2000. 172. p.

20.   Csoportkép a büki lengyel katonai táborból.

        2000. 174. p.

21.   A Rajkáról Mosonmagyaróvárra áttelepített lengyelek csoportja.

        2000. 175. p.

22.   Emlékmű építése 1945 nyarán. [szovjet hősi emlékmű, Kaposvár].

        2000. 186. p.

23.   A szigetvári polgáristák a parlament üléstermében.

        2003-2004. 138. p.

24.   A 168. sz. cserkészcsapat a szigetvári vár dzsámija előtt.

        2003-2004. 141. p.

25.   Fogadási ünnepség a cserkészek (a kép bal előtere) részvételével.

        2003-2004. 142. p.

26.   A Szigetvári Atlétikai Klub.

        2003-2004. 144. p.

27.   Megemlékezés Szigetvár főterén az első világháborús emlékműnél.

        2003-2004. 147.

28.   Tornabemutató a községi sportpályán.

        2003-2004. 148. p.

29.   Az első Nagy Imre-kormány (1954. július 4.)

        2003-2004. 176. p.

30.   Díszebéd a Turulban Horthy Miklós tiszteletére. 1921. június 4.

        2005. 200. p.

31.   Földosztás, 1945.

        2008. 154.p.

32.   Népgyűlés a kaposvári Petőfi téren 1956. október 26-án. A fiatal Tordy Géza a „Szózat”-ot szavalta.

        2009-2010. 182. p.

33.   Rippl-Rónai József vendégeivel a Róma-villa kertjében 1920 körül.

        2011. 16. p.

34.   Dr. Takáts Gyula – többek között – dr. Németh László, Illyés Gyula és dr. Kanyar József társaságában az 1940-es évek végén.

        2011. 88. p.

35.   A „Somogy a Demokráciáért” vándorkiállítás fogadása a szigetvári állomáson, 1947.

        2011. 133. p.

36.   A „Somogy a Demokráciáért” vándorkiállítás fogadása a szigetvári állomáson, 1947.

        2011. 134. p.

37.   A szerelvény vezetőinek megérkezése az egyik állomásra. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 135. p.

38.   A látogatók a kiállítás megtekintésére várnak. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011.  136. p.

39.   A kiállítás iránt érdeklődők, a szerelvény belsejéből fényképezve. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 137. p.

40.   A vándorkiállítást kísérő NÉKOSZ-tagok a nagyatádi fürdőben. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 138. p.

41.   Érdeklődők, valószínűleg a böhönyei vasúti megállónál. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 139. p.

42.   A szerelvény megérkezése Böhönyére. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 139. p.

43.   A szerelvény megérkezése Böhönyére. [„Somogy a Demokráciáért” c. kiállítás, 1947.]

        2011. 140. p.

 

        Település- és tájképek

 

1.    A Déli-vasút a fonyódi hegyoldal mellett a századfordulón.

        1978. 110. p.

2.    A Sió torkolata (1896).

        1978. 147. p.

3.    Boglári hegyoldal (1896).

        1978. 149. p.

4.    Szántódi rév (1896).

        1978. 150. p.

5.    Szántód-puszta (1896).

        1978. 150. p.

6.    Erdőrészlet Somogyban.

        1978. 354. p.

 

        Repülőgépek

 

1.    Újonnan gyártott UFAG C. I. felderítőgépek az albertfalvai gyár udvarán.

        2007. 249. p.

2.    Brandenburg C. I. típusú felderítőgép a Tanácsköztársaság idején.

        2007. 253. p.

 

        Vadászjelenetek

 

1.    A Höhn-remizben 1941 nyarán Barthos Tibor által elejtett rendellenes agancsú bak. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 108. p.

2.    "Pista báró" és Metzli Camill egy tízes bikát értékelnek 1943 őszén. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 110. p.

3.    Az 1943-as bőgési idényben a Burgyában lőtt 7,1 kg agancsú tízes bika. (A személy azonosítatlan, Barthos Tibor felvétele).

        1995. 111. p.

4.    Gr. Erdődy Ilona a Porrogi-erdőn lőtt tizenkettesével 1943 őszén. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 112. p.

5.    Az iharosi farkas elejtőjével. (Ismeretlen résztvevő felvétele Nagy Domokos Imre gyűjteményéből. Megjelent a Nimród 1934/8. számában is).

        1995. 125. p.

6.    Háborús romok Nagyatádon (1945).

        1995. 352. p.

7.    A Kapos 1947. évi áradása.

        2003-2004. 164. p.

 

         Néprajz

 

1.    A búbos ajándékot Horváth János, Karád világhírű táncosa adja át. (Lantos Miklós felvétele).

        1986. 303. p.

 

 

b./   Genealógia

1.    Vörös László geometra családfája.

        1974. 88. p.

2.    Vörös család somogyi ágának családfája.

        1974. 90. p.

3.    Nagybajom 15-17. századi földesurainak rokoni össze­köttetései.

        1977. 16. p.

4.    Korotnai János ítélőmester és somogyi főispán rokonsága a 14-16. században.

        1977. 22. p.

5.    A nagybajomi jobbágyok családneveinek továbbélése 1466 és 1725 között.

        1977. 49. p.

6.    Noszlopy Sándor családfája.

        1978. 122. p.

7.    [Morthunus családfája]. 1. tábla

        1980. 7. p.

8.    [Az Antimus család családfája]. 2. tábla.

        1980. 14. p.

9.    Gorbonoki Péter családfája. 1. tábla.

        1991. 10. p.

10.   István, 1412-től Belosovci, 1436-tól Kerhen, családfája. 2. tábla.

        1991. 10. p.

11.   A Somssichok családfája. I. tábla.

        1991. 172. p.

12.   A Somssichok családfája. II. tábla.

        1991. 173. p.

13.   A Somssichok családfája. III. tábla.

        1991. 174. p.

14.   A Somssichok családfája. IV. tábla.

        1991. 175. p.

15.   A Somssichok családfája. V. tábla.

        1991. 176. p.

16.   A Várdai család genealógiája.

        1997. 8. p.

17.   Festetics Kristóf leszármazásának fő vonala.

        2001. 111. p.

18.   A Szentgyörgyvölgyi Bakács család leszármazási rendje. 2. kép.

        2007. 57. p.

19.   Dr. Takáts Gyula származási táblázata pedagógusi minősítési lapjának mellékleteként, 1944.

        2011. 73. p.

 

c./    Oklevél, irat, levél, levelezőlap, képeslap, napló, vers, röpirat, nyomtatvány, újság, könyv, plakát, kotta, címer, zászló, pecsét, embléma, pénz, érme, érem, aláírás, vízjel

 

        Oklevél

1.    A somogyvári konvent jegyzője: János mester, somogyvári plébános előtt 1516-ban kiállított oklevél.

        1970. 48. p.

2.    Kaposvár 1703. évi vásárprivilégiuma.

        1975. 75. p.

3.    Somogy vármegye címeres levele, 1498. január 6.

        1984. 56. p.

4.    A pécsi prépost és káptalan bizonyságlevele föld eladásáról. 1232. január. Hártya. ABCD chirographum, függőpecsételés nyoma. Bosnyák LT. 11. sz.

        1999. 54. p.

5.    A pécsi prépost és káptalan bizonyságlevele gyilkossági ügyben való egyezségről. 1235. május. Hártya. ABCD chirographum, függőpecsételés helye. Bosnyák LT. 12. sz.

        1999. 124. p.

6.    A somogyi konvent egyik birtokba iktatási bizonyságlevele, 1316. február 20. (A forrásközlés 755. sorszámú tételéről készült felvétel).

        2001. 78. p.

7.    A somogyi konvent 1425. május 1-jén kiadott oklevele.

        2002. 58. p.

8.    A somogyi konvent 1425. május 1-jén kiadott oklevele.

        2003-2004. 38. p.

9.    Jankovich János nemesi oklevele 1642. Adományozta: III. Ferdinánd.

        2011. 40. p.

 

        Irat

1.    Pálóczi Horváth Ádám, Kaposváron 1798. júl. 5-én írott táncnóta szövege. "Kaposvár 5. Julü 1798 a tegnapi Magyar Tánczra".

        1970. 99. p.

2.    Szentlukai üveghuta üzleti könyvelési anyaga, 1807.

        1971. 110-111. p.

3.    A francia katonai attasé büntetés elengedését kéri Baló ezredestől a francia katonák részére. [1943].

        1975. 177. p.

4.    A francia követség attaséja értesíti Baló ezredest 2 francia őrmester Balatonboglárra szállításáról. [1943].

        1975. 179. p.

5.    A francia katonai attasé bejelenti a hadügyminisztériumnak, hogy a francia katonák műkedvelő színjátszói Moliere Botcsinálta doktorát bemutatják Gödöllön, Budapesten, Balatonbogláron és Székesfehérváron. [1943].

        1975. 180. p.

6.    A balatonboglári francia katonai internálótábor parancsnokságának állománytáblázata 1943. március 1-jén.

        1975. 182. p.

7.    A' Magyar Asszonyok' prókátora, A' Budán Öszve gyűlt Rendekhez. 1790. A röpirat címlapja.

        1977. 197. p.

8.    [Varga József: Golits Rozáliána Neve Napjára Tisztelő Versek c. kéziratos verse, 1789.]

        1977. 215. p.

9.    [Varga József: Ritmus c. kéziratos verse, 1789.]

        1977. 218. p.

10.   [Varga József: Váradi Márton Uramnak Neve-Napját tisztelő, Szomoru, De vidáméttó Versek c. kéziratos verse]

        1977. 220. p.

11.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 1. Anno 1805. die 12-a Mai Istenben Boldogult Mernyei Vincze István Javai eképpen licitaltattak el úgy mint.

        1978. 99-104. p.

12.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 2. Istenben boldogult Vincze Istvány maszájábul mi s - hová erogáltatott ugy mint.

        1978. 104-105. p.

13.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 3. Fonai Gál Örzse Istenben Boldogult Sánta nyomorult Koldus Zsöllér Asszony vagyonának Öszve Irása 830. a mely is Kótya vetye által el adatott légyen.

        1978. 105. p.

14.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 4. Erogatió.

        1978. 105. p.

15.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 5. Anno 1801. die 29a May Istenben boldogult Rusti János Eöszödi Haidu Licitatio Képpen ell adatott Javaibul jött készpénznek Specificatioja ugy mint.

        1978. 106-108. p.

16.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 6. Öszödi Helségbelik az kik az nagyságos Uraság Hajdunak Szantottak mint Szam Szerént.

        1978. 108-109. p.

17.   Hagyatéki leltárak betűhív közlésben. 7. Eöszödi Helségben meg holt Méltoságos Uraság Hajduja, aki is ados maradott David Zsidonak, ugy mint.

        1978. 109. p.

18.   Noszlopy Gáspár keresztlevele. (Mezőcsokonya, 1820. aug. 31.).

        1978. 122. p.

19.   Noszlopy Gáspár minősítése a csurgói gimnáziumban (1834).

        1978. 124. p.

20.   Kazinczy János mocsoládi könyvtárának jegyzéke 1802-ből. (Első oldal).

        1979. 161. p.

21.   Urbárium borítólapja. [1524

        1981. 46. p.

22.   Horváth György császári prédikátor könyvének címoldala.

        1981. 144. p.

23.   [Fonay Imre asztalos munkát kérő levele, 1900].

        1981. 412-413. p.

24.   [Fonay Imre asztalos munkát kérő levele, 1904].

        1981. 414-415. p.

25.   [Gyurkó István kőműves munkát kérő kérvénye, 1907].

        1981. 420. p.

26.   Oláh Miklós esztergomi érsek 1567. május 16-án kelt levele.

        1982. 16. p.

27.   Noszlopy Gáspár falragasza, 1849. augusztus 10.

        1982. 104. p.

28.   Noszlopy Gáspár halotti anyakönyvi bejegyzése.

        1982. 132. p.

29.   Somogy vármegye címereslevele, 1498. január 6.

        1984. 56. p.

30.   [Noszlopy Gáspár felhívása Zala, Vas és Veszprém megye polgáraihoz, 1849.]

        1985. 312. p.

31.   Legújabb hír N.kanizsáról. Noszlopy Antal, 1849.

        1985. 319. p.

32.   A Közel-keleti Védelmi Bizottság javaslata a brit Külügyminisztériumnak, a brit Vezérkarnak és Eisenhower tábornoknak. 1943. nov. 23.

        1995. 514-515. p.

33.   Az Amerikai Vezérkar távirati utasítása a Szövetséges Erők Algíri Főhadiszállásának és az Amerikai Stratégiai Légierőnek. 1944. márc. 25.

        1985. 523-524. p.

34.   A Háborús Kabinet Hivatalának utasítása Wilson tábornoknak és Spaatz tábornoknak a Szövetséges Haderők Algíri Főhadiszállásán keresztül az Amerikai Stratégiai Légierőnek. 1944. ápr. 4.

        1985. 527. p.

35.   A Háborús Kabinet Hivatalának távirati utasítása az algíri Szövetséges Erők Főparancsnokságán levő Amerikai Stratégiai Légierőnek. 1944. máj. 16.

        1995. 532. p.

36.   Murphynak, az Amerikai Vezérkar képviselőjének jelentése a Külügyminisztériumnak. 1944. aug. 20.

        1985. 536. p.

37.   A Tollius által másolt török feliratok.

        1986. 117. p.

38.   A szántódi vendégfogadó bérbeadása 1798.

        1990. 98-99. p.

39.   [Pásztory ezredeskapitány levele, 1810].

        1990. 166. p.

40.   A "Berzsenyi" Páholy munkaterve.

        1990. 183-186. p.

41.   A megye alispánjának a járási főjegyzőhöz intézett szigorúan bizalmas leirata a kitelepítés előkészítésének rajtaütésszerű végrehajtására utasít... 3. sz. melléklet. [1947. aug. 12.].

        1990. 269. p.

42.   [Ismeretlen antiszemita kéziratos röplap].

        1991. 87. p.

43.   Fekete Márton bajomi plébános igazolása latin nyelven 1744. nov. 16-án arról, hogy Bajomban a filiális falvaiban mindig volt koldulási joguk a ferences barátoknak.

        1992. 78. p.

44.   A lengyeltóti plébános igazolása.

        1992. 79. p.

45.   Az 1745. jan. 8-i marcali egyezség latin jegyzőkönyve.

        1992. 80-81. p.

46.   Részlet az 1778. évi Can. Vis. latin jegyzőkönyvéből.

        1992. 82. p.

47.   Kossuth Lajos lemond a képviselői mandátumáról (1869).

        1992. 194. p.

48.   [Patyi Antal plébános levele, 1800. nov. 16.]

        1994. 160.-161. p.

49.   A 48-as Függetlenségi Országos Gazdapárt programja.

        1995. 181-184. p.

50.   [III. Károly vallásügyi tárgyú leirata Somogy vármegyének]. 1717. május 22. 1. sz. melléklet.

        1999. 135. p.

51.   Pálffy Miklós nádor levele Somogy vármegyének. 1718. március 18. 2. sz. melléklet.

        1999. 137. p.

52.   A kancellária levele Somogy vármegyének. 1720. december 15. 3. sz. melléklet.

        1999. 138. p.

53.   Szemere Bertalan belügyminiszter levele Somogy vármegyének az országgyűlési választások előkészítése ügyében.

        1999. 252. p.

54.   Részlet Somssich Pál képviselőnek, a tiszteletére rendezett kaposvári ünnepségen elmondott beszédéből. 1869. 1. sz. melléklet.

        1999. 290-291. p.

55.   Részletek a Somogy Megyei Deák Párt alakuló gyűlésének jegyzőkönyvéből. 1869. január 11. 2. sz. melléklet.

        1999. 291-292. p.

56.   A Somogy c. hetilap tudósítása az 1869. január 15-én tartott kaposvári Balközép párti gyűlésről. 3. sz. melléklet.

        1999. 292. p.

57.   Részlet a Deák Párt kaposvári választókerületi bizottmányának 1869. január 29-i ellen-röpiratából. 4. sz. melléklet.

        1999. 292-293. p.

58.   Jankovich László főispán február 26-án kelt válasza Wenckheim Béla belügyminiszter rendeletére. 5. sz. melléklet.

        1999. 293. p.

59.   A belügyminiszter a 695/eln/1869. sz. rendeletével a főispánt királyi biztosi jogkörrel ruházta fel. 6. sz. melléklet.

        1999. 293-294. p.

60.   Madarász József beszéde Somogy Vármegye Bizottmányának 1869. március 3-án tartott rendkívüli ülésén (részletek). 7. sz. melléklet.

        1999. 294-295. p.

61.   Kaposvár Mezőváros Elöljáróságának 1869. március 3-án kelt beadványa a kaposvári tüntetés ügyében (részlet). 8. sz. melléklet.

        1999. 295. p.

62.   A főispán felterjesztése a kaposvári beadvány ügyében. [1869]. 9. sz. melléklet.

        1999. 295-296. p.

63.   A babócsai járási szolgabíró 1869. március 7-én kelt jelentése a választási mozgalmakról (részlet). 10. sz. melléklet.

        1999. 296. p.

64.   Inkey Zsigmond Deák párti képviselő-jelölt baráti levele Jankovich László főispánhoz. [1869]. 11. sz. melléklet.

        1999. 297. p.

65.   Részletek a Somogy c. lap választási tudósításából. [1869]. 12. sz. melléklet.

        1999. 297-298. p.

66.   Részletek a Somogy c. lapnak a választásokról írott, Somogy- és Baranya megyék c. cikkéből. [1869]. 13. sz. melléklet.

        1999. 298-299. p.

67.   A kaposvári "Balpárt" egyik vezetője értekezletre hívja a megyei bizottmány tagjait. [1869]. 14. sz. melléklet.

        1999. 299. p.

68.   A kaposvári választókerületben 1869. július 15-én megtartott pótválasztás jegyzőkönyve. 15. sz. melléklet.

        1999. 299-301. p.

69.   Részletek a Somogy Vármegyei Független Párt nyilatkozatából. [1872]. 16. sz. melléklet.

        1999. 301-303.

70.   Részletek a Somogy Megyei Deák Párt nyilatkozatából. [1872]. 17. sz. melléklet.

        1999. 303. p.

71.   A Somogy c. lap tudósítása Madarász József somogyi választási körútjáról. [1872]. 18. sz. melléklet.

        1999. 303-304. p.

72.   Részletek a pártfúzió kapcsán tartott balközép párti értekezletekről szóló tudósításból. [1875]. 19. sz. melléklet.

        1999. 304-305. p.

73.   Csépán Józsefet a nagyatádi választókerület képviselői tisztére ajánló felhívás.[1875]. 20. sz. melléklet.

        1999. 305-306. p.

74.   Részletek a Somogy c. lapban A közjogi ellenzék népgyűlése Kaposvárott címmel megjelent tudósításból. [1875]. 21. sz. melléklet.

        1999. 307. p.

75.   Részletek a Somogy c. lapnak a kaposvári választókerületi szavazásról közölt tudósításból. [1875]. 22. sz. melléklet.

        1999. 307-308. p.

76.   Melléklet. Szabályrendelet a bordélyházakról és a kéjelgési (prostitutio) ügyről. [1882].

        1999. 333-338. p.

77.   Magyarországon internált lengyel katonai személyek átszivárgása Franciaországba. Német tiltakozás a szökések miatt. 1939. december 14.

        2000. 145. p.

78.   A 3. Honvéd Kerületi Parancsnokság javaslata a „lengyelszöktetők” megbüntetésére. 1940. július 16.

        2000. 169. p.

79.   A kaposfüredi elemi iskola egyik órarendje 1907-ből.

        2001. 360. p.

80.   József főherceg nádor levele Somssich Pongrácz első alispánhoz. [1828]

        2002. 87. p.

81.   Tallián Béla főispán jelentése az 1892. évi országgyűlési képviselő-választások somogyi lefolyásáról. 1892. március 12. 1. sz. melléklet.

        2002. 145-156. p.

82.   Somogy vármegye 1823-ban elfogadott tisztújítási szabályrendeletének első lapja.

        2003-2004. 62. p.

83.   Az Izraelita Egyetemes Gyűlés küldötteinek megválasztása és a választás körülményei Somogy megyében.

        2005. 18. p.

84.   Az izraelita kongresszus ügyében méltóságos Jankovich László Somogy megyei főispán által összehívott előkészítő értekezlet jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. szeptember 15.

        2005. 43-44. p.

85.   A Somogy megyei izraelita középponti választmány első ülésének jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. szeptember 21. Délelőtti ülés.

        2005. 45-46. p.

86.   A Somogy megyei izraelita középponti választmány első ülésének jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. szeptember 21. Délutáni ülés.

         2005. 47-48. p.

87.   A Somogy megyei izraelita középponti választmány második, rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. október 27.

        2005. 48-50. p.

88.   A Somogy megyei izraelita középponti választmány harmadik ülésének jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. november 11. Délelőtti ülés.

        2005. 50-51. p.

89.   A Somogy megyei izraelita középponti választmány harmadik ülésének jegyzőkönyve. Kaposvár, 1868. november 11. Délutáni ülés.

        2005. 51-52. p.

90.   A marcali izraeliták kérelme Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszterhez, Marcali választási hellyé nyilvánítása tárgyában. Marcali, 1868. szeptember 29.

        2005. 53-55. p.

91.   A tabi izraeliták kérelme Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszterhez, Tab választási hellyé nyilvánítása tárgyában. Tab, 1868. szeptember 25.

        2005. 55-56. p.

92.   Jankovich Lászlónak, Somogy megye főispánjának levele a Somogy megyei izraelita középponti választmányhoz a tabi és marcali izraelita választók folyamodványaiban megfogalmazott kérések elintézése tárgyában. Szőlősgyörök, 1868. október 15.

        2005. 57. p.

93.   A tabi izraeliták kérelme Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszterhez, Tab választási hellyé nyilvánítása tárgyában. [Tab], dátum nélkül [1868].

        2005. 57. p.

94.   A tabi izraeliták kibővített kérelme Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszterhez, Tab választási hellyé nyilvánítása tárgyában. [Tab] dátum nélkül [1868].

        2005. 58. p.

95.   A lengyeltóti választókerület összeíró bizottságának sürgetése a tabi hitközség elöljáróihoz a tabiaknak a választói névjegyzékbe történő bejelentkezése tárgyában. Lengyeltóti, 1868. október 20.

        2005. 61. p.

96.   Eötvös József vallás és közoktatásügyi miniszter felhívása Jankovich Lászlóhoz, Somogy megye főispánjához, a tabi izraelitáknak a választói névjegyzékbe történő felvétele tárgyában. Buda, 1868. október 26.

        2005. 61-62. p.

97.   Jankovich Lászlónak, Somogy megye főispánjának felhívása a Somogy megyei izraelita középponti választmányhoz, a tabi izraelitáknak a választói névjegyzékbe történő felvétele tárgyában. Kaposvár, 1868. november 4.

        2005. 62. p.

98.   Königsberger Antalnak, a Somogy megyei izraelita középponti választmány elnökének határozata a tabi izraelita választók utólagos összeírása tárgyában. Kaposvár, 1868. november 4.

        2005. 62-63. p.

99.   Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter leirata a Somogy megyei izraelita középponti választmányhoz a választási alapszabály 2. §-nak mikénti értelmezése tárgyában. Buda, 1868. november 6.

        2005. 63. p.

100. A kaposvári választókerület összeírási jegyzőkönyve. 1868. október 25.

        2005. 65. p.

101. A szigetvári választókerület összeírási jegyzőkönyve. 1868. október 25.

        2005. 66. p.

102. A csurgói választókerület összeírási jegyzőkönyve. 1868. október 12-26.

        2005. 66-70. p.

103. A lengyeltóti választókerület összeírási jegyzőkönyve. 1868. október 12.

        2005. 71-72. p.

104. A lengyeltóti választókerület tabi lakosainak pótösszeírási jegyzőkönyve. 1868. november 8.

        2005. 72. p.

105. A kaposvári választási körzet választási jegyzőkönyve. 1868. november 18.

        2005. 73. p.

106. A Szigetvári választási körzet választási jegyzőkönyve. 1868. november 18.

        2005. 74. p.

107. A csurgói választási körzet választási jegyzőkönyve. 1868. november 18.

        2005. 75. p.

108. A lengyeltóti választási körzet választási jegyzőkönyve. 1868. november 18.

        2005. 75-76. p.

109. „Kaposvár rendezett tanácsú város közönsége által kérelmezett általános városi vízvezetéki művek és az azokkal kapcsolatos vízhasználat engedélyezése tárgyában (részletek)”. 2. sz. melléklet.

        2005. 189-190. p.

110. Lengyel internált katonák evakuációja Nagykanizsáról és Kadarkútról, 1941.

        2006. 102. p.

111. Lengyel internált katonák határátlépései Berzence községből és Nagykanizsáról 1941 elején.

        2006. 127. p.

112. Csendőrségi hangulatjelentés a Mosdós községben lévő internáló táborban 1941 tavaszán kialakult közhangulatról.

        2006. 135. p.

113. Jegyzőkönyv. Készült 1957. márc. 6-án, a Vas- és Fémipari Kombinát kistanácstermében megtartott Munkástanács üléséről.

        2006. 153-166. p.

114. Leltár dr. Boskovits István nemesvidi lakos házában visszamaradt ingóságokról.

        2007. 259-270. p.

115. Balogh Imre adatlapja, 1947. [A kaposvári Hold utca bírója].

        2008. 163. p.

116. A Kaposvár, Hold utcai bíró cigánynyilvántartásának adatai, 1947.

        2008. oldalszám nélküli könyvmelléklet.

117. Dr. Takáts Gyula származási táblázata pedagógusi minősítési lapjának mellékleteként, 1944.

        2011. 73. p.

118. Dr. Takáts Gyula kaposvári tanár minősítési lapja. 2. sz. dokumentum.

        2011. 74-77. p.

119. Takáts Gyula Ferenc tabi, majd kaposvári tanár minősítési lapja. 3. sz. dokumentum.

        2011. 77-82. p.

120. Dr. Takáts Gyula kaposvári tanár származási táblázata.

        2011.  82-86. p.

 

        Levél

1.    [Rippl-Rónai József, Adelmann Károlynak írt részvétnyilvánító levele. 1905. március 7.]

        2005. 191. p.

2.    Bittó István „Somogy vármegye monográfiája” c. kötet kiadását támogató levele, 1888.

        2007. 176. p.

3.    Lovag Turonyi Biedermann Ottó „Somogy vármegye monográfiája” c. kötet kiadását támogató levele.

        2007. 212. p.

 

        Levelezőlap

 

1.    I. világháborús tábori levelezőlap. 1915. március 19.

        2006. 80. p.

2.    I. világháborús tábori levelezőlap. 1918. szeptember 27.

        2006. 92. p.

3.    Kraxner Bálint feleségének írt tábori levelezőlapja. 1915.

        2007. 246. p.

 

        Képeslap

 

1.    A szigetvári fiú polgári iskola épülete. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 114. p.

2.    A szigetvári fiú polgári iskola épülete. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 121. p.

3.    A szigetvári fiú polgári iskola épülete az Igmándi utca felől. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 128. p.

4.    Emléklap a „nagyszakácsi csoda” helyszínéről, 1925.

        2008.58. p.

5.    Emléklap a „nagyszakácsi csoda” helyszínéről, 1925.

        2008. 70. p.

6.    Emléklap „nagyszakácsi csoda” helyszínéről, 1925.

        2008. 92. p.

7.    Emléklap a „nagyszakácsi csoda” helyszínéről, 1925.

        2008. 128. p.

8.    „Üdvözlet Fiuméből, 1899”.

        2009-2010. p.

9.    Mozaik képeslap. „Kölesd (Tolna megye), Dr. Zavaros nyaraló, Sió fürdőrészlet”.

        2009-2010. 266. p.

10.   „A „Kivándorlók Háza” Fiuméban”, 1910 körül.

        2009-2010. 284. p.

11.   A szőlősgyöröki kastély parkjában lévő Jankovich-kápolna. Jankovich László gróf építtette 1891-ben. Báró Hornig Károly veszprémi megyéspüspök szentelte fel.

        2011. 54. p.

12.   Fonyódliget, 1943. Mozaik képeslap.

        2011. 128. p.

13.   A Kaposvári Berzsenyi Dániel Polgári Fiúiskola a Horthy-park felől az 1930-as évek végén.

        2011. 188. p.

 

        Napló

 

1.    Kovács György honvéd harctéri naplója 1914-1918.

        1995. 211-270. p.

 

        Vers

 

1.    Kovács György honvéd harctéren írt versei, 1914-1918.

        1995. 226-228., 230-231., 268-270. p.

2.    Gyökössy Endre: Virágok virága (ajánlott a madarak és fák napján).

        2000. 129. p.

3.    Lampérth Géza: A vitéz. (ajánlott a hősök vasárnapján).

        2000. 129-130. p.

4.    Vályi Nagy Géza: Horthy. (ajánlott a cserkész összejöveteleken).

        2000. 130. p.

5.    Végvári (Reményik Sándor): Magyarok mindenütt. (ajánlott március 15-én.

        2000. 130-131. p.

6.    Papp-Váry Elemérné: Hitvallás.

        2000. 131-132. p.

7.    [Kortesvers, a Somogyvármegye c. lap 1908. júliusi számából].

        2001. 139. p.

 

        Röpirat

 

1.    "A Magyar Nemzet Sérelmei". 1833.

        1998. 90. p.

 

        Nyomtatvány

1.    Áttelepítési Miniszteri Biztosság Bűnügyi Nyomozó Csoport határozata. 2. sz. melléklet.

        1990. 267. p.

2.    Az elkobzott és ki nem osztott ingóságok árverezés útján kerültek értékesítésre. Árverési jegyzőkönyv. 5. sz. melléklet.

        1990. 275. p.

3.    Földosztásra vonatkozó rendeletek és nyomtatványok gyűjteménye. 1. sz. melléklet. Forrás: S. M. L. Somogyvármegyei Földhivatal iratai.

        1991. 236. p.

4.    Földosztásra vonatkozó rendeletek és nyomtatványok gyűjteménye. 2. sz. melléklet. Forrás: S. M. L. Somogyvármegyei Földhivatal iratai.

        1991. 237. p.

5.    Földosztásra vonatkozó rendeletek és nyomtatványok gyűjteménye. 3. sz. melléklet. Forrás: S. M. L. Somogyvármegyei Földhivatal iratai.

        1991. 238. p.

1.    A zentai csata ábrázolása, a hídfőben lezajlott csata. (Egykorú nyomtatvány, München Bajor Állami Könyvtár, Türkenkrieg).

        1997. 54. p.

 

        Újság

1.    Somogy. Vegyes tartalmú hetilap. 1866. márc. 6.

        1979. 227. p.

2.    Színházi Újság. I. évf. Kaposvár, 1908. június 7. 6. szám. 1. p.

        1990. 234. p.

3.    Internálótábori őrszemélyzet toborzása (Somogyvármegye 1945. jún. 5.). 1. sz. melléklet.

        1990. 265. p.

4.    Hangulatkeltő újságcikkek a somogyi sajtóban (Somogyvármegye 1945-1947).

        1990. 271-272. p.

5.    A nemzetiség elleni gyűlölködés felkeltésére alkalmas cikk a Somogyvármegye 1947. szeptember 10-i számában. 6. sz. melléklet.

        1990. 276. p.

6.    Haditudósítások Pozsony látképével. (17. sz. vége).

        1993. 48. p.

7.    A császári bajor egyesült csapatok előrenyomulása Eszék és Volpó között (1687).

        1993. 51. p.

8.    Óvszer reklám a Somogy 1898. június 19. számában.

        1999. 310. p.

9.    Óvszer reklám a Somogy 1893. január 22. számából.

        1999. 342. p.

10.   Óvszerreklám a Somogy című hetilap 1901. március 1-jei számából.

        2001. 210. p.

11.   Xantus János tudósítása a Muyszer József vezette barcsi küldöttség tisztelgő kaposvári látogatásáról. 1848. június 10. Pesti Hírlap. 1848. június 10.

        2003-2004. 87. p.

12.   „Becsületes embereket a Vaskombinát munkástanácsába” Somogyország, 1957. március 3.

        2006. 166-168. p.

 

        Könyv

1.    Pax Corporis. Az - az Az emberi Teft Nyavalyáinak Okairól , Féfzkeiről, s azoknak Orvoslásának Módgyáról való tracta. 1764. [könyvfedél].

        1993. 102. p.

2.     „Magyarország vármegyéi és városai” c. sorozat borítója, 1914.

        2007. 18. p.

3.     A „Csánki” címlapja, 1914. [Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye]

        2007. 106. p.

 

        Plakátok

1.    Noszlopy Gáspár falragasza, 1849. augusztus 10.

        1982. 104. p.

2.    [Noszlopy Gáspár felhívása Zala, Vas és Veszprém megye polgáraihoz, 1849.]

        1985. 312. p.

3.    Legújabb hír N.kanizsáról. Noszlopy Antal, 1849.

        1985. 319. p.

4.    Színházi plakát, 1911.

        1990. 231. p.

5.    Színházi plakát, 1909.

        1990. 233. p.

6.    Választási plakát, 1922. [Éljen a Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt. Éljen dr. Neubauer Ferenc]

        2002. 222. p.

7.    „Tudni való”. Inkey Zsigmond, a csurgói választókerület elnökének hirdetménye. [szavazati joggal felruházottak mihez tartása végett]. Kelt: Iharosberényben, 1848. június 15-én. (Kaposvárott nyomatott Knezevich Lajos betűivel).

        2003-2004. 69. p.

 

        Kotta

1.    [Pálóczi Horváth Ádám táncnótájának kottája, 1798].

        1970. 98. p.

2.    Farkas Ferenc riticspusztai kanász dalaiból.

        1990. 79-80. p.

 

        Címer

1.    Báthori István országbíró, erdélyi vajda címere (1488). Nyírbátor, a ref. templom déli kapuja felett. (IV/I. tábla).

        1971. 29. p.

2.    [Siebmacher címerkép-vázlata. Antimus család.]

        1980. 37. p.

3.    Somogy vármegye címeres levele, 1498. január 6.

        1984. 56. p.

4.    A Széchenyi család grófi címere a rigóci kastélyon. (Fotó: Makai Károly).

        1989. 28. p.

 

        Zászló

1.    II. Rákóczi Ferenc zászlói.

        1976. 50. p.

 

        Pecsét

1.    Kaposvár első bíróságú hatóság pecsétje 1848.

        1970. 112. p.

2.    II. Rákóczi Ferenc fejedelmi pecsétje.

        1976. 50. p.

3.    Antimus fiának: János mesternek 1397. november 21-én használt pecsétje. Eredetije Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (DL) 8216.

        1980. 17. p.

4.    György fia: Ozsvát 1413. január 13-án használt pecsétje. [Antimus család]. Eredetije Magyar Országos Levéltár, Diplomatikai Levéltár (DL) 89712.

        1980. 19. p.

5.    II. Rákóczi Ferenc fejedelmi pecsétje.

        1982. 76. p.

6.    Somogy vármegye első pecsétje. [1498. jan. 6.]. 1-9. ábra.

        1984. 63-66. p.

7.    Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Acsa, Ádánd].

        1992. 104. p.

8.    Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Agarév, Almamellék, Alsok].

        1992. 105. p.

9.    Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Alsósegesd, Alsóvisnye].

        1992. 106. p.

10.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Andocs, Antalfa, Apáti].

        1992. 107. p.

11.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Apáti, Aszaló, Atád, Attala].

        1992. 108. p.

12.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Babócsa, Bábony, Bagola].

        1992. 109. p.

13.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Balatonberény, Balatonkeresztúr].

        1992. 110. p.

14.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Balatonszentgyörgy, Balatonújlak].

        1992. 111. p.

15.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Bálványos, Barcs].

        1993. 120. p.

16.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Bárd, Basal, Baté].

        1993. 121. p.

17.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Béc, Bélavár, Beleg].

        1993. 122. p.

18.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Belezna, Berki].

        1993. 123. p.

19.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Berzence, Besenyő, Bize, Bodrog].

        1993. 124. p.

20.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Bodvica, Boglár].

        1993. 125. p.

21.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Boldogasszonyfa, Bolhás, Bolhó].

        1993. 126. p.

22.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Bonnya, Boronka].

        1993. 127. p.

23.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Böhönye, Bőszénfa].

        1993. 128. p.

24.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Buzsák, Bükkösd].

        1993. 129. p.

25.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Bürüs, Büssü].

        1993. 130. p.

26.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Cegléd, Csákány, Csehi].

        1994. 140. p.

27.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Csepely, Cserénfa, Csertő].

        1994. 141. p.

28.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Csicsó, Csoknya, Csokonya].

        1994. 142. p.

29.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Csoma, Csombárd, Csököly].

        1994. 143. p.

30.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Csömend, Csurgó, Darány].

        1994. 144. p.

31.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Döröcske, Drávafok].

        1994. 145. p.

32.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Drávakeresztúr, Drávaszentmárton, Drávatamási].

        1994. 146. p.

33.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Ecseny, Edde].

        1994. 147. p.

34.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Endréd].

        1994. 148. p.

35.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Fajsz, Faluhídvég].

        1995. 31. p.

36.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Faluszemes, Fazakasdencs, Fehéregyház, Felsőecseny, Felsőgyékényes, Felsősegesd].

        1995. 32. p.

37.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Felsőzsitva, Fiad, Fonó, Főnyed].

        1995. 33. p.

38.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Füred, Gadács, Gadány, Gálosfa].

        1995. 34. p.

39.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Gamás, Gárdony].

        1995. 35. p.

40.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Geszti, Gige, Gölle].

        1995. 36. p.

41.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Görgeteg, Görösgal, Gyalán].

        1995. 37. p.

42.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Gyarmat, Gyöngyösmellék].

        1995. 38. p.

43.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Hollád, Hobol, Hács, Horvátkút].

        1996. 105. p.

44.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Hetes, Heresznye, Henész, Hencse].

        1996. 106. p.

45.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Hedrehely, Hárságy, Háromfa, Hatvan].

        1996. 107. p.

46.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Hajmás, Igal, Hosszúfalu].

        1996. 108. p.

47.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Homokszentgyörgy, Homok(Kapos), Istvándi].

        1996. 109. p.

48.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Inke, Iharos, Iharosberény].

        1996. 110. p.

49.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Jád, Jákó, Jut, Juta].

        1996. 111. p.

50.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kadarkút, Kapoly, Kaposfüred].

        1997. 131. p.

51.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kaposkeresztúr, Kaposmérő, Kaposújlak].

        1997. 132. p.

52.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Karád, Kastélyosdombó, Kazsok].

        1997. 133. p.

53.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kálmáncsa, Kára, Kelevíz].

        1997. 134. p.

54.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kercseliget, Kereki, Kéthely].

        1997. 135. p.

55.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kiliti, Kisalbert, Kisasszond].

        1997. 136. p.

56.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kisbajom, Kisbárapáti, Kisberény].

        1997. 137. p.

57.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kisberki, Kisdobsza, Kisgomba].

        1997. 138. p.

58.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kiskeresztúr, Kiskorpád, Kiskovácsi].

        1997. 139. p.

59.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kistamási, Komlósd, Kónyi, Kozma].

        1997. 140. p.

60.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kőröshegy, Kötcse, Kutas].

        1997. 141. p.

61.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kürtös, Lakócsa, Lábad, Látrány, Lelle].

        1997. 142. p.

62.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Lengyeltóti, Libickozma].

        1997. 143. p.

63.   Pecsétnyomatok grafikai ábrázolása. [Kadarkút, Kapoly, Kaposfüred].

        1997. 144. p.

64.   A második világháború idején a lengyel katonai és polgári táborok, intézmények által használt pecsétek.

        2006. 97-98. p.

65.   A Hold utcai bírói pecsét. [Kaposvár].

        2008. 162. p.

66.   Somogy vármegye első pecsétje. [1498. jan. 6.].

        Az évkönyvek első könyvborítóján.

 

 

        Embléma

 

1.    A Nagyatádi Faszobrász Telep emblémája.

        2003-2004. 188. p.

 

        Pénz, érme, érem

1.    Amulett Györgyérme XV. század. (6. kép.)

        1971. 30. p.

2.    II. Rákóczi Ferenc tíz-polturása.

        1976. 49. p.

3.    Berzsenyi emlékérem (Ispánky József alkotása - 1936).

        1976. 163. p.

 

        Aláírás

1.    Vörös László (1790-1870) geometra aláírása.

        1974. 97. p.

2.    Mikoviny Sámuel arcképe és aláírása. (Fettich Nándor akvarellja).

        1976. 132. p.

 

        Vízjel

1.    Az Mo. 12. jelzetű Somogy megyei Mikoviny-térkép vízjele.

        1976. 138. p.

 

d./   Régészet

1.    Oroszlángriff Somogyvárról.

        1970. 54. p.

2.    Sárkányölő Szent György. (2. kép).

        1971. 24. p.

3.    [Középkori kályhacsempe, Magyarország]. (III/1. tábla).

        1971. 26. p.

4.    [Védő-óvó varázsgyűrű Szent György kereszttel, XV. század, Homokszentgyörgy]. (5. kép).

        1971. 27-28. p.

5.    Románkori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból (XI-XII. század).

        1972. 12. p.

6.    Sámson harca az oroszlánnal. Homokkő dombormű a XII. századból. Bakay Kornél 1972. évi somogyvári ásatása.

        1972. 46. p.

7.    Reneszánsz pilaszter fejezete. Mészkő. Magyar Kálmán 1970-es ötvöskónyi várásatásából.

        1972. 74. p.

8.    Reneszánsz pilaszter fejezete. Mészkő. Magyar Kálmán 1970-es ötvöskónyi várásatásából.

        1973. 54. p.

9.    A somogyvári bencés apátság XII. sz-i Szent Péter ábrázolásos domborműve.

        1975. 22. p.

10.   A nyírbátori Szent Péter ábrázolásos kályhadombormű. (XV. sz.).

        1975. 29. p.

11.   Hedrehely, XV. századi ferences kolostor feltárása. (Ásatásvezető és fotó: dr. Magyar Kálmán).

        1978. 46. p.

12.   Somogyvár, XI. századi bencés apátság feltárása. Fotó: Jávori Béla.

        1978. 53. p.

13.   Hedrehely, XV. századi ferences kolostor feltárása. (Ásatásvezető és fotó: dr. Magyar Kálmán).

        1978. 56. p.

14.   A Bő nemzetség központja Alsó-Bü-pusztán (D-ről). Fotó: Magyar Kálmán. I/I. kép.

        1979. 6. p.

15.   A Bő nemzetség központja Alsó-Bü-pusztán (ÉNY-ról). Fotó: Magyar Kálmán. I/2. kép.

        1979. 6. p.

16.   A somogyvári bencés apátság bazilikája Ny-ról. (Helyreállítás közben). Dr. Bakay Kornél ásatása 1972-1976. Fotó: Magyar Kálmán. 2/2 kép.

        1979. 8. p.

17.   Babócsa nemzetiségi központ. Dr. Magyar Kálmán ásatása. Fotó: Magyar Kálmán. 3/I. kép.

        1979. 9. p.

18.   Árpád-kori kettőskereszt Babócsáról. Dr. Magyar Kálmán ásatása, 1978. Fotó: Gyertyás László. 3/2. kép.

        1979. 23. p.

19.   Somogyváron - Mernyei Erzsébet földjén - a szerző által 1973-ban folytatott ásatás kutatóárka. Fotó: Magyar Kálmán. 4/I. kép.

        1979. 25. p.

20.   A kutatóárokban előkerült templom [Somogyvár] pillér-maradványa. Fotó: Magyar Kálmán. 4/2. kép.

        1979. 26. p.

21.   Somogyvár-Makovistya dűlő DK-ről. (Az Árpád-kori Szent György egyház helye). Fotó: Magyar Kálmán. 5/I. kép.

        1979. 28. p.

22.   Somogyvár Kurtói dűlő Ny-ról. (Kortó udvarház és falu helye). Fotó: Magyar Kálmán. 5/2. kép.

        1979. 29. p.

23.   Somogyvári bencés apátság helyreállítás közben. Dr. Bakay Kornél ásatása, 1972-ben.

        1979. 50. p.

24.   Ötvöskónyi - reneszánsz várkastély feltárása. Dr. Magyar Kálmán ásatása 1974. (Fotó: Magyar Kálmán).

        1979. 58. p.

25.   Kaposvár, 61. sz. út. Középkori falu templom körüli temetője. Fotó: Bárdos Edit.

        1979. 150. p.

26.   Bodrog-Büpusztán, a Bő nemzetség központjában feltárt Árpád-kori nemzetségi monostor É-i falmaradványa. (Dr. Magyar Kálmán ásatása 1979-ben).

        1981. 6. p.

27.   Bodrog-Büpusztai nemzetségi központ monostortemplomának ásatási alaprajza 1979-ből.

        1981. 7. p.

28.   A kaposszentjakabi bencés apátság temploma, XI. század közepe. (Ásató: Nagy Emese).

        1981. 14. p.

29.   Az apszis mellett palmettadíszes oszloplábazat. XI. század közepe. (Ásató: Nagy Emese).

        1981. 14. p.

30.   Babócsai kettőskereszt hátoldala és előrésze. (Ásató: Dr. Magyar Kálmán).

        1981. 16. p.

31.   A Bodrog-bői Szent Kereszt monostor az 1979-es feltárás közben. 1. kép.

        1984. 16. p.

32.   1. A nemzetségi monostor DNy-i támpillére és környéke. 2. Temetkezési rétegek a DNy-i támpillér mellett. 3. Az alsó sírsorokat elvágó támpillér alapozása. 4. A 129. sz. sír tégla- és homokkő kerete. 2. kép.

        1984. 18. p.

33.   Római márvány oltárkő (a monostor falaiból 1936 táján került elő). [Bodrog-bői Szent Kereszt monostor]. 3. kép.

        1984. 20. p.

34.   A Schmidt-földi plébániatemplom rekonstrukciós rajza. 8 ábra.

        1984. 21. p.

35.   A monostortól É-ra előkerült szolgáltató település maradványai kibontás előtt. 4. kép.

        1984. 22. p.

36.   1. Az Árpád- és középkori szolgáltató település maradványai kibontás után, É-i irányból. 2. A téglamaradványos D-i rész és a hozzácsatlakozó kemence, tűzhely és házak gödrei. 3. A lakóházak maradványai, É-on a 3 osztású ház kályhás része. 4. A 3 osztású, földbe mélyített kályhamaradványos lakóház gödre. 5. kép.

        1984. 23. p.

37.   1. A Sovák-földi Árpád-kori település (XI-XIII. század) feltárás közben. 2. Az előkerült XI-XIII. századi lakóház maradványa. 6. kép.

        1984. 25. p.

38.   A Sovák-földi Árpád-kori település háza. 9. ábra.

        1984. 26. p.

39.   1. Árpád-kori lakóház gödrének kibontása, szemben a kemence. 2. A lakóház D-i részének a maradványa, a tűzhellyel és a bejárati résszel. 7. kép.

        1984. 27. p.

40.   1. A Schmidt-földi középkori plébániatemplom feltárás közben. 2. A templom ÉNy-i támpillére és a Ny-i bejárati fal. 3. A plébániaegyház feltárás után. 4. A szentély környéki XVI. századi (első fele) sírok. 8. kép.

        1984. 28. p.

41.   Román kori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból.

        1984. 40. p.

42.   1. A ferences kolostor [Segesd] DNy-i sarka és a vár találkozása. 2. A Böhönye felé eső É-i várperem, a középkori épülettel. 3. A víztoronynál [segesdi] folyó 1981-es ásatás kutatóárka. 1. kép.

        1985. 62. p.

43.   1. A várperemre [segesdi] eső 1. sz. kutatóárok. 2. Az 1. sz. kutatóárok D-i vége a sírokkal. 3. A késő középkori, NyK-i tájolású, koporsós sírok sora. 4. A 15. sz. mellékletes sír. 2. kép.

        1985. 63. p.

44.   1. Késő középkori temető az egykori ferences kolostorral. [Segesd]. 2. A 2. sz. kutatóárok sírjai. 3. A Parragi, ma Bozsóky földön lévő egykori templom kutatása. [Segesd]. 4. A Bozsóky portán lévő Árpád-kori temető helye. [Segesd]. 3. kép.

        1985. 64. p.

45.   1. A [segesdi] vár területén húzott 2. sz. kutatóárok Ny-i fele. 2. Az Árpád-kori vár [Segesd] meredeken lejtő sáncárka. 3. A sáncárok D-i fala. [Segesd]. 4. Az árok legmélyebb szakasza. [Segesd]. 4. kép.

        1985. 65. p.

46.   1. Az ún. Pékó földön lévő civitas, oppidum helye. [Segesd]. 2. A Pékó-Balogh földi civitas területe az 1928-as feltárás előtt. [Segesd]. 3. A civitas-t É-ról lezáró sánc, illetőleg árok. [Segesd]. 4. A Pékó portán lévő egykori sánc maradványa. [Segesd]. 5. kép.

        1985. 66. p.

47.   1. A civitas területén húzott 1. sz. kutatóárok. [Segesd]. 2. Az 1. sz. kutatóárokban előkerült házak, gödrök, tüzelőhelyek. [Segesd]. 3. A 6. sz. kutatóárok feltárás közben. [Segesd]. 4. A 6. sz. kutatóárokból előkerült középkori kályhaszemek. [Segesd]. 6. kép.

        1985. 67. p.

48.   1. Az 1984-ben folytatott "gépesített" ásatás". [Segesd]. 2. A curia D-re előkerült török kori gödör feltárása. [Segesd]. 3. Az ún. piactér egyik téglajáró szintje. [Segesd]. 4. A téglajárószint maradványa. [Segesd]. 7. kép.

        1985. 68. p.

49.   1. A gótikus curia [Segesd] feltárás közben Ny-ról. 2. A curia pincéjének kibontása. [Segesd]. 3. A curia pincéjének északi sarka. [Segesd]. 4. A XIV-XV. századi pince K-i fele. [Segesd]. 8. kép.

        1985. 69. p.

50.   1. Az ÉK-i falsarok a falkiszedés rétegeivel. [Segesd]. 2. A téglafal kötésrendszere, belső nézet. [Segesd]. 3. A pincéhez DNy-ról vezető "gyaloglejárat" maradványa. [Segesd]. 4. Az ún. "gyaloglejárat" belülről, a Ny-i fallal. [Segesd]. 9. kép.

        1985. 70. p.

51.   1. A curia pincéjének Ny-i fele. [Segesd]. 2. A pince aljára, a padozatba beásott gödrök. [Segesd]. 3. A K-i fal fölülnézete. [Segesd]. 4. Az É-i pincefal felülnézete. [Segesd]. 10. kép.

        1985. 71. p.

52.   1. A civitas középkori templomának a feltárása. [Segesd]. 2. Falmaradványok az előkerült temetőrészlettel. [Segesd]. 3. A középkori egyház feltételezett belseje a sírokkal. [Segesd]. 4. A NyK-i tájolású, javarészt bolygatott csontvázmaradványok Ny-i irányból. [Segesd]. 11. kép.

        1985. 72. p.

53.   1. XV-XVII. századi korsók, tálak, poharak, bögrék. [Segesd]. 2. XV-XVII. századi korsók, tálak, poharak, bögrék felülnézetből. [Segesd]. 3. Különböző típusú XV-XVII. századi kályhaszemek, sütőtál, szűrőrész. [Segesd]. 12. kép.

        1985. 73. p.

54.   4. XV. századi pecsételt kerámia, XV-XVI. századi hullámvonal és barbotinos díszű cseréptöredékek. [Segesd]. 5. Középkori fémtárgyak: fúró, kés, kapa, balta, sarkantyú. [Segesd]. 6. Középkori bronztál, kés, csat, csizmapatkó, fülesgomb. [Segesd]. 12. kép.

        1985. 74. p.

55.   1. Néhány épen előkerült kerámia a feltárás "többezer" leletéből. [Segesd]. 2. XV-XVI. századi füleskorsó. [Segesd]. 3. XV-XVI. századi bevagdalással díszített bögre. [Segesd]. 4. Jellegzetes XV-XVI. századi fazék. [Segesd]. 13. kép.

        1985. 75. p.

56.   Gótikus püspökfejes töredék. [Segesd]. 14. kép.

        1985. 76. p.

57.   Szerdahely, az egykori kolostor helye. 10. kép.

        1986. 17. p.

58.   Falpillértöredék az egykori toldi kolostorból, a nagytoldi-pusztai épületegyüttes udvarán. 12. kép.

        1986. 23. p.

59.   Románkori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból.

        1993. 30. p.

60.   Gábriel dombormű, XII. század második fele, Somogyvár.

        Az évkönyvek hátsó könyv­borítóján.

61.   A somogyvári monostor kútja. (Fotó: Bősze Sándor).

    2000. 60. p.

 

e./    Néprajz

1.    [Pálóczi Horváth Ádám táncnótájának kottája, 1798].

        1970. 98. p.

2.    A szennai ref. templom mennyezet kazettái.

        1976. 184. p.

3.    Kapoli Antal szarvkürtjének részlete. (A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből).

        1977. 134. p.

4.    Buzsáki rátétes párnahuzat.

        1977. 342. p.

5.    Szaru sótartó Mosdósról. A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből.

        1977. 368. p.

6.    Kürt. (id. Kapoli Antal munkája).

        1979. 174. p.

7.    Széktámla. Varga János kadarkúti faragópásztor munkája.

        1979. 222. p.

8.    Törökkoppányi szükimeg.

        1979. 354. p.

9.    Kobak (id. Kapoli Antal munkája).

        1979. 446. p.

10.   Faragott térelválasztó. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 140. p.

11.   Faragott falitéka. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 244. p.

12.   Spanyolozott lopótök. (Gyertyás László felvétele.

        1980. 320. p.

13.   Faragott szarukürtök. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 356. p.

14.   Faragott mángorló (Gyertyás László felvétele).

        1980. 438. p.

15.   Bálványos, népi műemlék.

        1981. 154. p.

16.   Bálványos, népi műemlék. Tornácrészlet.

        1981. 232. p.

17.   Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 136. p.

18.   Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 212. p.

19.   Kálmán István faragása (Csikvár József rajza).

        1983. 162. p.

20.   Juhászbot. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 196. p.

21.   Kártyadoboz. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 214. p.

22.   Faragókés. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 252. p.

23.   Szenna, Zóka Peti Lidi néni háza. (Fotó: Szabó Tünde).

        1983. 280. p.

24.   Mángorló. (Fotó: Gyertyás László).

        1983. 368. p.

25.   Szenna, népi műemlék.

        1984. 70. p.

26.   Somogyszob, Luther u. 24. sz. 1839-ben épült paraszti lakóház szabadkéményes konyhájának tüzelőberendezése.

        1984. 157. p.

27.   Rekonstrukciós rajz a XVIII. századi somogyi jobbágyok lakóházának füstös konyhájáról, tüzelőberendezéseiről.

        1984. 158. p.

28.   Somogy megye tájegységei. (Knézy Judit terve alapján készítette: Sási János).

        1984. 159. p.

29.   Bálványos, népi műemlék tornácrészlet.

        1984. 212. p.

30.   Gige: Talpas ház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 232. p.

31.   Kapoli Antal: Szarukürt részlete. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 338. p.

32.   Kanászgunyhó makkon, Somogyjád. I. lap.

        1985. 341. p.

33.   Tüskekerítéses tanya makkos erdőn, Somhegyen. II. lap.

        1985. 351. p.

34.   Boronaépítésű putri Inkén, Kaszón, tanyán. III. lap.

        1985. 385. p.

35.   Disznó-tanya tüskeállással, Iharosberény. IV. lap.

        1985. 388. p.

36.   Patkó Bandi betyártársait fogadja. Tóth Mihály karcolt kürtdíszítése.

        1985. 395. p.

37.   Kapoli Antal: Széktámla (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 444. p.

38.   Somogyszentpál: Szövő asszony. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 484. p.

39.   A búbos ajándékot Horváth János, Karád világhírű táncosa adja át. (Lantos Miklós felvétele).

        1986. 302. p.

40.   Szenna. Rinyakovácsi parasztház. (Fotó. Sehr Miklós).

        1987. 228. p.

41.   A karádi tájház szobarészlete. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 210. p.

42.   Karádi parasztház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 288. p.

43.   Karádi parasztház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 326. p.

44.   Szabó Béla fafaragásai. (Fotó: Gyertyás László).

        1990. 110. p.

45.   Dr. Hormay Mihály népi iparművész fafaragása. (Fotó: Gyertyás László).

        1990. 262. p.

46.   Tótszentpáli utca reggel (1974), amikor kihajt a pásztor. Knézy Judit felvétele.

        1991. 39. p.

47.   Lakóház, Buzsák, Fő u. 4. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 39. p.

48.   Lakóház, Somogyszentpál, Varjaskéri u. 107. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 40. p.

49.   Buzsáki lakóház, Fő u. 77. Fotó Lantos Miklós.

        1991. 41. p.

50.   Szemeskályha, Somogyszentpál. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 43. p.

51.   Szövő asszony, Somogyszentpál. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 44. p.

52.   Szobarészlet buzsáki tájházból, sarokpaddal, tálassal, szent sarokkal. Fotó: Gyertyás László.

        1991. 45. p.

53.   Szobarészlet a buzsáki tájházból, felvetett ággyal, ládával, szentképekkel. Fotó: Gyertyás László.

        1991. 46. p.

54.   Sublót búcsús szobrokkal, zenélő kép, Jézus Szíve, Mária Szíve kép az első szobából. Fotó: Gyertyás László.

        1991. 47. p.

55.   Szobasarok sublóttal, letakart ággyal, kályhával. Fotó: Gyertyás László.

        1991. 47. p.

56.   Gyermekágyas lepedő szőttes és varrott dísszel 1890 körüli időből Buzsákról. Knézy Judit felvétele.

        1992. 211. p.

57.   Szűk és szűkített ujjú női ing szabásrajza. Sási János rajza. (Kerékgyártó Adrienne rajza után).

        1992. 214. p.

58.   Női ing szabásrajza, betét az ujj bővítésében, nyakszegés. Sási János rajza. (Kerékgyártó Adrienne terve alapján).

        1992. 216. p.

59.   Női fehér hímzéses ing ujjrészlete. Tótszentpál, Rippl-Rónai Múzeum néprajzi tárgya 445. lt. sz. Fotó: Lantos Miklós.

        1992. 218. p.

60.   Bővített piros szőttes és varrott díszű női ing ujjrészlete. Táska. RRM 460. Fotó: Lantos Miklós.

        1992.  219. p.

61.   Bővített ujjú, piros szőttes és varrott díszű női ing ujjrészlete. Buzsák. RRM 6851. lt. sz. Fotó: Lantos Miklós.

        1992. 220. p.

62.   Gyermekágyas díszlepedő szabása, összeillesztése.

        1992. 221. p.

63.   Régi buzsáki fehérhímzések és a vézás öltés varráselemei, vézás női ingujj hímzése. Sási János rajza.

        1992. 223. p.

64.   Gyermekágyas lepedő 1910 utáni időből: szőttes díszű és Margitöltéssel, színes folthatású mintával. Knézy Judit felvétele, Buzsák, 1978.

        1992. 224. p.

65.   Id. Kapoli Antal: Faragott széktámla. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 22. p.

66.   Id. Kapoli Antal: Faragott széktámla. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 50. p.

67.   Tükrös. Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből.

        1994. 186. p.

68.   Tóth Mihály: Cigarettatartó (részlet). Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 256. p.

69.   Ifj. Kapoli Antal: Doboz. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 280. p.

70.   Sótartó. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 346. p.

71.   Fehérgyász - Csököly (Somogy). (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 6. p.

72.   Táncház, Szerelem, Élet - Méra (Kalotaszeg). (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 10. p.

73.   Moldvai csángó asszony gyermekével. (Korniss Péter fotóművész, fotóriporter).

        1996. 18. p.

 

f./    Technikatörténet

 

1.    XVIII. századi kézi hajtású cséplőgép. 1. sz. kép.

        1981. 322. p.

2.    Vízzel hajtott cséplőgép. XIX. sz. 2. sz. kép.

        1981. 322. p.

3.    [Szeges rendszerű cséplőgép]. 3. sz. kép.

        1981. 324. p.

  4    [Cséplőgép]. 4. sz. kép.

        1981. 325. p.

5.    [Kézi hajtású rosta] 5. sz. kép.

        1981. 326. p.

6.    Közönséges szóró- és tisztító-rosta, mely a gabonát tetszés szerint többfelé választja. 6. sz. kép.

        1981. 327. p.

7.    [Kézi hajtású rosta]. 7. sz. kép.

        1981. 327. p.

8.    [Járgányos cséplőgép]. 8. sz. kép.

        1981. 328. p.

9.    [Járgányos cséplőgép]. 9. sz. kép.

        1981. 329. p.

10.   [Járgányos cséplőgép] 10. sz. kép.

        1981. 332. p.

11.   [Járgányos cséplőgép]. 11. sz. kép.

        1981. 334. p.

12.   Cséplés és tisztítás folyamata. 12. sz. kép.

        1981. 339. p.

13.   1842-ben épített cséplőtelep. 13. sz. kép.

        1981. 340. p.

14.   [Cséplőgép]. 14. sz. kép.

        1981. 340. p.

15.   Cséplés és tisztítás folyamata. 15. sz. kép.

        1981. 341. p.

16.   Hordozható, járgányos cséplőgép. 16. sz. kép.

        1981. 342. p.

17.   Hnsmanféle négy lóerejű cséplőgép. 17. sz. kép.

        1981. 344. p.

18.   [Szeges rendszerű amerikai gyártmányú cséplőgép]. 18. sz. kép.

        1981. 345. p.

19.   [Szalmarázó ládákkal felszerelt magyar gyártmányú szeges, hordozható cséplőgép]. 19. sz. kép.

        1981. 345. p.

20.   [Cséplőgép]. 20. sz. kép.

        1981. 345. p.

21.   Járgányos, mobil cséplőgép, 1851. 21. sz. kép.

        1981. 346. p.

22.   Hofherr Mátyás 1879. évi járgányos cséplőgépe. 22. sz. kép.

        1981. 347. p.

23.   Hofherr Mátyás 1879. évi járgányos cséplőgépe. 23. sz. kép.

        1981. 347. p.

24.   Clayton és Shuttleworth gyártmányú cséplőgép. 24. sz. kép.

        1981. 348. p.

25.   [Cséplőgép]. 25. sz. kép.

        1981. 349. p.

26.   [Szeges cséplőgép]. 26. sz. kép.

        1981. 349. p.

27.   [Amerikai gyártmányú cséplőgép, helybenjáró v. tiprómozdony alkalmazásával]. 27. sz. kép.

        1981. 350. p.

28.   [Hengerkerekes meghajtású cséplőgép]. 28. sz. kép.

        1981. 350. p.

29.   [Hengerkerekes meghajtású cséplőgép]. 29. sz. kép.

        1981. 351. p.

30.   [Kúpkerekes meghajtású cséplőgép]. 30. sz. kép.

        1981. 352. p.

31.   [Csigakerekes meghajtású cséplőgép]. 31. sz. kép.

        1981. 353. p.

32.   [Járgányos cséplőgép]. 32. sz. kép.

        1981. 354. p.

33.   [Gőzhajtású cséplőgép]. 33. sz. kép.

        1982. 283. p.

34.   [Cséplőgép]. 34. sz. kép.

        1982. 284. p.

35.   [Cséplőgép]. 35. sz. kép.

        1982. 284. p.

36.   [Rázóládás cséplőgép]. 36. sz. kép.

        1982. 286. p.

37.   [Végtelenített szalagos cséplőgép]. 37. sz. kép.

        1982. 287. p.

38.   [Forgóvillás önetető]. 38. sz. kép.

        1982. 287. p.

39.   [Nyolc verőléces dob alkalmazása cséplőgépnél]. 39. sz. kép.

        1982. 288. p.

40.   [Cséplőgép]. 40. sz. kép.

        1982. 289. p.

41.   [Végtelenített szalagos szalma­rázóval épített cséplőgép]. 41. sz. kép.

        1982. 289. p.

42.   [Cséplőgép]. 42. sz. kép.

        1982. 289. p.

43.   [Cséplőgép, a tisztítás folyamata]. 43. sz. kép.

        1982. 290. p.

44.   [Alsó tisztítószekrény ábrázolása két polyvarostával, - cséplőgép -]. 44. sz. kép.

        1982. 291. p.

45.   [Osztó ábrázolása szélárammal és polyvarostával, - cséplőgép -]. 45. sz. kép.

        1982. 291. p.

46.   [Szeletelő ábrázolása].  46. sz. kép.

        1982. 291. p.

47.   [Cséplőgép hossz- és kereszt­metszet ábrázolása]. 47. sz. kép.

        1982. 292. p.

48.   [Aprítódob ábrázolása, cséplő­gépnél]. 48. sz. kép.

        1982. 293. p.

49.   [Polyvafújó ábrázolása, cséplő­gépnél]. 49. sz. kép.

        1982. 294. p.

50.   [Fémből készült cséplőgép, 1908]. 50. sz. kép.

        1982. 294. p.

51.   [Csépléshez használt gőzgép]. 51. sz. kép.

        1982. 296. p.

52.   [XX. század elején gyártott gőzgép]. 52. sz. kép.

        1982. 297. p.

53.   [Mágnesgyújtású petróleum lokomobil, 1904]. 53. sz. kép.

        1982. 298. p.

54.   [Magyar gyártmányú belső égésű motor]. 54. sz. kép.

        1982. 298. p.

55.   A táskai község malom malomfője (1898).

        1989. 176. p.

56.   A táskai községi malom árapasztója (1898).

        1989. 177. p.

57.   A nemesdédi felülcsapott vízimalom részletrajzai.

        1989. 182. p.

58.   Vörös János feketebereki malma, bánki-turbinával (1948).

        1989. 186. p.

59.   Stabil szívógázmotor szerkezeti felépítése ( Benz Cie 1899). (Forrás: Friedrich Sass: Geschichte des deutschen Verbrennungsmotoren baues von 1860 bis 1918, Berlin 1962. 270. old.).

        1994. 290. p.

60.   Vízégető kemencék.

        2009-2010. 19. p.

 

g./     Épületek, építmények, rommaradványok

        Épületek, építmények

1.    Az első somogyi iskola Csurgón (XVIII. század).

        1971. 90. p.

2.    Barcsi rakpart, háttérben tárházak (1934).

        1971. 209. p.

3.    A csurgói "oskola" (XVIII. század).

        1972. 136. p.

4.    Dobszai gulyásistálló (1900).

        1972. 194. p.

5.    Sertésól, ököristálló és pajta Orciban (1900).

        1972. 194. p.

6.    Göllei ló- és ököristálló (1900).

        1972. 195. p.

7.    A somogyi levéltár feudáliskori terme.

        1972. 210. p.

8.    A somogyi levéltár feudáliskori terme.

        1973. 158. p.

9.    A toponári templom belülről (Fotó: Lantos Miklós).

        1974. 65. p.

10.   Vörös László, Somogy megye hites főmérnöke, szomajomi (ma kaposfői) lakóházának homlokzata (1790).

        1974. 99. p.

11.   Vörös László szomajomi (ma kaposfői) lakóháza a kert felől.

        1974. 99. p.

12.   A kassai székesegyház, II. Rákóczi Ferenc sírboltjának helye.

        1976. 129. p.

13.   A kaposvári cukorgyár 1902-ben.

        1977. 290. p.

14.   Szenyér, r. k. templom. Középkori. Átépítve 1754-ben. Fotó: L. Szabó Tünde.

        1978. 86. p.

15.   Sió-zsilip (1896).

        1978. 147. p.

16.   Szántód-puszta (1896).

        1978. 150. p.

17.   A csurgói tanítóképezde (1869-1933).

        1978. 264. p.

18.   A Mezőgazdasági Ipar RT Kaposvári Cukorgyára az 1910-es években.

        1978. 348. p.

19.   A Bő nemzetséghez tartozó Kürtösiek egyháza Kürtös-pusztán. Fotó: Magyar Kálmán.

        1979. 7. p.

20.   A Kaposvári Gymnásium. (1864)

        1979. 221. p.

21.   Fonyódi vasútállomás (1896).

        1979. 306. p.

22.   Kömlőd (Komárom m.), Horváth Ádám szülőháza és a református templom. (1740).

        1981. 138. p.

23.   Császár (Komárom m.). A régi református lelkészlak.

        1981. 150. p.

24.   Bálványos, népi műemlék.

        1981. 154. p.

25.   Bálványos, népi műemlék. Tornácrészlet.

        1981. 232. p.

26.   Taszári ménesistálló és cselédház 1895.

        1982. 312. p.

27.   Taszári belsőmajor 1895.

        1982. 312. p.

28.   A Kaposvári Cukorgyár a harmincas években.

        1982. 367. p.

29.   Kaposvári Cukorgyár erőtelepe.

        1982. 371. p.

30.   Szenna, Zóka Peti Lidi néni háza. (Fotó: Szabó Tünde).

        1983. 280. p.

31.   Szenna, népi műemlék.

        1984. 70. p.

32.   Gigei lakóház homlokzatrészlete.

        1984. 134. p.

33.   Bálványos, népi műemlék tornácrészlet.

        1984. 212. p.

34.   Belső major a taszári uradalomban.

        1984. 244. p.

35.   Rinyaújnép, 1945.

        1984. 332. p.

36.   Segesd-Várhegy ÉK-i irányból.

        1985. 61. p.

37.   XVIII. századi ferences kolostor a vár irányából [Segesd].

        1985. 61. p.

38.   A [segesdi] vár külső DK-i lejtője.

        1985. 61. p.

39.   A ferences kolostor [Segesd] DNY-i sarka és a vár találkozása.

        1985. 62. p.

40.   A Böhönye felé eső É-i várperem [Segesd], a középkori épülettel.

        1985. 62. p.

41.   Andocs: Tornác. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 186. p.

42.   Gige: Talpas ház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 232. p.

43.   Karád-Nagytoldi-puszta, uradalmi épület az egykori kolostor helyén. 11. kép.

        1986. 22. p.

44.   A bakházai kastély tornya. (Makai Károly felvétele).

        1986. 86. p.

45.   Az újjáépült gálosfai Festetics kúria. (Makai Károly felvétele).

        1986. 158. p.

46.   A Széchenyi-kastély (jelenleg kórház) Marcaliban (Makai Károly felvétele).

        1986. 198. p.

47.   Marcali szőlőhegyi pince. (Fotó: Szabó Tünde).

        1986. 322. p.

48.   Somogyzsitfa-Szőcsénypusztai kastély, ma diákotthon. (Fotó: Szabó Tünde).

        1986. 342. p.

49.   Lábodi rk. kápolna. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1987. 40. p.

50.   Marcali kórház, volt Széchenyi kastély. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1987. 220. p.

51.   Szenna. Rinyakovácsi parasztház. (Fotó: Sehr Miklós).

        1987. 228. p.

52.   Andocs. A volt Ferences templom és rendház. (Fotó. Lantos Miklós).

        1987. 246. p.

53.   A barcsi Dráva-híd.

        1987. 305. p.

54.   A hengermalom Barcson.

        1987. 306. p.

55.   Az artézi fürdő Nagyatádon a század elején.

        1987. 311. p.

56.   Szigetvár vásártere a felépült tűzoltólaktanyával.

        1987. 314. p.

57.   Utcakép Szigetváron a századfordulón.

        1987. 315. p.

58.   Kaposvár, Fő utca, 1906.

        1987. 319. p.

59.   A helyreállított teleki rk. templom (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1987. 360. p.

60.   Nágocs, volt Zichy kastély. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1987. 382. p.

61.   Somogyvár - Széchenyi kastély. (Fotó: Makai Károly).

        1988. 186. p.

62.   Somogytúr - Kunffy kúria. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1988. 262. p.

63.   Inkey kastély - Alsóbogát. (Fotó: Makai Károly).

        1988. 356. p.

64.   A Széchenyi család grófi címere a rigóci kastélyon. (Fotó: Makai Károly).

        1989. 28. p.

65.   Balatonkeresztúr, Festetics kastély. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1989. 32. p.

66.   A niklai Berzsenyi Múzeum. (Fotó. Lantos Miklós).

        1989. 124. p.

67.   A karádi tájház szobarészlete. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 210. p.

68.   Karádi parasztház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 288. p.

69.   Karádi parasztház. (Fotó: Lantos Miklós).

        1989. 326. p.

70.   Tótszentpáli utca reggel (1974), amikor kihajt a pásztor. Knézy Judit felvétele.

        1991. 39. p.

71.   Lakóház, Buzsák, Fő u. 4. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 39. p.

72.   Lakóház, Somogyszentpál, Varjaskéri u. 107. Fotó: Lantos Miklós.

        1991. 40. p.

73.   Buzsáki lakóház, Fő u. 77. Fotó Lantos Miklós.

        1991. 41. p.

74.   Az 1861-ben épült zsinagóga Kaposváron.

        1991. 72. p.

75.   Tapsony, harangláb.

        1991. 94. p.

76.   A sárdi templom belseje: 1755-58 között készült el az új templom, ahol a ferences házikáplánok működtek Rogán Rajmund 1884-ben bekövetkezett haláláig.

        1992. 83. p.

77.   Orci templom és cselédlakás a XIX. század utolsó évtizedében.

        1992. 116. p.

78.   A régi kaposvári városháza és a Bárány vendéglő (1890 körül).

        1992. 132. p.

79.   Mernyei plébánia és templom a XIX. század utolsó évtizedében.

        1992. 170. p.

80.   MÁV internátus, a II. világháború idején hadikórház. [Kaposvár].

        1993. 310. p.

81.   Az ecsenyi evangélikus templom, 1993. (Fotó: Füzes Miklós).

        1993. 328. p.

82.   1956. október 26-iki népgyűlés a Kossuth téren. [Kaposvár].

        1993. 390. p.

83.   A főerdészlak Iharosban, 1940 körül. (Barthos Tibor felvétele).

        1995. 98. p.

84.   Magasles az iharosi erdőszélen, feltehetően a Burgyában az 1910-es évek közepén. (Gróf Festetics Pál felvétele).

        1995. 102. p.

85.   Gamás. Vityapusztai cselédház. Épült az 1920-as években. (Fotó: dr. Marek János, 1963).

        1996. 92. p.

86.   Balatonendréd. A veszprémi püspökség jabapusztai cselédháza. (Fotó: dr. Marek János, 1963).

        1996. 144. p.

87.   Tapsony. Az esztergomi főkáptalan uradalmi cselédháza (Fotó: dr. Marek János, 1964).

        1996. 172. p.

88.   Balatonszentgyörgy. Festetics György uradalmi cselédháza. (Fotó: dr. Marek János, 1964).

        1996. 198. p.

89.   Gamás. Vityapusztai cselédház Jankovich Bésán Endre birtokán. (Fotó: dr. Marek János, 1965).

        1996. 252. p.

90.   Somogyvámos. Jankovich Bésán József gróf uradalmi cselédháza. (Fotó. dr. Marek János, 1965).

        1996. 264. p.

91.   Csurgói kastély és melléképületeinek rajza 1763.

        1997. 146. p.

92.   Somogysimonyi malom. 1769.

        1997. 149. p.

93.   Csurgói vendéglő átépítési rajza. 1770.

        1997. 158. p.

94.   A somogyvári monostor kútja. (Fotó: Bősze Sándor).

        2000. 60. p.

95.   A szigetvári fiú polgári iskola épülete. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 114. p.

96.   A szigetvári fiú polgári iskola épülete. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 121. p.

97.   A szigetvári fiú polgári iskola épülete az Igmándi utca felől. (Fotó: Pálfy Cézár).

        2000. 128. p.

98.   Horthy-park, Zenepavilon.

        2000. 179. p.

99.   Horthy-park, Zsolnay szökőkút.

        2000. 180. p.

100. A szigetvári polgáristák a parlament üléstermében.

        2003-2004. 138. p.

101. A 168. sz. cserkészcsapat a szigetvári vár dzsámija előtt.

        2003-2004. 141. p.

102. Megemlékezés Szigetvár főterén az első világháborús emlékműnél.

        2003-2004. 147. p.

103. A Kapos 1947. évi áradása.

        2003-2004. 164. p.

104. A Stájer Tartományi Levéltár épülete.

        2008. 22. p.

105. A Somogy Megyei Levéltár kutatóterme.

        2009-2010. 209. p.

106. „A „Kivándorlók Háza” Fiuméban”, 1910 körül. Képeslap.

        2009-2010. 284. p.

107. A Kaposvári Berzsenyi Dániel Polgári Fiúiskola 1930 körül.

        2011. 32. p.

108. A szőlősgyöröki kastély parkjában lévő Jankovich-kápolna. Jankovich László gróf építtette 1891-ben. Báró Hornig Károly veszprémi megyéspüspök szentelte fel. Képeslap.

        2011. 54. p.

109. A Kaposvári Berzsenyi Dániel Polgári Fiúiskola a Horthy-park felől az 1930-as évek végén. Képeslap.

        2011. 188. p.

 

        Rommaradványok

1.    A zselicszentjakabi gótikus temetőkápolna rommaradványai.

        1970. 30. p.

2.    A szentjakabi bencés apátság romjai.

        1977. 186. p.

3.    Hedrehely, XV. századi ferences kolostor feltárása. (Ásatásvezető és fotó: dr. Magyar Kálmán).

        1978. 46. p.

4.    Somogyvár, XI. századi bencés apátság feltárása. Fotó: Jávori Béla.

        1978. 53. p.

5.    Hedrehely, XV. századi ferences kolostor feltárása. (Ásatásvezető és fotó: dr. Magyar Kálmán).

        1978. 56. p.

6.    A somogyvári bencés apátság bazilikája Ny-ról. (Helyreállítás közben). Dr. Bakay Kornél ásatása 1972-1976. Fotó: Magyar Kálmán. 2/2. kép.

        1979. 8. p.

7.    Babócsa nemzetiségi központ. Dr. Magyar Kálmán ásatása. Fotó: Magyar Kálmán. 3/I. kép.

        1979. 9. p.

8.    Somogyváron - Mernyei Erzsébet földjén - a szerző által 1973-ban folytatott ásatás kutatóárka. Fotó: Magyar Kálmán. 4/I. kép.

        1979. 25. p.

9.    A kutatóárokban előkerült templom [Somogyvár] pillér-maradványa. Fotó: Magyar Kálmán. 4/2. kép.

        1979. 26. p.

10.   Somogyvár-Makovistya dűlő DK-ről. (Az Árpád-kori Szent György egyház helye). Fotó: Magyar Kálmán. 5/I. kép.

        1979. 28. p.

11.   Somogyvár Kurtói dűlő Ny-ról. (Kortó udvarház és falu helye). Fotó: Magyar Kálmán. 5/2. kép.

        1979. 29. p.

12.   Somogyvári bencés apátság helyreállítás közben. Dr. Bakay Kornél ásatása, 1972-ben.

        1979. 50. p.

13.   Ötvöskónyi - reneszánsz várkastély feltárása. Dr. Magyar Kálmán ásatása 1974. (Fotó: Magyar Kálmán).

        1979. 58. p.

14.   Bodrog-Büpusztán, a Bő nemzetség központjában feltárt Árpád-kori nemzetségi monostor É-i falmaradványa. (Dr. Magyar Kálmán ásatása 1979-ben).

        1981. 6. p.

15.   A kaposszentjakabi bencés apátság temploma, XI. század közepe. (Ásató: Nagy Emese).

        1981. 14. p.

16.   Az apszis mellett palmettadíszes oszloplábazat. XI. század közepe. (Ásató: Nagy Emese).

        1981. 14. p.

17.   Somogyvámosi templom-romok.

        1982. 102. p.

18.   Somogyvámosi templomrom. (Mózer Zoltán felvétele).

        1983. 82. p.

19.   A Bodrog-bői Szent Kereszt monostor az 1979-es feltárás közben. 1. kép.

        1984. 16. p.

20.   A nemzetségi monostor DNy-i támpillére és környéke. 2. kép.

        1984. 18. p.

21.   A monostortól É-ra előkerült szolgáltató település maradványai kibontás előtt. 4. kép.

        1984. 22. p.

22.   1. Az Árpád- és középkori szolgáltató település maradványai kibontás után, É-i irányból. 2. A téglamaradványos D-i rész és a hozzácsatlakozó kemence, tűzhely és házak gödrei. 3. A lakóházak maradványai, É-on a 3 osztású ház kályhás része. 4. A 3 osztású, földbe mélyített kályhamaradványos lakóház gödre. 5. kép.

        1984. 23. p.

23.   1. A Sovák-földi Árpád-kori település (XI-XIII. század) feltárás közben. 2. Az előkerült XI-XIII. századi lakóház maradványa. 6. kép.

        1984. 25. p.

24.   1. Árpád-kori lakóház gödrének kibontása. 2. A lakóház D-i részének a maradványa, a tűzhellyel és a bejárati résszel. 7. kép.

        1984. 27. p.

25.   1. A Schmidt-földi középkori plébániatemplom feltárás közben. 2. A templom ÉNy-i támpillére és a Ny-i bejárati fal. 3. A plébániaegyház feltárás után. 4. a szentély környéki XVI. századi (első fele) sírok). 8. kép.

        1984. 28. p.

26.   A víztoronynál [segesdi] folyó 1981-es ásatás kutatóárka.

        1985. 62. p.

27.   A várperemre [segesdi] eső 1. sz. kutatóárok.

        1985. 63. p.

28.   Késő középkori temető az egykori ferences kolostorral. [Segesd].

        1985. 64. p.

29.   A Parragi, ma Bozsóky földön lévő egykori templom kutatása. [Segesd]. [fénykép].

        1985. 64. p.

30.   A [segesdi] vár területén húzott 2. sz. kutatóárok Ny-i fele.

        1985. 65. p.

31.   Az Árpád-kori vár [Segesd] meredeken lejtő sáncárka.

        1985. 65. p.

32.   A sáncárok D-i fala. [Segesd].

        1985. 65. p.

33.   Az árok legmélyebb szakasza. [Segesd].

        1985. 65. p.

34.   Az ún. Pékó földön lévő civitas, oppidum helye. [Segesd].

        1985. 66. p.

35.   Az 1984-ben folytatott "gépesített" ásatás". [Segesd].

        1985. 68. p.

36.   A curia D-re előkerült török kori gödör feltárása. [Segesd].

        1985. 68. p.

37.   Az ún. piactér egyik téglajáró szintje. [Segesd].

        1985. 68. p.

38.   A téglajárószint maradványa. [Segesd].

        1985. 68. p.

39.   A gótikus curia [Segesd] feltárás közben Ny-ról.

        1985. 69. p.

40.   A curia pincéjének kibontása. [Segesd].

        1985. 69. p.

41.   A curia pincéjének északi sarka. [Segesd].

        1985. 69. p.

42.   A XIV-XV. századi pince K-i fele. [Segesd].

        1985. 69. p.

43.   Az ÉK-i falsarok a falkiszedés rétegeivel. [Segesd].

        1985. 70. p.

44.   A téglafal kötésrendszere, belső nézet. [Segesd].

        1985. 70. p.

45.   A pincéhez DNy-ról vezető "gyaloglejárat" maradványa. [Segesd].

        1985. 70. p.

46.   Az ún. "gyaloglejárat" belülről, a Ny-i fallal. [Segesd].

        1985. 70. p.

47.   A curia pincéjének Ny-i fele. [Segesd].

        1985. 71. p.

48.   A pince aljára, a padozatba beásott gödrök. [Segesd].

        1985. 71. p.

49.   A K-i fal fölülnézete. [Segesd].

        1985. 71. p.

50.   Az É-i pincefal felülnézete. [Segesd].

        1985. 71. p.

51.   A civitas középkori templomának a feltárása. [Segesd].

        1985. 72. p.

52.   Falmaradványok az előkerült temetőrészlettel. [Segesd].

        1985. 72. p.

53.   A középkori egyház feltételezett belseje a sírokkal. [Segesd].

        1985. 72. p.

54.   A NyK-i tájolású, javarészt bolygatott csontvázmaradványok Ny-i irányból. [Segesd].

        1985. 72. p.

55.   Somogyvámos: gótikus templomrom. (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 540. p.

56.   Falpillértöredék az egykori toldi kolostorból, a nagytoldi-pusztai épületegyüttes udvarán. 12. kép.

        1986. 23. p.

57.   A somogyvári apátság helyreállított falmaradványai (Lantos Miklós felvétele).

        1986. 66. p.

58.   A [kaposvári] vár északkeleti saroktornyának maradványai. 2. a. ábra.

        1993. 34. p.

59.   A [kaposvári] vár délkeleti sarkának maradványai. 2. b. ábra.

        1993. 34. p.

60.   Az 1061-ben alapított kolostor temploma. [Zselicszentjakab].

        1993. 76. p.

61.   Háborús romok Nagyatádon (1945).

        1995. 352. p.

 

 

h./   Szobrok, domborművek, kőfaragványok, fafaragványok, csontfaragványok, emléktáblák, fejfák, keresztek, síremlékek

        Szobrok

1.    A Szentluka-pusztai zsellérházak és a harangláb, valamint az 1755-ben Pécsett készült Nep. Szt. János szobor napjainkban. (Lehmann Antal felvétele, 1970). 2. ábra.

        1971. 112. p.

2.    Medgyessy Ferenc Rippl-Rónai József szobra Kaposvárott.

        1977. 365. p.

3.    Noszlopy Gáspár szobra Kaposváron, a róla elnevezett szakközépiskola előtt. (Janzer Frigyes alkotása).

        1978. 138. p.

4.    Mária-oszlop a marcali szőlőhegyen. (Fotó: L. Szabó Tünde).

        1989. 102. p.

5.    Mészáros Gyula: Dózsa György faszobra. (Nagyatádi művésztelep).

        1995. 82. p.

6.    A mernyei I. világháborús hősök emlékműve. [Cser Károly].

        2002. 236. p.

 

        Dombormű, kőfaragvány, fafaragvány, csontfaragvány

1.    Gábriel dombormű, XII. század második fele, Somogyvár.

        Az évkönyvek hátsó könyvborítóján.

2.    Oroszlángriff Somogyvárról.

        1970. 54. p.

3.    [Sárkányölő Szent György]. (2. kép).

        1971. 24. p.

4.    [Középkori kályhacsempe Magyarország]. (III/I. kép).

        1971. 26. p.

5.    Románkori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból (XI-XII. század).

        1972. 12. p.

6.    Sámson harca az oroszlánnal. Homokkő dombormű a XII. századból. Bakay Kornél 1972. évi somogyvári ásatása.

        1972. 46. p.

7.    Reneszánsz pilaszter fejezete. Mészkő. Magyar Kálmán 1970-es ötvöskónyi várásatásából.

        1972. 74. p.

8.    Reneszánsz pilaszter fejezete. Mészkő. Magyar Kálmán 1970-es ötvöskónyi várásatásából.

        1973. 54. p.

9.    Pesti árvíztábla az 1838. évi nagy árvíz idejéből. (Magasságát Vörös László határozta meg).

        1974. 96. p.

10.   A somogyvári bencés apátság XII. sz-i Szent Péter ábrázolásos domborműve.

        1975. 22. p.

11.   A nyírbátori Szent Péter ábrázolásos kályhadombormű. (XV. sz.).

        1975. 29. p.

12.   Török Ferenc sírköve a tapsonyi temetőben.

        1975. 90. p.

13.   Fejfák a nagybajomi ref. temetőben.

        1976. 164. p.

14.   A szennai ref. templom mennyezet kazettái.

        1976. 184. p.

15.   Berzsenyi [Dániel] újjáépített síremlékének felavatásán résztvevő ünnepi közönség a niklai temetőben (1948. május 9-én).

        1976. 189. p.

16.   A zágoni Mikes-emlék.

        1976. 240. p.

17.   Kapoli Antal szarvkürtjének részlete. (A Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből).

        1977. 134. p.

18.   Kürt. (id. Kapoli Antal munkája).

        1979. 174. p.

19.   Széktámla. Varga János kadarkúti faragópásztor munkája.

        1979. 222. p.

20.   Fejfa. (Őrtilos-Szentmihályhegy). Fotó: Sási János.

        1979. 460. p.

21.   Faragott térelválasztó. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 140. p.

22.   Faragott falitéka. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 244. p.

23.   Spanyolozott lopótök. (Gyertyás László felvétele.

        1980. 320. p.

24.   Faragott szarukürtök. (Gyertyás László felvétele).

        1980. 356. p.

25.   Faragott mángorló (Gyertyás László felvétele).

        1980. 438. p.

26.   Az apszis mellett palmettadíszes oszloplábazat. XI. század közepe. (Ásató: Nagy Emese).

        1981. 14. p.

27.   Babócsai kettőskereszt hátoldala és előrésze. (Ásató: Dr. Magyar Kálmán).

        1981. 16. p.

28.   Fejfák a nagybajomi temetőben.

        1981. 22. p.

29.   Kömlőd. Emléktábla a szülőházon. [Pálóczi Horváth Ádám költő és Obernyik Károly színműíró].

        1981. 138. p.

30.   Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 136. p.

31.   Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 212. p.

32.   Kálmán István faragása (Csikvár József rajza).

        1983. 162. p.

33.   Juhászbot. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 196. p.

34.   Kártyadoboz. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 214. p.

35.   Faragókés. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 252. p.

36.   Mángorló. (Fotó: Gyertyás László).

        1983. 368. p.

37.   Nagybajomi temető, fejfák. (Fotó: Szabó Tünde).

        1983. 396. p.

38.   Római márvány oltárkő (a monostor falaiból 1936 táján került elő). [Bodrog-bői Szent Kereszt monostor]. 3. kép.

        1984. 20. p.

39.   Román kori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból.

        1984. 40. p.

40.   Útmenti kereszt Babócsán.

        1984. 52. p.

41.   Faragott széktámla.

        1984. 382. p.

42.   Gótikus püspökfejes töredék. [Segesd].

        1985. 76. p.

43.   Kapoli Antal: Széktámla (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 444. p.

44.   Nikla: Berzsenyi Dániel síremléke (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 564. p.

45.   Falpillértöredék az egykori toldi kolostorból, a nagytoldi-pusztai épületegyüttes udvarán. 12. kép.

        1986. 23. p.

46.   Nagybajomi református temető. (Fotó: Szabó Tünde).

        1986. 408. p.

47.   Szabó Béla fafaragásai. (Fotó. Gyertyás László).

        1990. 110. p.

48.   Dr. Hormay Mihály népi iparművész fafaragása. (Fotó: Gyertyás László).

        1990. 262. p.

49.   Románkori kőfaragványok a zselicszentjakabi apátságból.

        1993. 30. p.

50.   Fejfa a nagybajomi temetőben.

        1993. 134. p.

51.   "Amerikás" kereszt a Csillagvár utca végén. [Balatonszentgyörgy].

        1993. 364. p.

52.   Id. Kapoli Antal: Faragott széktámla. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 22. p.

53.   Id. Kapoli Antal: Faragott széktámla. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 50. p.

54.   Tükrös. Rippl-Rónai Múzeum gyűjteményéből.

        1994. 186. p.

55.   Tóth Mihály: Cigarettatartó (részlet). Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 256. p.

56.   Ifj. Kapoli Antal: Doboz. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 280. p.

57.   Sótartó. Rippl-Rónai Múzeum néprajzi gyűjteményéből.

        1994. 346. p.

58.   A somogyvári monostor kútja. (Fotó: Bősze Sándor).

        2000. 60. p.

 

        Emléktáblák, emlékművek, fejfák, sírkövek, keresztek, síremlékek

1.    Török Ferenc sírköve a tapsonyi temetőben.

        1975. 90. p.

2.    Fejfák a nagybajomi ref. temetőben.

        1976. 164. p.

3.    Berzsenyi [Dániel] újjáépített síremlékének felavatásán résztvevő ünnepi közönség a niklai temetőben (1948. május 9-én).

        1976. 189. p.

4.    A zágoni Mikes-emlék.

        1976. 240. p.

5.    Árpád-kori kettőskereszt Babócsáról. Dr. Magyar Kálmán ásatása, 1978. Fotó: Gyertyás László.

        1979. 23. p.

6.    Kaposvár, 61. sz. út. Középkori falu templom körüli temetője. Fotó: Bárdos Edit.

        1979. 150. p.

7.    Babócsai kettőskereszt hátoldala és előrésze. (Ásató: Dr. Magyar Kálmán).

        1981. 16. p.

8.    Fejfák a nagybajomi temetőben.

        1981. 22. p.

9.    Kömlőd. Emléktábla a szülőházon. [Pálóczi Horváth Ádám költő és Obernyik Károly színműíró].

        1981. 138. p.

10.   Nagybajomi temető, fejfák. (Fotó: Szabó Tünde).

        1983. 396. p.

11.   Útmenti kereszt Babócsán.

        1984. 52. p.

12.   Nikla: Berzsenyi Dániel síremléke (Fotó: Lantos Miklós).

        1985. 564. p.

13.   Nagybajomi református temető. (Fotó: Szabó Tünde).

        1986. 408. p.

14.   Fejfa a nagybajomi temetőben.

        1993. 134. p.

15.   A [szovjet hősi] emlékmű felavatása 1945. augusztus 20-án. (Ismeretlen fényképész).

        2000. 190. p.

16.   A [szovjet hősi] emlékmű felavatása 1945. augusztus 20-án. (Ismeretlen fényképész).

        2000. 191. p.

17.   A szovjet hősi emlékmű (1945). (Ismeretlen fényképész).

        2000. 194. p.

18.   A mernyei I. világháborús hősök emlékműve. [Cser Károly].

        2002. 236. p.

19.   A csendőr emlékmű Somodor község határában.

        2008. 40., 46. p.

 

 

i./     Festmény, freskó, rajz, miniatúra, litográfia, metszet

 

 

        Festmény:

1.    Kaposvár 1868. Galimberti Alajos festménye.

        1972. 262. p.

2.    Dörre Tivadar (1858-1932) festménye a századforduló Kaposváráról.

        1973. 204. p.

3.    Vörös László (geometra) arcképe. (Dongó György festménye).(1790-1870).

        1974. 95. p.

4.    II. Rákóczi Ferenc (1676-1735). [Mányoki Ádám festménye].

        1976. 38. p.

5.    Mikoviny Sámuel arcképe és aláírása. (Fettich Nándor akvarellje).

        1976. 132. p.

6.    A szennai ref. templom mennyezet kazettái.

        1976. 184. p.

7.    Simó Ferenc Berzsenyi-portréja.

        1976. 187. p.

8.    Pulszky Ferenc. Wolfgang Böhm olajfestménye, 1849. (TKCs).

        1985. 306. p.

9.    Savoyai Jenő.

        1987. 145. p.

10.   Eugen von Savoyen (Savojai Jenő herceg) főparancsnok. (J. Kupeczky olajfestménye. Bécsi Hadtörténelmi Múzeum).

        1997. 48. p.

11.   Rippl-Rónai József: Adelmann keretek.

        2005. 193. p.

 

        Freskó:

1.    Angyali üdvözlet. [Dorffmeister István]. 2. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 67. p.

2.    Vizitáció. [Dorffmeister István]. 3. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 71. p.

3.    Bemutatás a templomban [Dorffmeister István]. 4. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 73. p.

4.    Mária mennybevitele [Dorffmeister István]. 5. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 74. p.

5.    Főoltárkép: A Szentháromság [Dorffmeister István]. 6. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 76. p.

6.    A Szentcsalád szállást keres. [Dorffmeister István]. 7. kép. Fotó: Lantos Miklós.

        1974. 78. p.

7.    Mária oktatása. [Dorffmeister István]. 8. kép. Fotó: Łantos Miklós.

        1974. 80. p.

 

        Rajz

1.    Rippl-Rónai József Kaposvárott készített Ady-rajza.

        1977. 352. p.

2.    Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 136. p.

3.    Kálmán István fafaragása (Csikvár József rajza).

        1982. 212. p.

4.    Kálmán István faragása (Csikvár József rajza).

        1983. 162. p.

5.    Juhászbot. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 196. p.

6.    Kártyadoboz. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 214. p.

7.    Faragókés. Kálmán István faragása. (Csikvár József rajza).

        1983. 252. p.

8.    A legfelső hadúr az ötvenes években. Petrichevich Horváth János rajza.

        1985. 286. p.

9.    Felix Schwarzenberg. Petrichevich Horváth János rajza.

        1985. 295. p.

10.   Kanászgunyhó makkon, Somogyjád. I. lap.

        1985. 341. p.

11.   Tüskekerítéses tanya makkos erdőn, Somhegyen. II. lap.

        1985. 351. p.

12.   Boronaépítésű putri Inkén, Kaszón, tanyán. III. lap.

        1985. 385. p.

13.   Disznó-tanya tüskeállással, Iharosberény. IV. lap.

        1985. 388. p.

14.   Vadfogás. V. lap.

        1985. 399. p.

15.   A középkori várkastély feltételezett képe. [Kaposvár]. 8. ábra.

        1993. 41. p.

16.   Kovács György honvéd naplójának harctéri rajzai. 1914-1918.

        1995. 214., 222., 228., 232., 237., 241., 247., 254., 258. p.

17.   Richard Bright börtönrajza. Csurgó, 1815 körül.

        1997. 150. p.

18.   A szökésekről készült lengyel karikatúra a váci lengyel katonai tábor kiadványából.

        2000. 160. p.

19.   Tito-politika. Karikatúra 1950-ből.

        2000. 238. p.

20.   Somssich Miklósról készült rajz Véssey Lajosné Somssich Agathnak Somssich Pál élete és működése címmel, Budapesten, 1944-ben kiadott könyvéből.

        2001. 120. p.

 

        Miniatúra:

1.    [Szent György legyőzi a sárkányt]. (II/I. tábla).

        1971. 22. p.

 

        Litográfia

1.    A pályakezdő Jellai - magyar szemmel. Litográfia a "Jellacich kezdete, szerencséje és vége" című gúnyrajz-sorozatból, 1848.

        1985. 290. p. (HtIM).

2.    A császár leghívebb horvát alattvalója [Jellai] teljes báni díszben. Eduard Kaiser litográfiája. Franz Schrotzberg festménye alapján, 1850. (TKCs).

        1985. 292. p.

3.    Az alkoholba és levélírásba temetkező Radetzky - ahogy Milánóban lefestették. Antonio Greppi litográfiája.

        1985. 295. p.

4.    János főherceg. Franz Eybl litográfiája. Anton Einsle festménye alapján. (TKCs).

        1985. 296. p.

5.    Batthyány Lajos. Barabás Miklós litográfiája, 1848. (TKCs).

        1985. 297. p.

6.    Jellai hada átkel a Dráván. Franz Xaver Zalder színezett litográfiája.

        1985. 300. p.

7.    Jellai köszönti az oldalára átállott lovaskatonákat 1848. szeptember 19-én. Franz Xaver Zalder litográfiája.

        1985. 301. p.

8.    A báni székbe történt visszaültetését kommentáló Jellai - magyar gúnyrajzon. Litográfia a "Jellachich kezdete, szerencséje és vége" című sorozatból, 1848. (HtIM).

        1985. 302. p.

9.    Metell Ozegovi. Josef Kriehuber litográfiája, 1849.

        1985. 306. p.

 

        Metszet:

1.    Kaposvár a XVII. században.

        1970. 92. p.

2.    Kaposvár a XVII. században.

        1972. 90. p.

3.    A lövöldi karthauzi kolostor 1520 k. 2. kép.

        1974. 38. p.

4.    Jászó erődített monostorának látképe. (Országos Levéltár, Térképtár). 13. kép.

        1974. 39. p.

5.    Babócsa vára az 1664-es téli hadjárat idején.

        1976. 26. p.

6.    Mikoviny Sámuel és segédmérnöke (Fritsch?) földrajzi helymeghatározás közben. (Mikovinynek a Hadtörténelmi Térképtárban őrzött B. IX. a. 537. jelzetű térképéről rajzolta Bartha Zoltán festőművész 1974-ben).

        1976. 134. p.

7.    Somogy Vármegyei Korona őrző Nemes Vitéz. (Decsi Sámuel: A magyar szent koronának históriája c. könyvéből (Bécs, 1792.) - Színezett rézkarc utáni fénykép.)

        1977. 188. p.

8.    Pálóczi Horváth Ádám, Bikfalvi Kóréh Zsigmond festménye után készült rézmetszet. (Részlet).

        1977. 191. p.

9.    A Kaposvári Gymnásium. (1864)

        1979. 221. p.

10.   A kiábrándult, de gróffá felkent Jellai. Koberwein fényképe alapján készült acélmetszet.

        1995. 287. p.

11.   Az uralkodóját Bécsbe visszasegítő Jellai - firenzei gúnyrajzon. Fametszet.

        1985. 305. p.

12.   Buda arról az oldalról, amellyel a Dunára néz. [XVII. század].

        1986. 116. p.

13.   Buda arról az oldalról, amellyel a mezőkre néz. [XVII. század].

        1986. 122. p.

14.   Kaposvár századfordulói látképe a Donner város felől.

        1987. 317. p.

15.   Kaposvár vára Hoss József idézett művéből. 3. ábra.

        1993. 35. p.

16.   Giacomo de Rossi metszete (Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi Képcsarnok). [Kaposvár vára] 4. ábra.

        1993. 36. p.

17.   Johannes Joseph Waldtmann-Ulrich Kraus metszete (Országos Széchényi Könyvtár). [Kaposvár vára] 5. ábra.

        1993. 38. p.

18.   A zentai csata. Rajzolta J. Barzellini. Metszette Rieder Lőrinc.

        1997. 50. p.

19.   A szövetséges csapatok rohama, és a hídfő ostroma Zentánál 1697. szeptember 11-én. (Wüttenbergi Országos Könyvtár. Nikolay-féle gyűjtemény. Stuttgart).

        1997. 51. p

20.   Zrínyi Miklós (1620-1664). (Baltasar Moncornet metszete).

        2000. 80. p.

21.   Herceg Esterházy Pál (1635-1713).

        2002. 120. p.

22.   Makfalvay Géza képviselő, főispán (1844-1924).

        2002. 164. p.

 

j./    Térképek, alaprajzok, tervrajzok

 

        Térképek:

1.    István király vezető német lovagjainak kettős szállásai. (A térképet tervezte: Györffy György, rajzolta: Bencze Géza).

        1970. 22. p.

2.    Somogy megye és környéke Koppány lázadása előtt és után. (A térképet tervezte: Györffy György, rajzolta: Bencze Géza).

        1970. 23. p.

3.    Az 57. hadsereg támadása (1944. december).

        1970. 211. p.

4.    A német csapatok márciusi támadása, Somogy felszaba­dításának befejezése.

        1970. 253. p.

5.    [Somogy megye térképe XV. század]. (Szentgyörgy helynévadás). (I. kép).

        1971. 6. p.

6.    Magyar és török erődítmények a Dél-Dunántúlon 1560 körül.

        1971. 54. p.

7.    A babócsai (segesdi és marcali) váruradalom mezővárosai és falvai 1561-ben.

        1971. 66. p.

8.    A Kapos mocsarának néhány lecsapolási terve.

        - Böhm Ferenc Kapos-szabályozási terve (1778).

        - Brechter Ferenc és Török Ferenc 1816. évi lecsapolási tervének térképvázlata (1817).

        - Beszédes József- Hermann János- Obersteiner Antal Kapos-szabályozási terve (1818-1820).

        1971. 108. p.

9.    [II. József kori katonai térkép 1782-1785].

        1971. 113. p.

10.   A szentlukai üveghuta nyersanyagforrásai 1807-1808-ban. (Készítette: Lehmann Antal 1970). (4. ábra).

        1971. 115. p.

11.   A szentlukai üveghuta piacterülete 1807-1808-ban. (Készítette: Lehmann Antal 1970). (5. ábra).

        1971. 126. p.

12.   Barcs áruforgalmi kapcsolatai a századfordulón [XIX. század]. (1. ábra.

        1971. 199. p.

13.   Polgárok száma. Középkor I. térkép.

        1972. 17. p.

14.   Polgárok száma. Középkor. II. térkép.

        1972. 18. p.

15.   Polgárok száma. Középkor. III. térkép.

        1972. 19. p.

16.   Polgárok száma. Középkor. IV. térkép.

        1972. 22. p.

17.   [Székesfehérvári polgárok származáshelye]. V. térkép.

        1972. 24. p.

18.   Gyárak Somogy megyében 1913-ban. 2. ábra.

        1972. 219. p.

19.   Gyárak és gyárjellegű üzemek Somogy megyében, 1925-ben. 3. ábra.

        1972. 227. p.

20.   Gyárak és gyárjellegű üzemek Somogy megyében, 1935-ben. 4. ábra.

        1972. 248. p.

21.   Az Újlaki család birtokában lévő jobbágyporták százalékaránya az egyes megyék portaszámában 1494.

        1973. 12. p.

22.   Újlaki Miklós és familiárisainak jelentősebb birtokközpontjai, a hatalma alá tartozó országrészek.

        1973. 14. p.

23.   Újlaki Miklós és familiárisainak Somogy megyei birtokai 1494.

        1973. 16. p.

24.   Dél-dunántúli tranzitutak a XVI. század derekán. (Glaser Lajos és Rúzsás Lajos térképeinek felhasználásával, tervezte a szerző: Szakály Ferenc).

        1973. 60. p.

25.   A juti gátak Tenczer Károly 1856. évi hosszszelvényén. 1. ábra.

        1973. 118. p.

26.   Mikoviny Sámuel 1732-1735. évi Balaton térképe. (Részlet a "Mappa Comitatus Somogyiensis" c. térképből). 2. ábra.

        1973. 123. p.

27.   Mikoviny Sámuel "Mappa Comitatus Veszprimiensis" c. kéziratos térképe 1732-1735. 3. ábra.

        1973. 124. p.

28.   Erődített, illetve várrá alakított kolostorok Magyarországon 1526 előtt. 1. kép.

        1974. 16. p.

29.   Erődített, illetve várrá alakított kolostorok a Dunántúlon a török korban. 4. kép.

        1974. 34. p.

30.   Erődített, illetve várrá alakított kolostorok Kelet- és Észak-Magyarországon és Erdélyben a török korban. 12. kép.

        1974. 35. p.

31.   Hajdú települések a Dunántúlon a XVII-XVIII. században.

        1974. 52. p.

32.   Szomajom (ma: Kaposfő) helység határának térképe. (Vörös László felmérése, eredeti nagyság, XIX. század).

        1974. 102. p.

33.   Fogyó népességű települések Somogyban (1784-1960). A térképet tervezte: Kanyar József. Rajzolta: Bencze Géza.

        1974. 223. p.

34.   Lengyel menekülttáborok Somogy megyében a II. világháború idején.

        1974. 262. p.

35.   A fonyódi járás kora Árpád-kori (X-XII. századi) települései. I. térkép.

        1975. 59. p.

36.   A fonyódi járás középkori települései (X-XV. század). II. térkép.

        1975. 60. p.

37.   Török Ferenc térképe az ormándi berek lecsapolásáról. (1817).

        1975. 89. p.

38.   A fagymentes napok száma. [Magyarország]. 5. ábra.

        1975. 129. p.

39.   A tégla- és cserépiparban foglalkoztatottak területi megoszlása 1900-1910-ben. [Somogy]. 6. ábra.

        1975. 132. p.

40.   A barcsi téglagyár készáru értékesítésének területi megoszlása 1911-ben. 7. ábra.

        1975. 136. p.

41.   Délkelet-Dunántúl homokbányászata az 1967-73-as évek átlagában. 8. ábra.

        1975. 142. p.

42.   Délkelet-Dunántúl kavicsbányászata az 1967-73-as évek átlagában. 9. ábra.

        1975. 144. p.

43.   A Dráva menti kisüzemi kavicsfejtők értékesítésének területi (járásonkénti) megoszlása 1971-ben. 10. ábra.

        1975. 145. p.

44.   Somogy megye téglaiparának területi elhelyezkedése 1973-ban. 11. ábra.

        1975. 146. p.

45.   Somogy megye építőanyag behozatalának fontosabb forrásai az 1967-73-as években. 12. ábra.

        1975. 147. p.

46.   Somogy megye téglagyárainak megyén kívüli értékesítése 1973-ban. 13. ábra.

        1975. 148. p.

47.   Somogy megye betoniparának területi elhelyezkedése 1973-ban.

        14. ábra.

        1975. 150. p.

48.   A Rinya-völgy térképe. [É. n.]

        1976. 5. p.

49.   Vak Bottyán harcai a Dunántúlon 1705- és 1707-ben.

        1976. 130. p.

50.   Az Mo 12. jelzetű Somogy megyei Mikoviny-térkép vízjele.

        1976. 138. p.

51.   Tihany 1735 táján. (Mikoviny az MTA Mo. 13. jelezetű térképe szerint).

        1976. 141. p.

52.   Okorág és Szigetvár környéke Mikovinynek 1740 körül készült, Mo. 14. jelű térképén, Kaposvártól nyugatra, a "Fő malom" megírással.

        1976. 145. p.

53.   A Balaton mélységi viszonyai 1735 táján, Mikoviny Sámuel mérései alapján szerkesztette Bendefy László.

        1976. 151. p.

54.   A bécsi Hofkammerarchív A 62. jelzetű, délnek tájolt térképe. [Somogy megye].

        1976. 153. p.

55.   Az A 62. jelzetű térképen ábrázolt terület rajza mai korszerű vetületi rendszerben. (Bendefy, 1974).

        1976. 155. p.

56.   Az A 62. jelzetű térképen ábrázolt török kori út a római kori utak hálózatában. (Bendefy, 1975).

        1976. 156. p.

57.   Mikoviny "Tabula nova... Hungariae" című térképe az elszállásolandó ezredek megjelölésével.

        1976. 157. p.

58.   Somogy Megyének J. V. Kaufmann másolatából ismeretes térképe 1789-ből.

        1976. 158. p.

59.   A 16. századi adóösszeírásokban szereplő falvak Nagybajom 1864. évi határában.

        1977. 13. p.

60.   Török és magyar erősségek a Dél-Dunántúlon a 16. század derekán.

        1977. 18. p.

61.   Lakatlanná vált települések Nagybajom 1864. évi határában.

        1977. 36. p.

62.   Somogy megye főbb útvonalai 18. századi térkép alapján.

        1977. 46. p.

63.   [Dunántúl térképe].

        1977. 66. p.

64.   Cukorrépa-termesztés a MIR Kaposvári Cukorgyárának a vonzáskörzetében (1894-1903). [Szerződött nagytermelők és kistermelők megyénként és településenként].

        1977. 257. p.

65.   Az erdei mellékiparok emlékei Somogy megye földrajzi neveiben.

        1977. 293. p.

66.   A téglaszín szó elterjedtsége. [Somogy].

        1977. 297. p.

67.   Néhány bányászattal kapcsolatos névemlék. [Somogy].

        1977. 299. p.

68.   Vezéri, ispánsági és nemzetségi központok. 1. rajz. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna.

        1979. 10. p.

69.   Somogyvár somogyi birtokai. [XIII. sz.]. 2. rajz. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna.

        1979. 12. p.

70.   Somogyi szolgáltató falvak. [XIII. sz.]. 3. rajz. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna.

        1979. 14. p.

71.   Somogyvár és környéke. 4. rajz. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna.

        1979. 16. p.

72.   Somogyvár települései és egyházai. [X. század]. 5. rajz. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna.

        1979. 19. p.

73.   A somogyvári bencés apátság birtokai. Tervezte és rajzolta M. Hrotkó Zsuzsanna. 6. rajz.

        1979. 32. p.

74.   [Somogy megye térképe, 1848].

        1980. 246. p.

75.   A közlekedési hálózat viszonya a településhálózathoz és a főbb kereskedelmi irányokhoz az 1830-40-es években. I. ábra.

        1980. 271. p.

76.   Részlet az 1802. évi megyetérkép úthálózatából. [Somogy]. 2. ábra.

        1980. 278. p.

77.   Az úthálózat az 1806. évi országtérképen. [Somogy]. 3. ábra.

        1980. 279. p.

78.   Az úthálózat az 1832. évi országos úttérképen. [Somogy]. 4. ábra.

        1980. 280. p.

79.   Az úthálózat az 1793. évi megyetérképen. [Somogy]. I/a ábra.

        1980. 281. p.

80.   Az úthálózat az 1848. évi országtérképen. [Somogy]. 5. ábra.

        1980. 282. p.

81.   Az úthálózat és a mezővárosok 1865-ben. [Somogy]. 7. ábra.

        1980. 288. p.

82.   Az úthálózat és a fuvarozó helységek 1857-ben. [Somogy]. 6. ábra.

        1980. 286. p.

83.   Az úthálózat az 1869. évi országos közlekedési térképen. [Somogy]. 8. ábra.

        1980. 290. p.

84.   Az úthálózat az 1869. évi országos katonai úthálózat-térképen. [Somogy]. 9. ábra.

        1980. 291. p.

85.   Az úthálózat az 1880. évi megyetérképen. [Somogy]. 10. ábra.

        1980. 298. p.

85.   Az úthálózat az 1884-1897. évi megyetérképen. [Somogy]. 11. ábra.

        1980. 300. p.

87.   Az úthálózat az 1910. évi megyetérképen. [Somogy]. 12. ábra.

        1980. 304. p.

88.   A törvényhatósági utak 1893-ban. [Somogy]. 13. ábra. (A Megyei Híradó 1894. 3. sz. adataiból szerkesztette Erdősi Ferenc).

        1980. 309. p.

89.   A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság kaposvári bérletének telefonhálózata.

        1980. 380. p.

90.   Somogy megye bizánci patrociniumai és kapcsolatai. (M. Hrotkó Zsuzsanna rajza).

        1981. 4. p.

91.   Az 1534, 1536 és 1542. évi portális adóösszeírásokból rekonstruált településhálózat. [Somogy].

        1981. 82. p.

92.   Puszták használata az 1696-1703 között keletkezett U ET C források alapján. [Somogy].

        1981. 83. p.

93.   Faluhatárokon kívüli határ­használat az 1715-1720-as országos összeírások szerint. [Somogy].

        1981. 84. p.

94.   Faluhatárokon kívüli határ­használat az 1767-es úrbéri tabellák alapján. [Somogy].

        1981. 85. p.

95.   Erdőállomány fafaj szerinti megoszlása a 18-19. századi források alapján. [Somogy].

        1981. 86. p.

96.   A termelt bor minőségi megoszlása 1828-ban az összeírásban megállapított eladási árak szerint. [Somogy].

        1981. 87. p.

97.   Az 1828-as összeírás adataiból rekonstruálható vetésszerkezet. [Somogy].

        1981. 88. p.

98.   Az 1828-as összeírás által megállapított földosztályok. [Somogy].

        1981. 89. p.

99.   Az 1828-as összeírás által megállapított rétosztályok. [Somogy].

        1981. 90. p.

100. Az igásállatok községenkénti megoszlása 1828-ban. [Somogy].

        1981. 91. p.

101. Szántók, rétek és szőlők trágyázása 1828-ban. [Somogy].

        1981. 92. p.

102. Somogy felszabadítása 1849. 04. 26- 05. 06.

        1981. 202. p.

103. Noszlopy kivonulása Somogyból 1849. 07.26- 08.16.

        1981. 225. p.

104. Az úthálózat az 1912-1922. évi országos úttérképen. 1. ábra.

        1981. 270. p.

105. Az úthálózat az 1926. évi országos autótérképen. 2. ábra.

        1981. 272. p.

106. Az úthálózat az 1932. évi országos autótérképen. 3. ábra.

        1981. 274. p.

107. Az úthálózat az 1934. évi országos autótérképen. 4. ábra.

        1981. 275. p.

108. Az úthálózat az 1935. évi országos autótérképen. 5. ábra.

        1981. 276. p.

109. Az úthálózat az 1935. évi országos útállapot-térképen. 6. ábra.

        1981. 277. p.

110. Az úthálózat az 1937. évi országos közlekedési térképen. 7. ábra.

        1981. 279. p.

111. A főforgalmi és törvényhatósági utak forgalmi terheltsége 1935-36-ban. A forgalomszámlálás adatai alapján szerkesztette: Erdősi Ferenc. 8. ábra.

        1981. 282. p.

112. Az úthálózat az 1947. évi országos útállapot-térképen. 9. ábra.

        1981. 290. p.

113. Az úthálózat az 1949. évi országos útállapot-térképen. 10. ábra.

        1981. 291. p.

114. Az úthálózat minőségében és hierarchiájában a felszabadulás óta bekövetkezett változások. Szerkesztette: Erdősi Ferenc. 11. ábra.

        1981. 292. p.

115. Somogy megye autóbuszvonalai 1934-ben. 12. ábra.

        1981. 298. p.

116. Somogy megye autóbuszvonalai 1939-ben. 13. ábra.

        1981. 300. p.

117. Somogy megye autóbuszvonalai 1947-ben. 14. ábra.

        1981. 302. p.

118. Somogy megye autóbuszvonalai 1950-ben. 15. ábra.

        1981. 304. p.

119. Somogy megye autóbuszvonalai 1956-ban. 16. ábra.

        1981. 306. p.

120. Somogy megye autóbuszvonalai 1966-ban. 17. ábra.

        1981. 308. p.

121. Somogy megye autóbuszvonalai 1977-ben. 18. ábra.

        1981. 310. p.

122. Járgányos cséplőgépek előfordulása Somogy megyében a XIX. század első felében.

        1981. 356. p.

123. Noszlopy Gáspár illegális évei. 1849. augusztus - 1850. május 12.

        1982. 108. p.

124. Noszlopy Gáspár illegális évei. 1850. május 12- 1853. március 3.

        1982. 117. p.

125. Somogy megye vasútföldrajzi helyzete 1860-ban, első vasútjának megépülése előtt. 1. ábra.

        1982. 157. p.

126. Somogy megye vasúthálózata a helyiérdekű pályák megépülése után. 3. ábra.

        1982. 159. p.

127. Somogy megye vasúti fővonalhálózata és annak csatlakozása az országos hálózathoz 1882-ben.

        1982. 173. p.

128. Somogy megye településeinek nagyságrendje és népsűrűsége 1920-ban. 1. ábra.

        1982. 317. p.

129. Somogy megye településeinek külterületi népessége 1920-ban. 2. ábra.

        1982. 319. p.

130. Somogy megye közigazgatási beosztása és a települések jogállása 1925-ben. 3. ábra.

        1982. 324. p.

131. A Dél-Dunántúl köz- és szakigazgatási területbeosztásának rendszere 1925-ben. 4. ábra.

        1982. 327. p.

132. Somogy megye településeinek egészségügyi ellátottsága és a vonzáskörzet-rendszere 1925-ben.

        1982. 328. p.

133. Somogy megye településeinek oktatási ellátottsága és polgári iskolai vonzáskörzete 1925-ben. 6. ábra.

        1982. 330. p.

134. Somogy megye kereskedelmi központjai és azok vonzáskörzetei 1925-ben. 7. ábra.

        1982. 332. p.

135. Somogy megye szolgáltatóipari központjai 1925-ben. 8. ábra.

        1982. 334. p.

136. Somogy megye gravitációs központjai és azok feltételezett intenzív vonzáskörzete 1925-ben. 9. ábra.

        1982. 337. p.

137. Somogy megye térképe 1793-ból.

        1983. 90. p.

138. Őrtilos, Belezna, Surd, Bükkösd, Porrogszentpál, Porrogszentkirály és környéke [az első katonai felvétel (1782-1785) idején]. (V/23. szelvény).

        1983. 96. p.

139. Kadarkút, Hencse, Hedrehely, Bécz, Lukafa és környéke [az első katonai felvétel (1782-1785) idején]. (VIII/26. szelvény).

        1983. 136. p.

140. Szárszó, Kőröshegy, Zamárdi, Endréd és környéke [az első katonai felvétel (1782-1785) idején]. (XI/21. szelvény).

        1983. 148. p.

141. A Bogát vezéri és Bő nemzetségi központok elhelyezkedése. 1. ábra.

        1984. 4. p.

142. A Bő nemzetség központjai (XVIII. századi térkép alapján). 2. ábra.

        1984. 7. p.

143. A Bő nemzetség birtokai a középkorban. 3. ábra.

        1984. 9. p.

144. Fontosabb utak a középkori Somogyban. 4. ábra.

        1984. 11. p.

145. Somogy megye tájegységei. (Knézy Judit terve alapján készítette: Sási János).

        1984. 159. p.

146. Baranya megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 191. p.

147. Somogy megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 192. p.

148. Tolna megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 193. p.

149. Zala megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 194. p.

150. A legkorábbi vezéri, királyi, királynéi központok Somogyban (X-XI. század). 2. ábra.

        1985. 6. p.

151. Királyi, királynéi várak, curtisok (udvarhelyek) és kápolnák a segesdi comitatus területén (XIII-XIV. század). 3. ábra.

        1985. 13. p.

152. Árpád-kori királyi és királynéi szolgáltató települések Somogyban. 4. ábra.

        1985. 21. p.

153. A segesdi comitatus hospes települései a XIII. században. 5. ábra.

        1985. 24. p.

154. A segesdi comitatus birtokai a XIII-XIV. században. 6. ábra.

        1985. 30. p.

155. A segesdi királynéi uradalom eladományozása idején (1389-1417). 7. ábra.

        1985. 32. p.

156. A segesdi királynéi uradalom civitasai és oppidumai (XIV-XV. század). 8. ábra.

        1985. 44. p.

157. Segesd vár és a hozzátartozó város (civitas) rétegszintvonalas ábrázolása. (Készítette: Sándorfi György). 9. ábra.

        1985. 48. p.

158. A segesdi Árpád-kori és középkori vár rekonstrukciója, az 1981-es ásatásunk árkaival. (Készítette: Sándorfi György). 10. ábra.

159. Segesd civitas (oppidum), ma Pékó-Balogh-Baracsi föld ásatási területe (1982-1984). (Geodéziai felmérés. Készítette: Sándorfi György). 11. ábra.

        1985. 48. p.

160. Segesd civitas 1984-ben előkerült központja: a gótikus curia, a piactér, a templom és temető térképvázlata. (Készítette. M. Hrotkó Zsuzsanna). 12. ábra.

        1985. 48. p.

161. Ormánság.

        1985. 188. p.

162. Pálos kolostorhelyek Somogy megyében. 1. ábra.

        1986. 6. p.

163. Szakácsi, helyszínrajz. 2. ábra.

        1986. 9. p.

164. Vitya-Remetepuszta helyszínrajza. 3. ábra.

        1986. 11. p.

165. Vityapuszta, terepalakulatokban felismerhető alaprajzi dispozíció. 4. ábra.

        1986. 12. p.

166. Told (Karád-Nagytoldi-puszta), helyszínrajz. 9. ábra.

        1986. 21. p.

167. Somogy megye délkeleti szegélye.

        1986. 216. p.

168. Somogy megye posta és kereskedő útjai és a vásári szabadalommal rendelkező mezővárosok 1850-ben.

        1987. 190. p.

169. Hadifogolytáborok Oroszország területén (1914-1917).

        1987. 337. p.

170. Internacionalisták harca a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban és polgárháborúban (1917-1922).

        1987. 354. p.

171. Somogy vármegye a XIX. század elején.

        1988. 43. p.

172. Dél-balatoni borvidék.

        1988. 147. p.

173. Az egyesület vonzáskörzete. [Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet]. (Rajzolta: B. Péter Gyöngyi).

        1988. 253. p.

174. A mai Nagykanizsa határa a XIX. század második felében.

        1989. 159. p.

175. Malomipari központok Somogy­ban, a századfordulón. 7. ábra.

        1989. 180. p.

176. Az inkei malom környékének helyszínrajza a malomtóval.

        1989. 181. p.

177. A somogysárdi tógazdaság részlete (1937).

        1989. 185. p.

178. Csömend határa 1934-ben a malmok megjelölésével.

        1989. 187. p.

179. Krisztor Tamás bolgáröntözése Kaposvár mellett a Kismalomi réten (1948).

        1989. 204. p.

180. [A Balaton fürdőhelyei]. 1. sz. térkép.

        1989. 212. p.

181. [Dél-balatoni fürdőegyesületek vonzáskörzete]. 2. sz. térkép.

        1989. 246. p.

182. A Román Királyi Hadsereg előnyomulása a Tiszántúlon, 1919. április 16. - május 2.

        1989. 262. p.

183. Az V. hadtest hadműveletei az arcvonal északnyugati szakaszán 1919. június 17-23.

        1989. 280. p.

184. [Somogy megye térképe XIX. század, Farkas Ferenc életútja].

        1990. 74. p.

185. [Somogy megye térképe, XIX. század].

        1990. 76. p.

186. Vázlat a magyar fölkelő sereg Rába és Marcal-melléki hadműveleteihez (1809.

        1990. 161. p.

187. Dél-Dunántúl egyesületeinek földrajzi elhelyezkedése 1867-1873.

        1990. 196. p.

188. Az 1883-as somogyi zsidóellenes események helyszínei.

        1991. 80. p.

189. A Bereczk család rokonai és birtokai. 1. térkép.

        1992. 33. p.

190. A Kovács család rokonai és birtokai. 2. térkép.

        1992. 34. p.

191. A Kulcsár család rokonai és birtokai. 3. térkép.

        1992. 35. p.

192. A Bakó család rokonai és birtokai. 4. térkép.

        1992. 36. p.

193. A Borda család rokonai és birtokai. 5. térkép.

        1992. 37. p.

194. A Mérey család rokonai és birtokai. 6. térkép.

        1992. 38. p.

195. A gyulai Gaál család rokonai és birtokai. 7. térkép.

        1992. 39. p.

196. Az Inkey család rokonai és birtokai. 8. térkép.

        1992. 40. p.

197. A Somssich család rokonai és birtokai. 9. térkép.

        1992. 42. p.

198. A három vizsgált csoport rokoni kapcsolatai. 10. térkép.

        1992. 43. p.

199. Jellai főseregének útja Zalában és Somogyban 1848. szeptember.

        1992. 136. p.

200. Dél-Dunántúl városai az 1850-es években.

        1992. 160. p.

201. Kaposvár belvárosának délnyugati része 1800 körül (Zádor M. id. . 103. old.). 6. a. ábra.

        1993. 38. p.

202. A 6. a. ábra kinagyított részlete. [Kaposvár belvárosa]. 6. b. ábra.

        1993. 39. p.

203. A 6. ábra kontúrjai a mai várostérképre vetítve. [Kaposvár belvárosa]. 7. ábra.

        1993. 40. p.

204. Kaposvár az 1783. évi I. katonai felmérés térképén. (Hadtörténeti Múzeum Térképtára). 9. ábra.

        1993. 42. p.

205. Kivonat az 1865. évi kataszteri térképről. 10. a. ábra.

        1993. 43. p.

206. A vár [kaposvári] körvonalaira utaló vonalak a kataszteri térképen. 10. b. ábra.

        1993. 43. p.

207. A vár [kaposvári] és a város feltételezett XVI. sz.-i kiterjedése. (1: belső vár, 2: város, 3: városkapu). 11. ábra.

        1993. 44. p.

208. A vár [kaposvári] és a város feltételezett XVII. sz.-i körvonalai. (l: belső vár, 2: külső vár, 3: város). 12. ábra.

        1993. 45. p.

209. Nagyatád és környéke a II. József kori felmérés térképén.

        1994. 191. p.

210. Az iharosi uradalom. [vázlat].

        1995. 99. p.

211. Somogy megyei német telepedések a megye keleti oldalán (1930). Dr. Páti Ferenc vázlata. 1. ábra.

        1995. 298. p.

212. A magyar és németajkú lakosság száma járásonként. Dr. Páti Ferenc vázlata. 2. ábra.

        1995. 299. p.

213. Somogy megyei német telepedések a megye keleti oldalán (1940). Dr. Páti Ferenc vázlata. 3. ábra.

        1995. 300. p.

214. Tolna megyei községek, ahonnan Somogyba települtek. [a két világháború között]. 4. ábra.

        1995. 301. p.

215. Baranya megyei községek, ahonnan Somogyba települtek. [a két világháború között]. Dr. Páti Ferenc vázlata. 5. ábra.

        1995. 302. p.

216. Az 1942. szept. - 1944. okt. között bombázott somogyi települések.

        1995. 345. p.

217. Eurázsia.

        1996. 14. p.

218. [Szerdahely és környéke].

        1996. 72. p.

219. Budapest térképe. 1895.

        1996. 147. p.

220  Az 1896-os ezredéves országos kiállítás területének tervrajza. Városliget.

        1996. 148. p.

221. A Várdai család birtokainak megoszlása a XIII-XVI. században. (Rajzolta Nyári Zsolt).

        1997. 4. p.

222. Nagydobszán építendő urasági ház rajza elölnézetből. 1828.

        1997. 44. p.

223. A boszniai hadjárat térképe 1697. (München, Bajor Állami Könyvtár, Türkenkrieg).

        1997. 58. p.

224. [Betelepülők száma]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként, ill. a Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. sz. első fele]. 1. sz. térkép.

        1997. 87. p.

225. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként. [18. század]. 2. sz. térkép.

        1997. 89. p.

226. Postautak Somogy megyében a 18-19. század fordulóján.

        1997. 170. p.

227. Az úthálózat Somogy megyében a 18-19. század fordulóján.

        1997. 173. p.

228. Somogy megye a XVIII-XIX. század fordulóján.

        1998. 42. p.

229. Somogy megye térképe.

        1999. 66. p.

230. Ev. ref. egyházak Somogy megyében a XVII. században. (1620-1686). 4. sz. melléklet.

        1999. 145. p.

231. Részlet Kaposvár 1865-ös térképéből.

        1999. 314. p.

232. A magyar-jugoszláv határhoz közeli „lengyeles” helységek.

        2000. 156. p.

233. Lengyel internált katonák evakuálása Magyarország nyugati helységeiből.

        2000. 166. p.

234. Vázlat az 1921. évi kormányzói látogatás útvonaláról.

        2005. 206. p.

235. A Szentgyörgyvölgyi Bakács család Somogy megyei birtokai a XVII. század közepén.

        2007. 55. p.

236. A piarista kusztodiátus területi eloszlása az Orci birtokvétel után.

        2008. 69. p.

237. A Hold utca 1929-ben. [Kaposvár]

        2008. 160. p.

238. Szülészeti osztály 1908-31-ig. Alaprajz. [Kaposvári kórház].

        2009-2010. 58. p.

239. Az 1956-os forradalom alatt megsemmisült iratok településenként Somogy megye térképén.

        2009-2010. 190. p.

240. „Somogy a Demokráciáért” 1947. c. kiállítás helyszínrajza, Kaposvár.

        2011. 131. p.

241. Az 1950-1956 közötti időszakban megsemmisült iratok településenként Somogy megye térképén.

        2011. 144-145. p.

 

        Lakóház, templom, vár, kolostor, monostor, alaprajzok, tervrajzok

1.    Szemenye alaprajza. (G. Turco, 1569). 9. kép.

        1974. 22. p.

2.    Pannonhalma alaprajza. (G. Turco, 1569). 5. kép.

        1974. 22. p.

3.    Kapornak alaprajza. (G. Turco, 1569). 8. kép.

        1974. 23. p.

4.    Zalavár alaprajza. (G. Turco, 1569). 6. kép.

        1974. 23. p.

5.    Tihany alaprajza. (G. Turco, 1569).

        1974. 24. p. 7. kép.

6.    Keszthely alaprajza. (G. Turco, 1569). 10. kép.

        1974. 24. p.

7.    Csákány alaprajza. (G. Turco, 1569). 11. kép.

        1974. 25. p.

8.    Keszthely alaprajza és távlati képe 1651-től. (O. Leuckharden). 14. kép.

        1974. 29. p.

9.    Tihany alaprajza és távlati képe 1651-től. (O. Leuckharden). 15. kép.

        1974. 29. p.

10.   Szekszárd alaprajza 1663-ból. (Ottendorff Henrik). 16. kép.

        1974. 31. p.

11.   Zselicszentjakabi bencés kolostor alaprajza. (Nagy Emese ásatása). 3. kép.

        1974. 38. p.

12.   Vörös László szomajomi lakóházának alaprajza

        1974. 100. p.

13.   A szomajomi (kaposfői) egykori csendbiztosi épület. (Vörös László 1833-1853 közötti lakóháza az 1864. évi kataszteri felmérés szerinti állapotban.).

        1974. 101. p.

14.   Barcs vára 1664-ben.

        1976. 27. p.

15.   A pulai iskola tervrajza 1858 (udvari nézet).

        1979. 191. p.

16.   A pulai iskola alaprajza (fent) és utcai nézete (lent).

        1979. 192. p.

17.   Bodrog-Büpusztai nemzetségi központ monostortemplomának ásatási alaprajza 1979-ből.

        1981. 7. p.

18.   Bodrog község helyszínrajza. 5. ábra.

        1984. 14. p.

19.   A Bodrog-büi nemzetségi központ a lakóhelyekkel. 6. ábra.

        1984. 15. p.

20.   A Bodrog-büi nemzetségi monostor rekonstrukciós rajza. 7. ábra.

        1984. 15. p.

21.   A Schmidt-földi plébániatemplom rekonstrukciós rajza. 8. ábra.

        1984. 21. p.

22.   A Sovák-földi Árpád-kori település háza. 9. ábra.

        1984. 26. p.

23.   Segesd vár és a hozzátartozó város (civitas) rétegszintvonalas ábrázolása. (Készítette Sándorfi György). 9. ábra.

        1985. 48. p.

24.   A segesdi Árpád-kori és középkori vár rekonstrukciója, az 1981-es ásatásunk árkaival. (Készítette. Sándorfi György). 10. ábra.

        1985. 48. p.

25.   Mindszent (Balatonszemes), a kolostor terepalakulatokból kikövetkeztethető alaprajza. 5. ábra.

        1986. 14. p.

26.   Szentpál (Somogydöröcske), a kolostor terepalakulatokból ki­következtethető alaprajza. 6. ábra.

        1986. 16. p.

27.   Szerdahely (Kaposszerdahely), a kolostor helyén álló pince alaprajza. 7. ábra.

        1986. 18. p.

28.   Szentpéter (Pogányszentpéter), a kolostorhely még felismerhető, ill. kikövetkeztethető alaprajza. 8. ábra.

        1986. 19. p.

29.   Patakmederre épített malom. 1. ábra.

        1989. 173. p.

30.   Malomcsatornás elrendezés. 2. ábra.

        1989. 173. p.

31.   Patakmederre épült malom árapasztóval. 3. ábra.

        1989. 174. p.

32.   Malomcsatornás elrendezés az alsó és felső malomárok között vezető árapasztóval. 4. ábra.

        1989. 175. p.

33.   Malomcsatornás elrendezés a patakmederre visszavezető árapasztóval. 5. ábra.

        1989. 175. p.

34.   A táskai község malom malomfője (1898).

        1989. 176. p.

35.   A táskai községi malom árapasztója (1898).

        1989. 177. p.

36.   Malomcsatornás elrendezés mellékvízfolyásba torkolló árapasztóval. 6. ábra.

        1989. 178. p.

37.   Az inkei malom környékének helyszínrajza a malomtóval.

        1989. 181. p.

38.   A nemesdédi felülcsapott vízimalom részletrajzai.

        1989. 182. p.

39.   Vörös János feketebereki malma, bánki-tirbinával (1948).

        1989. 186. p.

40.   A kaposvári vár felmérése 1930-ból. (Zádor M. id. könyvéből). 1.a. ábra.

        1993. 33. p.

41.   A kaposvári vár maradványai 1992. évi felmérésén (Kaposvári Polgármesteri Hivatal adatközlése). 1. b. ábra.

        1993. 33. p.

42.   Csurgói kastély és melléképületeinek rajza 1763.

        1997. 146. p.

43.   Somogysimonyi malom. 1769.

        1997. 149. p.

44.   Csurgói vendéglő átépítési rajza. 1770.

        1997. 158. p.

45.   Vedres gabona vermei. Rajzolta: Maróthy M.

        1997. 240. p.

 

k./   Egyéb

 

1.    [Szüzet mentő Szent György ábrázolása]. (I/I. tábla).

        1971. 10. p.

2.    Ékszertartó.

        1984. 280. p.

 

 

        2. Táblázatok, grafikonok, statisztikák

 

 

        Adók, vámok, helypénzek, tagdíjak

1.    Törökkoppány 1556. évi első török adóösszeírása.

        1972. 70-71. p.

2.    A szigeti theloneum jövedelmek alakulása havonként 1559/60-ban (részletező jegyzék).

        1973. 76. p.

3.    A szigeti theloneum jövedelmek alakulása havonként 1559/60-ban (grafikon).

        1973. 77. p.

4.    Kimutatás a fogyasztási adó (borital és húsfogyasztási adó) befizetések utolsó határidejéről az 1905. évben. (2. sz. táblázat).

        1974. 241. p.

5.    Kimutatás az 1905. évi állami egyenes és fogyasztási adó járásonkénti befizetéséről. [Somogy megye]. 3. sz. táblázat.

        1974. 242-243. p.

6.    Részlet az adóösszeírások Kapos menti adataiból - rétek összeírása (kaszás). [1794-1846, Somogy, Kapos mente].

        1976. 216. p.

7.    A 16. századi adóösszeírásokban szereplő falvak Nagybajom 1864. évi határában.

        1977. 13. p.

8.    [Adóösszeírás 1534].

        1977. 14-15. p.

9.    Nagybajom és környéke a XVI. századi portális adóösszeírásokban.

        1977. 38. p.

10.   [A szigetvári vár 1559/1560. évi bevételi könyvének adatai.]

        1987. 60-65. p.

11.   [Helypénz tarifák az országos vásárokon, 1820-as adatok szerint.]

        1987. 208-212. p.

12.   [Egyesületi tagdíjak].

        1989. 238-240. p.

13.   Szerdahely népességi viszonyai. 1385-1575.

        1996. 76-77. p.

14.   A dunántúli vármegyék adózó portaszámai, 1647-1848. 1. sz. táblázat.

        2007. 41. p.

15.   Az 1635. évi „nagybajomi” urbárium.

        2007. 43-47. p.

16.   1626-1627 során királyi adót fizető Somogy vármegyei települések táblázatba foglalt jegyzéke.

        2007. 49-52. p.

17.   Adózók száma 1767-ben. [Somogy megye].

        2009-2010. 22. p.

 

        Állattenyésztés l. Mezőgazdaság

 

        Betelepülés

 

1.    [Német családok betelepülése Somogy megyébe járásonként].

        1995. 276. p.

2.    Részletes jelentés a német ajkú Somogy megyei településekről [1930-tól].

        1995. 279-295. p.

3.    [Betelepülők száma]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként, ill. a Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. sz. első fele]. 1. sz. táblázat.

        1997. 87-88. p.

4.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként.[18. század]. 2. sz. táblázat.

        1997. 88. p.

5.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de Magyarországon születettek megoszlása a Wellmann Imre által alkalmazott területi felosztás szerint. [18. század]. 3. sz. táblázat.

        1997. 90. p.

6.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 4. sz. táblázat.

        1997. 90-91. p.

7.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként. [18. század]. 5. sz. táblázat.

        1997. 91. p.

8.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében született gyalogok megoszlása tájegységenként, ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 6. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

9.    [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon született gyalogok megoszlása megyénként. [18. század]. 7. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

 

        Beruházások, költségvetések, költségek, pénzgazdálkodás

1.    A [mernyei] uradalom alap- és állótőkéi (1877/78-ban). 1. táblázat.

        1970. 150. p.

2.    A [mernyei] uradalom alap- és állótőkéi (1897/98-ban). 2. táblázat.

        1970. 151. p.

3.    Az uradalmi tőkék megoszlása az alaptőke százalékéban (1877/78). 3. táblázat.

        1970. 152. p.

4.    Az uradalmi tőkék megoszlása az alaptőke százalékában (1897/98). 4. táblázat.

        1970. 153. p.

5.    A [mernyei] uradalmi tőkék 1897/98-ban az 1877/78-as állapot százalékában. 5. táblázat.

        1970. 154. p.

6.    Az épület-beruházások értéke 1879-1890 között [Mernyei uradalom]. 6. táblázat.

        1970. 155. p.

7.    A földérték és az egységnyi területre jutó jövedelem 1877/78-ban és 1897/98-ban [Mernyei uradalom]. 7. táblázat.

        1970. 156. p.

8.    [Kapos kiszárítási munkáinak költségvetése 1827].

        1971. 97. p.

9.    A Kapos lecsapolásának Somogy megyei költségei 1833. 1. táblázat.

        1971. 104. p.

10.   A Kapos lecsapolásának Tolna megyei költségei [1820-1835]. 2. táblázat.

        1971. 104. p.

11.   Széchenyi Dénes pénz­gazdálkodása 1871-1891 között [Somogyvár]. 1. sz. táblázat.

        1972. 179. p.

12.   A [somogyvári] uradalom tiszta jövedelme [1872-1892]. 7. sz. táblázat.

        1972. 182. p.

13.   [Kegyesrendi mernyei uradalom bevételei 1904-1918].

        1972. 191-192. p.

14.   A régi és az új szövetkezetek vagyoni állapota (1945-1948). 3. sz. táblázat.

        1972. 276. p.

15.   A megváltakozáskor befolyt tőkék és azok felhasználása 1895. jan. 1-ig. Mernyei uradalom.

        1973. 183. p.

16.   [Bevétel, kiadás, földesúri kisajátítás a mernyei uradalomban 1809-1843].

        1974. 167. p.

17.   [Mernyei uradalom alap- és üzemtőkéi 1877-1914]. I. táblázat.

        1975. 98. p.

18.   [Mernyei uradalom alap- és üzemtőkéi 1877-1914]. II. táblázat.

        1975. 99. p.

19.   [Mernyei uradalom alap- és üzemtőkéi 1877-1914]. III. táblázat.

        1975. 104. p.

20.   [Mernyei uradalom alap- és üzemtőkéi 1877-1914]. IV. táblázat.

        1975. 111. p.

21.   Cukorrépa-termesztés jövedel­mezősége 1894-ben.

        1977. 262-263. p.

22.   A Dél-balatoni községek 1930. évi zárszámadásának néhány adata. 4. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

23.   A déli Balaton-parti községek 1930. évi költségvetési zárszámadásainak összesített adatai. 5. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

24.   [Balaton-parti települések költségvetései. 1930, 1933].

        1978. 161. p.

25.   A Balaton déli parti községeinek 1975. évi költségvetéseinek néhány adata. 9. sz. táblázat.

        1978. 180. p.

26.   A népoktatás költségeinek alakulása a dunántúli vármegyékben (1869-1880).

        1978. 248. p.

27.   Cukorrépa-termesztők nagyobb adósságai az 1930. évi kimutatás alapján.

        1982. 382. p.

28.   A lublói (Szepes m.) kincstári uradalom a falujában tervezett iskolaépítés költségvetése. 2. sz. táblázat.

        1986. 190. p.

29.   [Várszámadás bevételi és kiadási oldala 1559/1560, szigetvári vár].

        1987. 66-67. p.

30.   [A Fonyód-Bélatelepi Fürdő­egyesület 1921-1943. évi mérlegeredményei].

        1989. 240-241. p.

31.   [Fürdőegyesületek 1939. évi bevételei és az 1940. évi költségvetése].

        1989. 240. p.

32.   A birtok értéke forintban. [Csokonyai uradalom].

        1990. 154. p.

 

        Birtokviszonyok l. Mezőgazdaság

 

        Biztosítás

 

1.    Biztosítással és/vagy pénzkezelő intézeti befektetéssel rendelkező örökhagyók a Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban. 2. táblázat.

        2006. 85. p.

2.    A Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban nevesített biztosítási intézetek. 3. táblázat.

        2006. 86. p.

3.    A Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban nevesített pénzintézetek és részvénykibocsátó vállalkozások. 4. táblázat.

        2006. 87. p.

4.    A „nyereséget hozó” biztosítások az „Adattár” alapján. 5. táblázat.

        2006. 87. p.

5.    Adattár. [Hagyatéki leltárakból összeállított].

        2006. 89-91. p.

 

        Borászat l. Mezőgazdaság

 

        Családnevek

1.    A nagybajomi jobbágyok családneveinek továbbélése 1466 és 1725 között.

        1977. 49. p.

2.    [Rokon családok Somogyban és Somogyon kívül].

        1992. 41. p.

3 .    [Nagybajomban élő polgárok neve.] 1635. november 8.

        2007. 48. p.

 

        Csendőrség

1.    Csendőri szervek Somogy vármegyében 1850. nyarán.

        2008. 51-52. p.

2.    Csendőri egységek Somogy vármegyében 1884. január 1.

        2008. 55-56. p.

 

        Egészségügy

1.    Az orosz foglyok kórházi ápolása 1915-16-os években.

        1976. 325. p.

2.    Orosz foglyok megbetegedése 1916. október-december között.

        1976. 326. p.

3.    Somogy egészségügyi helyzete 1852. 2. sz. táblázat.

        1982. 144. p.

4.    Somogy megye településeinek egészségügyi ellátottsága és a vonzáskörzet-rendszere 1925-ben.

        1982. 328. p.

5.    Az általános körzeti orvosi ellátottság alakulása Somogy megye községeiben 1950-1980 között. 4. táblázat.

        1985. 557. p.

6.    Adatok az 1831. évi kolerajárványról. [Siófok, Siójut, Ádánd, Hídvég, Gölle, Somogy megye].

        1996. 118. p.

7.    Adatok az 1831. évi kolerajárványról. [Fejér, Veszprém, Tolna, Baranya és Zala megye].

        1996. 119. p.

8.    Táblázatos összesítés [Somogy] megye 1836-os járványairól. [járásonként].

        1996. 122. p.

9.    Összesítő táblázat az 1855. év Somogy megyei kolerajárványáról. [járásonként].

        1996. 133. p.

10.   Táblázatos összesítés az 1872. évi somogyi koleráról. [Szulimán, Szigetvár, Hobol, Gárdony, Tótújfalu, Város-Falu Hídvég, Somogy megye].

        1996. 138. p.

11.   Gümőkór, veleszületett gyengeség, aggkori végkimerülés okozta halálesetek száma és aránya (1901-1910). 6. sz. táblázat.

        2007. 184. p.

12.   Az orvosok száma összevetve az ellátandó lakosok számával. 7. sz. táblázat.

        2007. 185. p.

13.   Az elhaltak közül orvosi kezelésben részesültek, illetve nem részesültek száma és aránya az 1901-1910-es évek átlagában. 8. sz. táblázat.

        2007. 185. p.

14.   Jakob Klain [patikus] járandóságainak változásai 1645-1657. 1. sz. táblázat.

        2009-2010. 16. p.

15.   Vízégetők és fűszedő asszonyok a Batthyány udvarban (1634-1654). 2. sz. táblázat.

        2009-2010. 16-18. p.

 

        Egyesületek

1.    Az 1867-1918 között alakult Somogy megyei egyesületek katasztere.

        1985. 410-432. p.

2.    [Egyesületek Somogyban 1867-1918]. 1. sz. táblázat.

        1986. 304. p.

3.    [Relatív egyesület-sűrűség Somogyban, 1867-1918]. 2. sz. táblázat.

        1986. 315. p.

4.    Egyesületek száma és típusai Somogyban, 1867-1918. 3. sz. táblázat.

        1986. 316-318. p.

5.    Az egyesület vagyonának alakulása 1868-1907 között. [Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet].

        1988. 247. p.

6.    Az alapító tagok befizetései 1868-1904 között. [Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet].

        1988. 248. p.

7.    [Tagdíjat fizetők száma, Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet, 1868-1918]. [Grafikon]. (Rajzolta: B. Péter Gyöngyi).

        1988. 249. p.

8.    [Iskolás gyermekeknek nyújtott pénzbeli segélyezés, Babócsai Alsó-Járási Népnevelési Egylet, 1868-1887.]

        1988. 258. p.

9.    Fürdőegyesületek megalakulása és alapszabályaik. 1. sz. táblázat.

        1989. 214-217. p.

10.   Vendégforgalom a fürdőegyesületi székhelyeken. 2. sz. táblázat.

        1989. 220-221. p.

11.   [Egyesületi tagdíjak].

        1989. 238-240. p.

12.   [Egyesületek száma 1867-1873 között]. 1. táblázat

        1990. 193. p.

13.   Az egy egyesületre és egyesületalakulásra (1867-1873) eső népesség. 2. táblázat.

        1990. 193. p.

14.   Az egy egyesületre és egy egyesületalakulásra (1867-1873) eső népesség. 3. táblázat.

        1990. 194. p.

15.   Az egyesületeket alapító települések egy egyesületre és egy egyletalakulásra (1867-1873) eső népesség száma. 4. táblázat.

        1990. 194. p.

16.   Baranya Vármegye 1867-1873 között alapított egyesületeinek katasztere.

        1990. 200-205. p.

17.   Somogy Vármegye 1867-1873 között alapított egyesületeinek katasztere.

        1990. 206-209. p.

18.   Tolna Vármegye 1867-1873 között alapított egyesületeinek katasztere.

        1990. 210-213. p.

19.   Zala Vármegye 1867-1873 között alapított egyesületeinek katasztere.

        1990. 214-217. p.

 

        Egyháztörténet

 

1.    Inszurrekciós katonaság 1744. évi felekezeti hovatartozása. 8. sz. táblázat.

        1997. 96. p.

2.    A szekták tagjainak létszáma a községekben, 1959-ben. [Somogy megye].

        1998. 243. p.

3.    [Mindszenty József püspök által alapított somogyi lelkipásztori helyek adatai.]

        2002. 176-177. p.

 

        Erdőgazdaság l. Mezőgazdaság

 

        Hadifoglyok

1.    A megyében elhelyezett hadifoglyok járásonként. [Somogy].

        1976. 303. p.

2.    [Hadifoglyok a kaposvári cukorgyárban 1917 és 1918 között].

        1976. 319. p.

3.    [Olasz hadifoglyok a kaposvári cukorgyárban, 1918-ban].

        1976. 320-321. p.

4.    Hadifoglyok létszámkimutatása és bérlajstroma a MIR kaposvári cukorgyárában 1915. IX. 27- 1916. XII. 31. 1. sz. melléklet.

        1996. 336. p.

5.    Hadifoglyok létszámkimutatása és bérlajstroma a MIR kaposvári cukorgyárában 1918. febr. 1- 1918. okt. 31. 2. sz. melléklet.

        1976. 337. p.

6.    Hadifoglyok foglalkoztatási táblázata a MIR Kaposvári Cukorgyárában (1918) II-X. hónapjaiban. 3. sz. melléklet.

        1976. 338. p.

7.    [Oroszországi hadifoglyok hazaszállítása 1922. decemberéig].

        1987. 333. p.

8.    [Somogyi katonák hadifogságban, 1914-1918.]

        1987. 334. p.

9.    [Hazatért somogyi hadifoglyok, 1916-1922.]

        1987. 335. p.

10.   [1922. év végéig haza nem tért somogyi hadifoglyok járásbeli megoszlása].

        1987. 335. p.

11.   Hadifogolytáborok Oroszország területén (1914-1917).

        1987. 337. p.

 

        Hadtörténet

 

1.    Az 1942. szept. - 1944. okt. között bombázott somogyi települések.

        1995. 346-347. p.

2.    Jegyzék azokról, akik 1697. szeptember 1-jén a zentai csatában császári részről elestek, vagy megsebesültek.

        1997. 72. p.

3.    A zentai csata török veszteségeinek jegyzéke, 1697.

        1997. 73. p.

4.    Függelék. Tekéntetes nemes Somogy vármegye által fölállíttatott lovas katonaságnak száma. [1744].

        1997. 98-104. p.

5.    1918. november és 1921. augusztus között (szerb) megszállt helységek Somogyban (körjegyzőségenként és községenként).

        1998. 138-139. p.

6.    Menekültek tervezett megoszlása a dunántúli vármegyékben. [1916]. 1. sz. táblázat.

        1999. 345. p.

7.    A Somogy megyébe 1916 októberében érkezett erdélyi menekülteket szállító vonatok. 2. sz. táblázat.

         1999. 347. p.

8.    Az Erdélyből áttelepített nem vasutas menekültek községenként, 1916. október 21-én. 3. sz. táblázat.

         1999. 349-354. p.

9.    A kaposvári repülőszázad repülőgép-állománya és felszerelése – 1919. április-június.

        2007. 255-256. p.

 

        Időjárás

 

1.    Havi csapadékösszegek Kaposváron 1947-ben (mm). 1. táblázat.

        2003-2004. 155. p.

2.    Az 1947-es árvíz károsultjainak összeírása. 2. táblázat.

        2003-2004. 161-162. p.

 

        Internáló táborok

 

1.    Lengyel katonai internáló táborok Magyarországon a második világháború éveiben. Lengyel katonai internáló táborok és gyógykezelési helyek Magyarországon a második világháború éveiben. Jegyzék. 1. sz. ábra.

        2000. 136. p.

 

        Ipar

 

1.    Az ipari üzemek megoszlása 1920, 1930.

        1971. 261. p.

2.    "Summariun" 1807. júl. 1-től okt. 1-ig. "A Szent-Lukai Öveg Bánya Szamodásanak Első Juliust, Első Octoberik 1807."

        1971. 128-132. p.

3.    A szentlukai üveghuta nyersanyag felvétele 1807-1808-ban.

        1971. 137. p.

4.    A szentlukai üveghuta termelése 1807-1808-ban. 1. táblázat.

        1971. 137. p.

5.    A szentlukai üveghuta késztermék eladása 1807-1808-ban. 3. táblázat.

        1971. 137. p.

6.    [A Kaposvári Cukorgyár gyártási eredményei a századfordulóig 1895-1900].

        1971. 215. p.

7.    [A Kaposvári Cukorgyár cukorrépa feldolgozása és termelése 1900-1914].

        1971. 217. p.

8.    [MIR jövedelmezősége 1901-1914-ig].

        1971. 217. p.

9.    [MIR bérgazdaságainak bevételei 1927, 1928. évben].

        1971. 221. p.

10.   [Georgia jövedelmezősége 1929-1933 között].

        1971. 228. p.

11.   [Kimutatás (Georgia) bérgazdaságának 1940. évi állatállományáról].

        1971. 236. p.

12.   [Georgia bérgazdaságának termésátlagai 1939-1943].

        1971. 237. p.

13.   [A Kaposvári Cukorgyár dolgozóinak létszáma 1940-1943].

        1971. 239. p.

14.   A mezőgazdasági üzemek gépi és eszközi felszereltsége (Somogy).

        1974. 218. p.

15.   Somogy megye kavics- és tőzegkészleteinek területi megoszlása. (1. ábra).

        1975. 123. p.

16.   Somogy megye építőhomok-készletének területi megoszlása.

        2. ábra.

        1975. 125. p.

17.   A téglaanyag minősége. [Magyarország]. 3. ábra.

        1975. 126. p.

18.   Somogy megye legfontosabb téglanyersanyag lelőhelyei. 4. ábra.

        1975. 127. p.

19.   A tégla- és cserépiparban foglalkoztatottak területi megoszlása 1900-1910-ben. [Somogy]. 6. ábra.

        1975. 132. p.

20.   A barcsi téglagyár készáru értékesítésének területi megoszlása 1911-ben. 7. ábra.

        1975. 136. p.

21.   Délkelet-Dunántúl homokbányászata az 1967-73-as évek átlagában. 8. ábra.

        1975. 142. p.

22.   Délkelet-Dunántúl kavicsbányá­szata az 1967-73-as évek átlagában. 9. ábra.

        1975. 144. p.

23.   A Dráva menti kisüzemi kavicsfejtők értékesítésének területi (járásonkénti) megoszlása 1971-ben. 10. ábra.

        1975. 145. p.

24.   Somogy megye téglaiparának területi elhelyezkedése 1973-ban. 11. ábra.

        1975. 146. p.

25.   Somogy megye építőanyag behozatalának fontosabb forrásai az 1967-73-as években. 12. ábra.

        1975. 147. p.

26.   Somogy megye téglagyárainak megyén kívüli értékesítése 1973-ban. 13. ábra.

        1975. 148. p.

27.   Somogy megye betoniparának területi elhelyezkedése 1973-ban.

        14. ábra.

        1975. 150. p.

28.   Somogy megye téglagyárainak fontosabb adatai a kapitalizmus korából (megyei ismertetőkből, almanachból kigyűjtött adatok).

        1975. 155-158. p.

29.   A feltárt kavics frakciójának jellemző adatai. [Somogy]. 1. táblázat.

        1975. 159. p.

30.   Kavicsminták ásvány- és kőzettani vizsgálatainak eredményei. [Somogy]. 2. táblázat.

        1975. 159. p.

31.   A feltárt kavicsösszlet műre valóságának főbb jellemzői. [Somogy]. 3. táblázat.

        1975. 159. p.

32.   A tégla- és cserépiparban foglalkoztatottak száma 1920-1970. [Somogy]. 4. táblázat.

        1975. 160. p.

33.   A 20-nál több főt foglalkoztató téglagyárak a Dél-Dunántúlon (1900-1910). 5. táblázat.

        1975. 160. p.

34.   A foglalkoztatottak számának alakulása a kavicsbányászatban (1890-1970). 6. táblázat.

        1975. 161. p.

35.   A Somogy megyei kisebb kavicsbányák fontosabb adatai az 1930-as évek végéről. (Helyi forrásokból gyűjtve). 7. táblázat.

        1975. 161. p.

36.   A gyékényesi kavicsbánya termelési eredményei 1950-1972 között. 8. táblázat.

        1975. 162. p.

37.   Somogy megye építőanyag-iparának ágazati szerkezete 1973-ban. 9. táblázat.

        1975. 162. p.

38.   Az Mgtsz-ek és községi tanácsok kezelésében működő kavicsbányák főbb adatai 1971-ben. 10. táblázat.

        1975. 163. p.

39.   A gyékényesi állami kavicsbánya értékesítésének területi megoszlása 1973-ban. 11. táblázat.

        1975. 164-165. p.

40.   A betonipar termelési értéke járásonként az 1969-1973. évek átlagában. 12. táblázat.

        1975. 166. p.

41.   A cukorrépa termesztése és értékesítése (1894/1895-1912/1913). [Mernyei uradalom].

        1976. 224. p.

42.   A [kaposvári] cukorgyár alkalmazottainak létszám­kimutatása. (1916. július 29.).

        1976. 309. p.

43.   Az erdei mellékiparok emlékei Somogy megye földrajzi neveiben.

        1977. 293. p.

44.   Déli parti iparosok és kereskedők (1939).

        1978. 158. p.

45.   Cukorrépa-termesztés a MIR Kaposvári Cukorgyárának a vonzáskörzetében (1894-1903).

        1977. 257. p.

46.   Cukorrépa-termesztés főbb adatai Délkelet-Dunántúlon 1876-1893 között. 1. sz. táblázat.

        1977. 280-281. p.

47.   A cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében (1894-1903). 2. sz. táblázat.

        1977. 282. p.

48.   A magyarországi cukorgyárakra vonatkozó főbb adatok 1895/96-1913/1914. 1. sz. táblázat.

        1978. 334. p.

49.   A kaposvári cukorgyárra vonatkozó főbb adatok 1895/96-1913/1914.

        1978. 334. p.

50.   Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR Kaposvári Cukorgyárának vonzáskörzetében 1904/5. 10. sz. táblázat.

        1978. 342. p.

51.   A cukorgyár és a nagytermelők gazdasági kapcsolatait összesítő táblázat 1904/5-1912/13. 11. sz. táblázat.

        1978. 342. p.

52.   A cukorgyár és a kistermelők pénzügyi kapcsolatainak összesítő táblázata 1904/5-1911/12 között. 13. sz. táblázat.

        1978. 344. p.

53.   Mesteremberek, kereskedők, segédek és inasok összeírása Somogyban (1850). 2. táblázat.

        1979. 178. p.

54.   A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847). 3. táblázat.

        1979. 179. p.

55.   Dél-Dunántúl iparosodó települései 1876-ban. 2. sz. ábra.

        1979. 270. p.

56.   Élelmiszeripari gyárak Dél-Dunántúlon 1913-ban. 3. sz. ábra.

        1979. 285. p.

57.   Ipartelepek Dél-Dunántúlon 1912-1914-ben (élelmiszeripar nélkül). 5. sz. ábra.

        1979. 286. p.

58.   Gyárak Dél-Dunántúlon 1913-ban (élelmiszeripar nélkül). 4. sz. ábra.

        1979. 292. p.

59.   Élelmiszeripari üzemek Dél-Dunántúlon 1914-ben. 6. sz. ábra.

        1979. 294. p.

60.   Az ipar szerkezete 1876-ban. II. táblázat.

        1979. 298. p.

61.   A gépekkel dolgozó ipari üzemek és a nagyvállalatok fontosabb adatai a századfordulón Dél-Dunántúlon. III. táblázat.

        1979. 299. p.

62.   Az ipar szerkezete 1876-ban és 1910-ben Dél-Dunántúlon. IV. táblázat.

        1979. 300. p.

63.   A gyáripar üzemi és munkásstatisztikája 1910-ben. V/A. táblázat.

        1979. 301. p.

64.   A gyáripar gépi teljesítőképessége 1910-ben. V/B táblázat.

        1979. 302. p.

65.   Cukorrépával bevetett összterület a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében (1914/15-1929/30).

        1979. 371. p.

66.   Hektáronkénti átlagtermés a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében (1914/15-1929/30).

        1979. 371. p.

67.   Termésátlagok a MIR kaposvári cukorgyárának vonzáskörzetében (1914/15-1929/30). [grafikon].

        1979. 372. p.

68.   A cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében 1914/15-1929/30. I. sz. táblázat.

        1979. 391. p.

69.   A MIR kaposvári béruradalmában bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag 1914/15-1929/30. 2. sz. táblázat.

        1979. 392. p.

70.   Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR kaposvári cukorgyára vonzáskörzetében 1914/15-1929/1930). 8. sz. táblázat.

        1979. 397. p.

71.   A MIR béruradalom gazdasági kerületeinek cukorrépa területe és terméshozama hektáronként 1914/15-1929/30. 10. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

72.   Magyarországi cukorgyárakra vonatkozó főbb adatok 1914/15-1929/30. 12. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

73.   A kaposvári cukorgyárra vonatkozó főbb adatok 1914/15-1919/20. 13. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

74.   A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1980. 78. p.

75.   A gyáriparban foglalkoztatott keresőképesség létszáma és annak jövedelme ezer pengőben (1927-1938). 1. sz. táblázat.

        1981. 442. p.

76.   A Kaposvári Cukorgyár tisztviselőinek bér- és jövedelemjegyzéke (Pengőben) 1929-1944. 2. sz. táblázat.

        1981. 442. p.

77.   Műszaki és adminisztratív tisztviselők fizetésrendezése 1929-1944. 3. sz. táblázat.

        1981. 443-447. p.

78.   A gyári tisztviselők képzettsége Magyarországon 1935-1938 (októberi állapot). 4. sz. táblázat.

        1981. 448. p.

79.   Somogy megye szolgáltatóipari központjai 1925-ben. 8. ábra.

        1982. 334. p.

80.   Kiviteli és belföldi cukorárak Magyarországon 1910-1934.

        1982. 374. p.

81.   A cukoripar fontosabb adatai 1910-1934. 4. ábra.

        1982. 375. p.

82.   A cukorrépa-termesztés és a cukorgyártás fontosabb adatai Közép-Európában 1932/33-1938/39-es években.

        1982. 376. p.

83.   A kistermelők fontosabb adatai a gyár vonzáskörzetében 1929/30-1944/45.

        1982. 395. p.

84.   Átlagos napi répafeldolgozás 1894-1944. 8. sz. ábra. [grafikon]

        1982. 409. p.

85.   Feldolgozott répa, campagne napok száma 1894-1944. 9. sz. ábra. [grafikon].

        1982. 409. p.

86.   A MIR cukorgyárainak termelési adatai 1931-1942. 11. sz. táblázat.

        1982. 421. p.

87.   A gyárak fő gazdálkodási mutatói Somogy megyében, Dél-Dunántúlon és Magyarországon. 1. táblázat.

        1983. 309. p.

88.   A gyárak fő gazdálkodási mutatói Somogy megyében, Dél-Dunántúlon és Magyarországon. 2. táblázat.

        1983. 310. p.

89.   Somogy megye gyáriparának fő adatai 1942-ben és 1946-ban. 3. táblázat.

        1983. 311. p.

90.   A gyárak fő gazdálkodási mutatói Somogy megyében, Dél-Dunántúlon és Magyarországon 1946-ban. 4. táblázat.

        1983. 314. p.

91.   Somogy megye gyárainak gazdálkodási adatai 1942-ben. (élelmiszeripar nélkül). 1. ábra.

        1983. 318. p.

92.   Somogy megye gyárainak termelő kapacitása 1942-ben. (élelmiszeripar nélkül). 2. ábra.

        1983. 319. p.

93.   Somogy megye élelmiszeripari gyárainak gazdálkodási adatai és termelő kapacitása 1942-ben. 3. ábra.

        1983. 320. p.

94.   Somogy megye gyárainak termelő kapacitása 1946-ban. (élelmiszeripar nélkül). 4. ábra.

        1983. 321. p.

95.   Somogy megye élelmiszeripari gyárainak termelő kapacitása 1946-ban. 5. ábra.

        1983. 322. p.

96.   Somogy megye gyáripari üzemeinek jellege, munkaidő és fizetési adatok, továbbá, kihasználtságának százaléka 1942-ben. III. táblázat.

        1983. 324-333. p.

97.   Somogy megyei gyáripari üzemek termelési adatai 1942-ben. I. táblázat.

        1983. 334. p.

98.   Somogy megyei gyáripari üzemek munkás adatai 1942-ben. I. táblázat.

        1983. 334. p.

99.   A tulajdonképpeni ipar körébe tartozó vállalatok és személyzetük. 1. sz. táblázat.

        1984. 266. p.

100. A kisipari üzemek aránya a tulajdonképpeni ipar főcsoport­jaiban. 2. sz. táblázat.

        1984. 267. p.

101. Az 1920-1930 között bekövetkezett változások a vállalatok nagysága szerint az ipar fő csoportjaiban. 3. sz. táblázat.

        1984. 268. p.

102. A tulajdonképpeni ipar körébe tartozó vállalatok területi elhelyezkedése. 4. sz. táblázat.

        1984. 269. p.

103. A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők megoszlása anyanyelv szerint %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 5. sz. táblázat.

        1984. 270. p.

104. A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők felekezeti megoszlása %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 6. sz. táblázat.

        1984. 271. p.

105. A nők az ipari keresők önállói között. 8. sz. táblázat.

        1984. 273. p.

106. A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1985. 280. p.

107. Az áruforgalom 1924. július 1-től 1925. június 30-ig. [MIR Kaposvári Cukorgyára].

        1985. 438. p.

108. A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1988. 107. p.

109. [Somogy megye lakosságának foglalkozásonkénti megoszlása, járásonként a KSH 1918. évi adatai alapján.]

        1988. 287. p.

110. Az iparban dolgozók (önállók és alkalmazottak) iparági megoszlása.

        1989. 136. p.

111. Nagykanizsa iparának szerkezete 1876-ban. IV/A. táblázat.

        1989. 150. p.

112. Az iparforgalomban dolgozók megoszlása 1876-ban Nagykanizsán. IV/C. táblázat.

        1989. 151. p.

113. A mai Nagykanizsába olvadt települések iparforgalmának adatai 1876-ban. V. táblázat.

        1989. 152. p.

114. [Magyarország malmai 1863, 1873, 1885].

        1989. 169-170. p.

115.Nagyatád és a hozzá tartozó települések nem mezőgazdasággal foglalkozó kereső lakossága 1876-ban. 1. táblázat.

        1995. 62. p.

116. Az ipar keresői foglalkozási viszony szerint. 2. táblázat [1900, 1910].

        1995. 64. p.

117. Ipari vállalatok nagyságuk szerint. 3. táblázat. [1900, 1910]

        1995. 65. p.

118. Az ipar szerkezete Nagyatádon. 4. táblázat. [1876, 1900, 1910].

        1995. 66. p.

119. Az ipar szerkezete és a kereskedelem Csepelyen 1876-ban. 5. sz. táblázat.

        1998. 67. p.

120. Az ipar helyzete Csepelyen 1900-ban és 1910-ben. 6. sz. táblázat.

        1998. 67-68. p.

121. Az ipar szerkezete Csepelyen 1900- és 1910-ben. 7. sz. táblázat.

        1998. 68. p.

122. „Tekintetes Somogy megye területén az uj kereskedelmi és ipar kamarák életben léptetéséhez következő kültagok lettek megválasztva.”

        2005. 161. p.

123. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Babócsai járás.]

        2005. 162-163. p.

124. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Igali járás.]

        2005. 163-164. p.

125. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Kaposi járás.]

        2005. 164-165. p.

126. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Központi járás.]

        2005. 165-166. p.

127. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Marcali járás.]

        2005. 166-167. p.

128. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Szigetvári járás.]

        2005. 167-168. p.

129. Képeslapokat gyártó magyarországi nyomdák és magánkiadók, forgalmazók jegyzéke.

        2005. 280-281. p.

130. Az iparvállalatok megoszlása segédszemélyzetük létszáma szerint 1910-ben. 22. sz. táblázat.

        2007. 206. p.

131. Az ipari keresők aránya a főbb ipari ágazatokban, 1910-ben. 23. sz. táblázat.

        2007. 207. p.

132. Az iparvállalatok megoszlása segédszemélyzetük létszáma szerint 1910-ben. 22. sz. táblázat.

        2007. 206. p.

133. Az ipari keresők aránya a főbb ipari ágazatokban, 1910-ben. 23. sz. táblázat.

        2007. 207. p.

 

        Katonák

 

1.    Somogy vármegye területéről ténylegesen szolgálatra bevonult póttartalékosok száma 1905-ben.

        1974. 240. p.

2.    [Az első világháború idején behívott katonák].

        1987. 331. p.

3.    [Első világháborús veszteségek.]

        1987. 333. p.

4.    [Somogyi katonák hadifogságban, 1914-1918.]

        1987. 334. p.

5.    Györki István tábori postai küldeményei feleségének (Szakály Gizella) 1942. máj. 27-1943. jan. 7.

        1995. 313-315. p.

6.    Györki Istvánné férjének küldött postai küldeményei 1942. szept. 20-1943. jan. 6.

        1995. 315. p.

7.    Szakály Sándor tábori postai küldeményei nővérének, Györki Istvánnénak 1942. aug. 30-1942. dec. 12.

        1995. 315. p.

8.    Jegyzék azokról, akik 1697. szeptember 11-én a zentai csatában császári részről elestek, vagy megsebesültek.

        1997. 72. p.

9.    A zentai csata török veszteségeinek jegyzéke, 1697.

        1997. 73. p.

10.   Függelék. Tekéntetes nemes Somogy vármegye által fölállíttatott lovas katonaságnak száma. [1744].

        1997. 98-104. p.

11.   Lengyel katonai internáló táborok Magyarországon a második világháború éveiben. Lengyel katonai internáló táborok és gyógykezelési helyek Magyarországon a második világháború éveiben. Jegyzék. 1. sz. ábra.

        2000. 136. p.

12.   A miskolci VII. hadtest területén lévő lengyel katonai táborok őrségének létszáma 1941. júliusban és augusztusban.

        2006. 139. p.

 

        Kereskedelem

 

1.    Déli parti iparosok és kereskedők (1939).

        1978. 158. p.

2.    Mesteremberek, kereskedők, segédek és inasok összeírása Somogyban (1850). 2. táblázat.

        1979. 178. p.

3.    Somogy megye kereskedelmi központjai és azok vonzáskörzetei 1925-ben. 7. ábra.

        1982. 332. p.

4.    A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők megoszlása anyanyelv szerint %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 5. sz. táblázat.

        1984. 270. p.

5.    A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők felekezeti megoszlása %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 6. sz. táblázat.

        1984. 271. p.

6.    A tulajdonképpeni kereskedelem önállóinak megoszlása. 7. sz. táblázat.

        1984. 272. p.

7.    A nők a kereskedelmi keresők önállói között. 9. sz. táblázat.

        1984. 274. p.

8.    Vásárok az 1817 és az 1819. évi összeírások alapján. [Somogy].

        1987. 191-194. p.

9.    Vásárok jegyzéke 1841-ben. [Somogy].

        1987. 196-199. p.

10.   [Helypénz tarifák az országos vásárokon, 1820. évi adatok szerint].

        1987. 208-212. p.

11.   A Somogy megyei vásárok kimutatása (1700-1848). 1. sz. melléklet.

        1987. 216-217. p.

12.   A hitélet és a kereskedelem dolgozóinak megoszlása 1876-ban Nagykanizsán. IV/B. táblázat.

        1989. 151. p.

13.   Nagyatád és a hozzá tartozó települések nem mezőgazdasággal foglalkozó kereső lakossága 1876-ban. 1. táblázat.

        1995. 62. p.

14.   Az ipar szerkezete és a kereskedelem Csepelyen 1876-ban. 5. sz. táblázat.

        1998. 67. p.

15.   „Tekintetes Somogy megye területén az uj kereskedelmi és ipar kamarák életben léptetéséhez következő kültagok lettek megválasztva.”

        2005. 161. p.

16.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Babócsai járás.]

        2005. 162-163. p.

17.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Igali járás.]

        2005. 163-164. p.

18.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Kaposi járás.]

        2005. 164-165. p.

19.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Központi járás.]

        2005. 165-166. p.

20.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Marcali járás.]

        2005. 166-167. p.

21.   [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Szigetvári járás.]

        2005. 167-168. p.

22.   Képeslapokat gyártó magyarországi nyomdák és magánkiadók, forgalmazók jegyzéke.

        2005. 280-281. p.

 

        Kivándorlás

 

1.    Horvátországba és Szlavóniába kivándoroltak száma 1880-1890. 1. sz. táblázat.

        1992. 233-237. p.

2.    A kivándorlás %-os megoszlása járásonként. 1. sz. grafikon.

        1992. 238. p.

3.    A kivándorlók száma összesen (%-os megoszlása). 2. sz. grafikon.

        1992. 239. p.

4.    Útlevélkérők száma (1880-1890). 3. sz. grafikon.

        1992. 240. p.

5.    Útlevélkérőkkel utazó gyermekek száma. 4. sz. grafikon.

        1992. 241. p.

6.    Családi állapot szerinti megoszlás. (1880-1890). 5. sz. grafikon.

        1992. 242. p.

7.    Foglalkozás szerinti megoszlás. (1880-1890). 6. sz. grafikon.

        1992. 243. p.

8.    Az útlevélkérők életkor szerinti megoszlása. (1880-1890). 7. sz. grafikon.

        1992. 244. p.

9.    A kivándorlók vagyoni megoszlása. (1880-1890). 8. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

10.   A kivándorlók vagyoni megoszlása. 9. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

11.   Horvátországba és Szlavóniába kivándoroltak községsoros megoszlása.

        1992. 246-249. p.

12.   Kivándoroltak száma 1899-1913 között.

        1993. 208. p.

13.   Adatok a kivándorlók pénzügyi és gazdasági viszonyaihoz az 1906 és 1908-as években.

        1994. 237-254. p.

14.   Kivándorlók és visszavándorlók száma és aránya 1899 és 1913 között. 4. sz. táblázat.

        2007. 182. p.

 

        Közigazgatás

 

1.    Somogy vármegye helységei 1935-ben.

        1973. 255-264. p.

2.    Az erdei mellékiparok emlékei Somogy megye földrajzi neveiben.

        1977. 293. p.

3.    A téglaszín szó elterjedtsége. [Somogy].

        1977. 297. p.

4.    Néhány bányászattal kapcsolatos névemlék. [Somogy].

        1977. 299. p.

5.    Faluhatárokon kívüli határhasználat az 1715-1720-as országos összeírások szerint.

        1981. 84. p.

6.    Faluhatárokon kívüli határhasználat az 1767-es úrbéri tabellák alapján.

        1981. 85. p.

7.    [Somogy megye járási felosztása, 1850. február 17.]

        1982. 139. p.

8.    Somogy megye közigazgatási tisztviselői kara - 1850. 1. sz. táblázat.

        1982. 144. p.

9.    A Somogyban állomásozó csendőrség diszlokációs táblázata - 1853.

        1982. 149. p.

10.   Somogy megye településeinek nagyságrendje és népsűrűsége 1920-ban. 1. ábra.

        1982. 317. p.

11.   Somogy megye településeinek külterületi népessége 1920-ban. 2. ábra.

        1982. 319. p.

12.   A településhálózat nagyságrendi megoszlása Somogy megyében, 1925-ben. 3. táblázat.

        1982. 321. p.

13.   Somogy megye közigazgatási beosztása és a települések jogállása 1925-ben. 3. ábra.

        1982. 324. p.

14.   A községi közigazgatás jellemző adatai Somogy megyében, 1925-ben. 4. táblázat.

        1982. 325. p.

15.   Somogy megye településeinek egészségügyi ellátottsága és a vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. 5. ábra.

        1982. 328. p.

16.   Somogy megye gravitációs központjai és azok feltételezett intenzív vonzáskörzete 1925-ben. 9. ábra.

        1982. 337. p.

17.   A települések népességszám maximumának időpontja. Somogy megye. 2. ábra.

        1983. 372. p.

18.   A települések népességszámának változása 1960-1980 között. Somogy megye. 3. ábra.

        1983. 373. p.

19.   Településhálózat-fejlesztési terv, 1971. Somogy megye. 4. ábra.

        1983. 376. p.

20.   Településhálózat-fejlesztési tervkorszerűsítés, 1981. Somogy megye. 5. ábra.

        1983. 377. p.

21.   Somogy megye településeinek népesség-alakulásátjellemző legfontosabb adatok az 1981-ben jóváhagyott településhálózati besorolás szerinti csoportosítás­ban, illetve az 1980. évi közigazgatási beosztásnak megfelelően.

        1983. 385-395. p.

22.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1950-ben. 1. ábra.

        1985. 551. p.

23.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátott­sága és településközi kapcsolat­rendszere 1960-ban. 2. ábra.

        1985. 552. p.

24.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1970-ben. 3. ábra.

        1985. 553. p.

25.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1980-ban. 4. ábra.

        1985. 554. p.

26.   A települések számának, közigazgatási jellegének és népességének alakulása Somogy megyében 1950-1980 között a mindenkori közigazgatási beosztás és jogállás szerint. 1. táblázat.

        1985. 556. p.

27.   A községek nagyságrendi megoszlása Somogy megyében 1950-1980. 2. táblázat.

        1985. 556. p.

28.   A községek közigazgatási beosztása és jogállása Somogy megyében 1950-1980. 3. táblázat.

        1985. 557. p.

29.   Nemzetiségi falvak Somogy megyében, 1850. 1. sz. melléklet.

        1991. 58. p.

30.   [Adattár Somogy megye településeinek (Acsa- Balatonújlak) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1992. 113-114. p.

31.   Magyarlakta települések földrajzi megoszlása.

        1992. 246-249. p.

32.   [Adattár Somogy megye településeinek (Bálványos- Büssü) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1993. 131-133. p.

33.   [Adattár Somogy megye településeinek (Cegléd- Endréd) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1994. 149-150. p.

34.   [Adattár Somogy megye településeinek (Fajsz-Felsőzsitva) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1995. 39.

35.   [Adattár Somogy megye településeinek (Fiad-Gyöngyösmellék) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1995. 40.

36.   [Adattár Somogy megye településeinek (Hajmás-Juta) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1786/87, 1866].

        1996. 112.

37.   [Az 1869-es Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírásában szereplő települések egykori és jelenlegi elnevezései.]

        2005. 169-174. p.

38.   Somogy vármegye járásai 1910-ben. 1. sz. táblázat.

        2007. 177. p.

39.   Szigetvár város bírói 1712 és 1799 között.

        2009-2010. 27. p.

40.   Somogy megye járási szintű közigazgatási beosztása a település- és jelenlévő népességszámmal (1869. december 31.)

        2009-2010. 48. p.

41.   1. számú településnév-mutató az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás és haszonállat-összeírás Somogy megyei részéhez a korabeli településnevek ábécé-rendjében.

        2009-2010. 49-57. p.

 

        Közlekedés

 

1.    Összehasonlító hajófuvarozási díjtételek a Dráva és egyéb folyók között. 1. táblázat.

        1971. 188. p.

2.    A Dráva-hidak adatai 1900-ban [hajózási hídnyílások]. 2. táblázat.

        1971. 189. p.

3.    A Dráva Gőzhajózási Vállalat teherszállítási teljesítményének adatai. 3. táblázat.

        1971. 190. p.

4.    Az I. csász. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaság Drávahajózásának adatai. 4. táblázat.

        1971. 191. p.

5.    A Dráván telelő vízi járművek adatai 1890/91. 5. táblázat.

        1971. 194. p.

6.    A drávai hajójáratok száma 1928-1930-ban. 6. táblázat.

        1971. 194. p.

7.    Teherforgalom a Dráván 1932-1937. 7. táblázat.

        1971. 195. p.

8.    A nagyobb hazai és külföldi hajózási vállalatok együttes járműforgalmi adatai a Dráváról [1932-1940]. 8. táblázat.

        1971. 196. p.

9.    Vasúti és hajózási vállalatok között lebonyolított átrakó forgalom Barcson [1931-1937]. 9. táblázat.

        1971. 196. p.

10.   A Dráva teherforgalmának szakaszonkénti megoszlása 1905-ben. 10. táblázat.

        1971. 197. p.

11.   A Dél-Dunántúl megyei úthálózatának fenntartási költségei. I. táblázat.

        1980. 296. p.

12.   Az úthálózat sűrűségének területi különbségei a Dél-Dunántúl megyéiben. 2. táblázat.

        1980. 301. p.

13.   A dél-dunántúli megyék úthálózat-fejlődésének összehasonlító adatai 1878-1942. 3. táblázat.

        1980. 302-303. p.

14.   Somogy megye törvényhatósági és vasúti hozzájáró útjainak kiépítettsége 1893-ban. 4. táblázat.

        1980. 308. p.

15.   Somogy megye állami főközlekedési és törvényhatósági útjainak terhelése az 1935/36. évi forgalom­számlálás alapján. 1. táblázat.

        1981. 286-287. p.

16.   Somogy megye autóbusz-hálózatának néhány főbb mutatója 1934-1977 között. 2. táblázat.

        1981. 303. p.

17.   Somogy megye vasútállomásainak forgalma 1863-1865-ben. (Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Jelen­tése 1863-1865. adatai). 1. sz. táblázat.

        1982. 160. p.

18.   A Dél-Dunántúl négy vasútjának teherforgalma cikkek szerint 1872-ben, vámmázsában. 2. táblázat.

        1982. 176. p.

19.   Somogy megye vasútállomásainak forgalma 1878-ban. 3. táblázat.

        1982. 176. p.

20.   Somogy megye néhány vasútállomásának forgalma 1890-ben.

        1982. 176. p.

21.   [Gazdasági vasutak].

        1982. 397. p.

22.   Somogy megye vasútvonalainak forgalma 1908/1909-ben. 1. táblázat.

        1983. 232. p.

23.   A Dél-Dunántúl vasútjainak jövedelmezősége 1908-ban. 2. táblázat.

        1983. 232. p.

24.   A kaposvári vasútállomás személyforgalmának alakulása. 3. táblázat.

        1983. 235-236. p.

25.   A kaposvári vasútállomás teherforgalma 1892-ben. 4. táblázat.

        1983. 237. p.

26.   A délkelet-dunántúli megyeszékhelyek vasútállomásainak forgalma 1893-1894-ben. 5. táblázat.

        1983. 238. p.

27.   Szigetvár vasútállomásának forgalma 1892-1932 között. 6. táblázat.

        1983. 240. p.

28.   Az utak minősége községenként.

        [II. József kori katonai felmérés (1782-1785) alapján.] 1. sz. melléklet.

        1986. 272-276. p.

29.   Az útépítésre kötelezettek járásonként 1845-ben. [Somogy]. 2. sz. melléklet.

        1986. 276. p.

30.   Somogy megye posta és kereskedelem útjai és a vásári szabadalommal rendelkező mezővárosok 1850-ben.

        1987. 190. p.

31.   MÁV „filléres vonatainak” forgalma. [1932-1940].

        2005. 219. p.

32.   A vasutak építési hossza 1913 végén. 16. sz. táblázat.

        2007. 194. p.

 

        Levéltár

 

1.    Kutatási témák és szokások a Somogy Megyei Levéltárban 1967 és 1990 között.

        2009-2010. 205., 206., 210-259. p.

 

        Meteorológia

 

1.    A július havi csapadék évenkénti alakulása (a háborús évek nélkül) a MIR kaposvári béruradalmában 1898-1943. 7. ábra. [grafikon].

        1982. 389. p.

2.    Április havi csapadék (x2), április havi középhőmérséklet (x9) és a cukorrépa átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 390. p.

3.    Május havi csapadék (x3) középhőmérséklet (x10) és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 391. p.

4.    Szeptember havi csapadék (x7) középhőmérséklet (x14) és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 391. p.

5.    Április (x2), május (x3) és szeptember (x7) havi csapadék és a cukorrépa-átlagtermés (y) össze­függése.

        1982. 392. p.

6.    Április (x9), május (x10). szeptember (x14) havi középhőmérsékletek és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 392. p.

7.    Április havi csapadék (x2), május havi középhőmérséklet (x10), június havi csapadék (x4) és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 393. p.

8.    Július havi középhőmérséklet (x12), augusztus havi középhőmérséklet (x13) szeptember havi csapadék (x7) és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 393. p.

9.    Április havi csapadék (x2), május havi középhőmérséklet (x10), szeptember havi csapadék (x7) és a cukorrépa-átlagtermés (y) összefüggése.

        1982. 394. p.

10.   Kaposvári MIR béruradalom cukorrépa-termésátlagának csapadék és átlaghőmérséklet viszonyainak alakulása 1898-1943 között a háborús évek nélkül (1914-1921). 8. sz. táblázat.

        1982. 419. p.

11.   Kaposvári MIR béruradalom egyes időjárási tényezői és a cukorrépa átlagtermések között számított korrelációs és regressziós koefficiensek. 9. sz. táblázat.

        1982. 420. p.

12.   Havi csapadékösszegek Kaposváron 1947-ben (mm). 1. táblázat.

        2003-2004. 155. p.

 

        Mezőgazdaság. Erdőgazdaság. Állattenyésztés, birtokviszonyok, növénytermesztés, szőlészet, borászat

        Mezőgazdaság

        Állattenyésztés

 

1.    [Somogy] megye állatállománya (1895, 1937).

        1971. 252. p.

2.    [Somogy] megye szarvasmarha állományának fajták szerinti megoszlása a kis- és nagyüzemekben (1934).

        1971. 253. p.

3.    Kimutatás a juhállományról és a gyapjúeladásról [Somogyvári uradalom]. 6. sz. táblázat.

        1972. 181. p.

4.    [Az 1911-es állatszámlálás alapján a szarvasmarha-állomány megoszlása fajtánként].

        1972. 204. p.

5.    [Az Igali járás 100 holdon felüli birtokain az 1911 és 1919-ben a szarvasmarha-állomány fajtaösszetétele].

        1972. 205. p.

6.    [1911-es állatszámlálás alapján az állatállomány megoszlása Somogyban - 100 hold alatti és feletti birtokok tekintetében]. 1. sz. táblázat.

        1972. 209. p.

7.    Az 1911-es állatszámlálás alapján a szarvasmarha-állomány megoszlása fajtánként (magyar szürke, hegyi tarka, borzderes, egyéb fajták) Somogyban. II. sz. táblázat.

        1972. 211. p.

8.    [Marcali járás községeiben az újgazdák juttatási és gyarapodási táblázata az 1945-1948-as esztendőkben.]

        1972. 273. p.

9.    A böhönyei újgazdák állatállományának gyarapodása (1945-1948).

        1972. 273. p.

10.   A kéthelyi újgazdák állatállományának és gazdasági felszerelésének gyarapodása 1945-1948.

        1972. 274. p.

11.   A szenyéri újgazdák állatállományának és gazdasági felszerelésének gyarapodása 1945-1948.

        1972. 274. p.

12.   Az 1559-60. évi szigeti szarvasmarhahajtás szezongörbéje.

        1973. 66. p.

13.   Szigeti marhahajtás 1559. ápr. - 1560. febr.

        1973. 67. p.

14.   A szigeti theloneum jövedelmek alakulása havonként 1559/60-ban (részletező jegyzék).

        1973. 76. p.

15.   A szigeti theloneum jövedelmek alakulása havonként 1559/60-ban (grafikon).

        1973. 77. p.

16.   Marhahajtó kálmáncsehiek névsora a szigeti "tricesimánál" 1559-60-ban.

        1973. 81-82. p.

17.   [Juhállomány 1809-1844 között a mernyei uradalomban].

        1974. 138. p.

18.   [Gyapjúhozam a mernyei uradalomban 1824-1837].

        1974. 142. p.

19.   Az állatállomány megoszlása és a tenyésztés jellege az egyes gazdaságtípusokban.

        1974. 217. p.

20.   Számosállat alakulása és a redukált szántóra jutó számosállat sűrűsége a [Zselici] mikrotájban 1895-1966.

        1975. 248-249. p.

21.   Lóállomány községenként 1895-1966. [Zselici mikrotáj]. 10. sz. táblázat.

        1975. 260-261. p.

22.   Juhállomány községenként 1895-1966. [Zselici mikrotáj]. 11. sz. táblázat.

        1975. 262-263. p.

23.   Sertésállomány községenként 1895-1966. [Zselici mikrotáj] 12. sz. táblázat.

        1975. 264-265. p.

24.   Szarvasmarha-állomány községenként 1895-1966. [Zselici mikrotáj] 13. sz. táblázat.

        1975. 266-267. p.

25.   [A Zala és Somogy vármegyében lévő fiskális és lefoglalt labanc javak kimutatása 1704].

        1976. 98. p.

26.   [Somogy megye és a Kapos mente állatállománya 1804-1844 között].

        1976. 210. p.

27.   Részlet az összeírások Kapos menti adataiból - állatok összeírása (db). [1794-1846].

        1976. 216. p.

28.   Legelőre járó állatok megoszlása. 3.sz. táblázat.

        1979. 450. p.

29.   [A Zselicben folytatott állattartás jellege.] 4. sz. táblázat.

        1979. 451. p.

30.   Fészerlaki hollandi és montafoni tehenészet átlagai az utolsó 10 évben. [1926-1935]. 2. sz. grafikon.

        1980. 374. p.

31.   Répási telivér Simmenthali és hazai piros-tarka tehenészet átlagai az utolsó 10 évben. [1926-1935]. 3. sz. grafikon.

        1980. 374. p.

32.   Somogy megye lóállománya. (Az 1935-ös mezőgazdasági statisztika alapján).

        1982. 235. p.

33.   A vrászlói uradalom szarvasmarha-állománya 1848-ban.

        1988. 221. p.

34.   A vrászlói uradalom juhállománya 1848-ban.

        1988. 222. p.

35.   Nagyatád és a hozzá tartozó települések állatállománya 1895-ben. 8. sz. táblázat.

        1994. 214. p.

36.   A szarvasmarhák fajtánkénti megoszlása 1895-ben. 9. sz. táblázat.

        1994. 215. p.

37.   Nagyatád állatállományának változása. 10. sz. táblázat.

        1994. 216. p.

38.   Az állatállomány alakulása a nagyatádi járásban a világháború idején. 5. táblázat. [1914, 1916, 1917].

        1995. 76. p.

39.   Somogy vármegye szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhállományának megoszlása gazdaságcsoportonként 1895-ben és 1911-ben. 20. sz. táblázat.

        2007. 198. p.

40.   Az állatállomány a népességhez viszonyítva (1911). 21. sz. táblázat.

        2007. 200. p.

41.   Az 1870. év elején végrehajtott haszonállat-összeírás. Babócsai járás, Igali járás, Kaposi járás, Marcali járás, Szigetvári járás, Központi járás.

        2009-2010.évkönyv melléklete

 

        Birtokviszonyok

 

1.    [Birtokrendezés Somogy vármegyében 1836-1868].

        1970. 116. p.

2.    [Telekszám összevetés, XIX. század közepe].

        1970. 117. p.

3.    XIX. század közepi birtokmegoszlás %-ban. (Birtokosok és birtokok területe szerint).

        1970. 118. p.

4.    Jobbágytelkek nagysága, XIX. század közepe (Somogy).

        1970. 118. p.

5.    [Egy egész jobbágytelek után kapott legelő és erdőilletmény, XIX. század].

        1970. 119. p.

6.    Úrbéres legelő és erdő (legelő és erdőterület %-ában, XIX. sz.).

        1970. 119. p.

7.    Az úrbéres föld a szántó és a rét együttes területének %-a Somogyban.

        1971. 119. p.

8.    Kisnemes birtok a határ egész termelőterületének %-ában, XIX. század, Somogy).

        1970. 120. p.

9.    Paraszti birtok a termőterület %-ában (XIX. század, Somogy).

        1970. 120. p.

10.   [Földterület megoszlása birtoknagyság szerint, XIX. sz. Somogy].

        1970. 122. p.

11.   Paraszti birtokviszonyok változásának vizsgálata (XIX. század közepe és az 1935-ös év).

        1970. 123. p.

12.   Földterület megoszlása művelési ágak szerint 1857, 1895, 1935 [Somogy]. 1. táblázat.

        1970. 125. p.

13.   Az úrbéresek megoszlása telekhányad szerint 1767-1869 között [Somogy]. 3. táblázat.

        1970. 127. p.

14.   A 100 kat. holdon aluli birtokosok megoszlása birtoknagyság szerint a XIX. század közepén [Somogy]. 4. táblázat.

        1970. 127. p.

15.   A 100 kat. holdon aluli földbirtokok területének meg­oszlása a birtoknagyság szerint a XIX. század közepén [Somogy]. 5. táblázat.

        1970. 128. p.

16.   A földbirtok megoszlása 1935-ben a birtokcsoport szerint [Somogy]. 6. táblázat.

        1970. 128. p.

17.   A földterület megoszlása birtokcsoportok szerint 1935. 7. táblázat.

        1970. 129. p.

18.   A földterület megoszlása 1935-ben birtokcsoportok és művelési ágak szerint. 8. táblázat.

        1970. 130. p.

19.   A gazdaságok összes száma és területe birtoknagyság-csoportok szerint (1895, 1935). [Somogy].

        1971. 256. p.

20.   Az egyes birtokkategóriák területének változása (1895, 1935). [Somogy].

        1971. 257. p.

21.   A korlátolt- és szabadforgalmú birtokok területi megoszlása művelési ágazatonként (1935) [Somogy].

        1971. 258. p.

22.   [Hitbizományi birtokok, 1895, 1935].

        1971. 259. p.

23.   A birtokcsoportok mozgása 1920, 1930 [Somogy].

        1971. 263. p.

24.   [Somogy megye haszonbérleti viszonyai 1895, 1935].

        1971. 265. p.

25.   A földbirtokrendezés eredményei I. 1935 [Somogy].

        1971. 266. p.

26.   A földbirtokrendezés eredményei a megye korlátolt és szabadforgalmú földbirtokain II. 1935 [Somogy].

        1971. 267. p.

27.   A somogyvári uradalom területe művelési ágak szerint 1884-ben és 1896-ban. 2. sz. táblázat.

        1972. 181. p.

28.   [Kegyesrendi mernyei uradalom bevételei 1904-1918].

        1972. 191-192. p.

29.   A felszabadulás után a földosztás és egyéb jogcímeken földhöz-jutottak száma 1949-ben Somogyban.

        1972. 264. p.

30.   Haszon- és részesbérlet a földosztás után. 1. sz. táblázat.

        1972. 264. p.

31.   Öt járás gazdaságainak száma a földreform előtt és a földosztás után. 2. sz. táblázat.

        1972. 264. p.

32.   A szántófölddel rendelkező gazdaságok száma és területe a megyében gazdaságnagyság csoportok szerint 1935-ben és 1949-ben (A gazdaságok számának és területi változásainak aránya).

        1972. 266. p.

33.   A régi és az új szövetkezetek vagyoni állapota (1945-1948). 3. sz. táblázat.

        1972. 276. p.

34.   Újlaki Miklós és familiárisainak Somogy megyei birtokai 1494.

        1973. 16. p.

35.   Újlaki és familiárisai birtokában lévő jelentősebb birtokközpontok 1470.

        1973. 17-19. p.

36.   A paraszti földbirtoklás 1848-ban és a rendezési eljárások után (1200 négyszögöles holdakban). [Mernyei uradalom].

        1973. 176. p.

37.   A mernyei kusztodiátus somogyi birtokai 1848-ban. I/1. tábla

        1973. 184. p.

38.   A mernyei uradalom majorsági és közös birtokai 1848-ban. I/2. tábla.

        1973. 184. p.

39.   A paraszti földbirtoklás a rendezések lezáródáa után. [Mernyei uradalom]. II. tábla.

        1973. 184. p.

40.   1804-es kamarai felmérés a mernyei uradalom földbirtok használati viszonyaira vonatkozóan.

        1974. 114. p.

41.   [Majorsági munkaerővel művelt vetésterület 1812-1833 között. Mernyei uradalom.]

        1974. 123. p.

42.   [Uradalmi falvak telekmegosztása 1828-ban és 1848-ban. Mernyei uradalom].

        1974. 162. p.

43.   Somogy megye mezőgazdaságának 1895. évi birtokviszonyai.

        1974. 212. p.

44.   Somogy megye haszonbérleti viszonyai 1895-ben.

        1974. 213. p.

45.   Somogy megye földbirtokainak területi megoszlása művelési ágak szerint 1895-ben.

        1974. 214. p.

46.   A gazdaságok nagysága és területe művelési ágak szerint 1895 [Somogy].

        1974. 215. p.

47.   Somogy megyei birtokok kialakulásáról készített 1848. évi lajstrom és az 1895. évi mezőgazdasági üzemstatisztika adatai. 1. sz. táblázat.

        1974. 240. p.

48.   Az 1945-ös földosztás adatai a [Zselici] mikrotájban. 1. sz. táblázat.

        1975. 254. p.

49.   Kimutatás a [Zselici] mikrotáj birtokviszonyairól. 2. sz. táblázat.

        1975. 256. p.

50.   A [Zselici] mikrotáj földterületének megoszlása művelési ágak szerint 1895-1971. 4. sz. táblázat.

        1975. 256. p.

51.   Telekszám alakulása. [Somogy, 1767, 1812, 1845].

        1976. 215. p.

52.   A Czindery-féle 1848-as birtokösszeírás Kapos menti adatai (hold/1200 n-öl).

        1976. 215. p.

53.   [A Noszlopy birtok holdszáma 1840-ben].

        1978. 116. p.

54.   [Noszlopy birtok megoszlása az 1841-es tagosítás után].

        1978. 117. p.

55.   [A Zselic földbirtok-struktúrája 1935-ben].

        1979. 455. p.

56.   Paraszti birtokviszonyok a Zselicben. 7. sz. táblázat.

        1979. 456-457. p.

57.   Az 1935. évi üzemstatisztika Zselicre vonatkozó adatai községenként. I. rész.

        1979. 458. p.

58.   A béruradalom gazdasági kerületeinek talajanalízisei 1934-ben.

        1980. 370. p.

59.   A toponári kerület földtörzskönyve 1936. 6. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

60.   Puszták használata az 1696-1703 között keletkezett U ET C források alapján. [Somogy].

        1981. 83. p.

61.   Faluhatárokon kívüli határhasználat az 1715-1720-as országos összeírások szerint. [Somogy].

        1981. 84. p.

62.   Faluhatárokon kívüli határhasználat az 1767-es úrbéri tabellák alapján. [Somogy].

        1981. 85. p.

63.   Birtokösszeírás 1848-ban.

        1984. 220. p.

64.   Mezőgazdasági statisztikai összeírás 1895-ben.

        1984. 220. p.

65.   A drávai kerület egésztelkes jobbágyai 1818-ban. 5. sz. táblázat.

        1985. 199. p.

66.   A drávai kerület 3/4 telkes jobbágyai 1818-ban. 6. sz. táblázat.

        1985. 199-200. p.

67.   A drávai kerület 1/2 telkes jobbágyai 1818-ban. 7. sz. táblázat.

        1985. 200-201. p.

68.   Az úrbéres földek művelési ágak közötti megoszlása nagyság és százalék szerint. 2. sz. táblázat.

        1986. 229. p.

69.   A helységek számának és az úrbéres szántók területének megoszlása minőségi osztályok szerint. 3. sz. táblázat.

        1986. 229. p.

70.   A helységek számának és a szántók területének százalékos megoszlása a minőségi osztályok között. 4. sz. táblázat.

        1986. 230. p.

71.   A telki föld telekátlag szerinti megoszlása. 5. sz. táblázat.

        1986. 230. p.

72.   A Felsőszentmártonban és környékén végrehajtott 1767. évi úrbérrendezés összefoglaló táblázata. 1. sz. táblázat.

        1986. 242. p.

73.   A földesúr részesedésének alakulása a település határából az úrbéri birtokrendezések folyamán. III. táblázat.

        1987. 324. p.

74.   A dél-balatoni borvidékhez tartozó szőlőbirtokok területe 1873-1966 között.

        1988. 165-167. p.

75.   Szőlőbirtokok és szőlőfajták a dél-balatoni borvidék területén a 20. század elején.

        1988. 168-169. p.

76.   Nagyobb szőlőbirtokok a dél-balatoni borvidék területén 1932-ben.

        1988. 171-172. p.

77.   A vrászlói uradalom úrbéres területe 1848-ban. Forrás: S. M. L. Birtokösszeírások, 1848-49.

        1988. 218. p.

78.   A vrászlói uradalom urasági területe 1848-ban. Forrás: S. M. L. Birtokösszeírások, 1848-49.

        1988. 219. p.

79.   A vrászlói uradalom területe 1830-ban. Forrás: S. M. L. Funduális könyvek, 1830.

        1988. 220. p.

80.   A mai Nagykanizsa határának művelési ágak szerinti megoszlása. III. táblázat.

        1989. 149. p.

81.   Urbarialis jövedelmek. [Csokonyai uradalom].

        1990. 144-145. p.

82.   Extensionalis tabella. [Csokonyai uradalom].

        1990. 146-147. p.

83.   Procreationalis tabella. [Csokonyai uradalom].

        1990. 148-151. p.

84.   Jövedelmi táblázat. [Csokonyai uradalom].

        1990. 152-153. p.

85.   A birtok értéke forintban. [Csokonyai uradalom].

        1990. 154. p.

86.   Úrbéri birtokok fogyása, szaporodása., Somogy vármegye. 1. sz. grafikon.

        1991. 62. p.

87.   1861 körül a parasztgazdák %-os megoszlása. 2. sz. grafikon.

        1991. 63. p.

88.   1883-ban a parasztgazdák %-os megoszlása. 3. sz. grafikon.

        1991. 63. p.

89.   Birtokvégrehajtási esetek. 1880-1889.

        1991. 65. p.

90.   A vrászlói uradalom telekviszonyai 1767-ben.

        1993. 184. p.

91.   A vrászlói kerület úrbéresei és azok földjei 1799-ben.

        1993. 184. p.

92.   A vrászlói kerület úrbéri földviszonyai 1819-ben.

        1994. 185. p.

93.   A vrászlói birtokkerület úrbéri telekföldjei 1830-ban (kerekítve, holdban).

        1993. 186. p.

94.   A vrászlói kerület úrbéresei 1830-ban.

        1993. 186. p.

95.   A vrászlói uradalom telekviszonyai 1848 elején.

        1993. 187. p.

96.   A vrászlói és az apáti számtartóság úrbéreseinek megoszlása 1848-ban (százalékban).

        1993. 187. p.

97.   Az úrbéresek megoszlása telekföldjeik szerint 1848-ban.

        1993. 188. p.

98.   [Somogy megye "úri" és a volt jobbágyi birtokai 1849-ben].

        1994. 194. p.

99.   A határ művelési ágak szerinti megoszlása Nagyatádon. 1. sz. táblázat.

        1994. 197. p.

100. A határ művelési ágak szerinti megoszlása Bodvicán és Henészen a hivatalos kiadvány, továbbá Fényes Elek művei alapján. 2. sz. táblázat.

        1994. 198. p.

101. Nagyatád és az utóbb hozzácsatolt települések határának művelési ágak szerinti megoszlása a századfordulón. 7. sz. táblázat.

        1994. 213. p.

102. A határ művelési ágak szerinti megoszlása Nagycsepelyen. 1. sz. táblázat.

        1998. 64. p.

103. Remete porták összeírása. 1534, 1536, 1542.

        1996. 83-84. p.

104. [Úrbéri telekkel bíró jobbágyok száma, 1768]. [Nagycsepely].

        1998. 47. p.

105. [A földbirtok megoszlása Nagycsepelyen 1848. december 1-jén].

        1998. 55. p.

106. [Birtokviszonyok Nagycsepelyen 1859-ben].

        1998. 56. p.

107. Mezőgazdaságból élők Csepelyen. [1900, 1910]. 4. sz. táblázat.

        1998. 66. p.

108. Somogy vármegye birtoktársadalma az 1671. évi elmaradt nyári hadiadó (contributio) jegyzéke alapján. 1. sz. táblázat.

        2001. 87. p.

109. [A magyarországi nagybirtokos réteg birtokviszonyai az 1760-1770-es években.] Táblázat.

        2001. 98. p.

110. [Magyarországi földbirtok-szerkezet alaptípusa a XVIII. században.] Táblázat.

        2001. 100. p.

111. A Széchenyiek birtokai 1925-ben, Somogyban. Táblázat.

        2001. 110. p.

112. A vrászlói uradalom irányítási rendszere az 1840-es években.

        2001. 115. p.

113. Kaposvár rt. város létesítendő vízvezetékéhez kisajátítandó területek birtokosai. 1. táblázat.

        2005. 185. p.

114. Az urbáriumban [nagybajomi] szereplő települések birtokosai az 1598. és az 1626-1627. évi adóösszeírások szerint. 2. sz. táblázat.

        2007. 42. p.

115. A gazdaságok száma és területe birtoknagyság-csoportok szerint 1895-ben. 17. sz. táblázat.

        2007. 196. p.

116. Az egyes művelési ágak megoszlása gazdaság-kategóriánként Somogy vármegyében 1895-ben. 18. sz. táblázat.

        2007. 197. p.

117. A dél-dunántúli földreform fontosabb adatai. 2. sz. táblázat.

        2008. 149. p.

118. A földet kapott dél-dunántúli szegényparaszt családok száma.

        2008. 149. p. 3. sz. táblázat.

119. Baranya megyében a földreform során juttatásban részesültek száma. 4. sz. táblázat.

        2008. 150-151. p.

120. A földhöz juttatottak gazdálkodással összefüggő mutatói Baranya megyében.

        2008. 152.p.

 

        Növénytermesztés

 

1.    A [somogyvári uradalomban] eladásra került terményekről kimutatás (1876-1887 hektoliterben, 1890-1902 métermázsában). 5. sz. táblázat.

        1972. 180. p.

2.    A [somogyvári] uradalom és Somogy megye termésátlagai 1881-1888 között katasztrális holdankénti hektoliterben. 3. sz. táblázat.

        1972. 181. p.

3.    A [somogyvári] uradalom és Somogy megye termésátlagai 1891-1896 években kat. holdanként és métermázsában. 4. sz. táblázat.

        1972. 181. p.

4.    Fontosabb növények termésátlagának alakulása az összes gazdaságokban és termelőszövetkezetekben Somogy megyében 1931-1970.

        1973. 276. p.

5.    [Szántóföldi termelés, művelési áganként. Mernyei uradalom].

        1974. 126. p.

6.    [1828-1834 között a robotfelhasználás a mernyei uradalomban].

        1974. 127. p.

7.    [Szántóföldi növénytermesztés hozamainak alakulása 1812-1833 között. Mernyei uradalom].

        1974. 133. p.

8.    [Szántóföldi növénytermesztés hozamainak alakulása 1833-1838 között. Mernyei uradalom].

        1974. 135. p.

9.    [Uradalmi gabonaárak 1818-1847. Mernyei uradalom].

        1974. 165. p.

10.   Fontosabb növények vetésterülete községenként 1960-ban (kh). [Zselici mikrotáj]. 9. sz. táblázat.

        1975. 259. p.

11.   [A Zala és Somogy vármegyében lévő fiskális és lefoglalt labanc javak kimutatása 1704].

        1976. 98. p.

12.   Részlet az összeírások Kapos menti adataiból - szántók összeírása (hold). [1794-1846, Somogy, Kapos mente].

        1976. 216. p.

13.   Részlet az adóösszeírások Kapos menti adataiból - rétek összeírása (kaszás). [1794-1846, Somogy, Kapos mente].

        1976. 216. p.

14.   Az őszi és tavaszi repce vetésterülete és termése. (1854/1855-1899/1900). [Mernyei uradalom].

         1976. 224. p.

15.   A cukorrépa termesztése és értékesítése (1894/1895-1912/1913). [Mernyei uradalom].

        1976. 224. p.

16.   A cukorrépa vetésterületének alakulása (1895-1913). [Mernyei uradalom, grafikon].

        1976. 231. p.

17.   A cukorrépa összes termése /1895-1913/. [Mernyei uradalom, grafikon].

        1976. 232. p.

18.   [Bevetetlen mezőgazdasági területek Somogyban 1915. dec. végén és 1916. jan. elején].

        1976. 302. p.

19.   Az őszi gabonabeli hiány 1816-ban. [Somogy].

        1977. 139. p.

20.   Az őszi és tavaszi gabonavetés és termésnagyság 1816-ban. [Somogy].

        1977. 139. p.

21.   A termés nagysága növényfajtánként 1816-ban. [Somogy].

        1977. 140. p.

22.   Az elvetett mennyiség növényfajtánként 1816-ban. [Somogy].

        1977. 140. p.

23.   Az adó alá eső szántó és az 1816-os vetésterület összehasonlítása. [Somogy].

        1977. 142. p.

24.   Terméshozamok 1816-ban. [Somogy].

        1977. 144. p.

25.   Az őszi termés az Igali járás néhány falujában.

        1977. 146. p.

26.   Somogy megye gabonatermése 1790-ben, 1846-ban.

        1977. 147. p.

27.   Vetésszerkezet 1816-ban (kukorica nélkül). [Somogy].

        1977. 148. p.

28.   Vetésszerkezet 1816-ban (kukoricával). [Somogy].

        1977. 149. p.

29.   Somogy megye adózóinak gabonatermése (1780-1846).

        1977. 151. p.

30.   A becsült évi szükséglet őszi gabonából. [Somogy].

        1977. 151. p.

31.   Az őszi gabonából hiány a Babócsai járásban (1816).

        1977. 154-155. p.

32.   A vetések területe a Babócsai járásban (1815-1816).

        1977. 156-157. p.

33.   A gabona-, burgonya- és kukoricatermés nagysága a Babócsai járásban (1816).

        1977. 158-159. p.

34.   Az őszi gabonabeli szükség az Igali járásban (1816).

        1977. 160-161. p.

35.   A gabonavetés és termés nagysága az Igali járásban (1815-1816).

        1977. 162-163. p.

36.   Az őszi gabonabéli szükség a Kaposi járásban (1816).

        1977. 164-167. p.

37.   A vetések mennyisége a Kaposi járásban (1815-1816).

        1977. 168-169. p.

38.   A gabona- és kukoricatermés nagysága a Kaposi járásban (1816).

        1977. 170-171. p.

39.   Az őszi gabonabeli szükség a Marcali járásban (1816).

        1977. 172-173. p.

40.   A vetések mennyisége a Marcali járásban (1815-1816).

        1977. 174-175. p.

41.   A gabona- és kukoricatermés nagysága a Marcali járásban (1816).

        1977. 176-177. p.

42.   Az őszi gabonabeli szükség a Szigeti járásban (1816).

        1977. 178-179. p.

43.   A vetések mennyisége a Szigeti járásban (1815-1816).

        1977. 180-181. p.

44.   A gabona- és kukoricatermés nagysága a Szigeti járásban (1816).

        1977. 182-183. p.

45.   Répaárak 1888-1900 között q-ként a gyárhelyeken.

        1977. 259. p.

46.   Cukorrépa-termesztés jövedelmezősége 1894-ben.

        1977. 262-263. p.

47.   Cukorrépa-termesztés főbb adatai Délkelet-Dunántúlon 1876-1893 között. 1. sz. táblázat.

        1977. 280-281. p.

48.   A cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében (1894-1903). 2. sz. táblázat.

        1977. 282. p.

49.   Tolna megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1894-1903). 3. sz. táblázat.

        1977. 282. p.

50.   Baranya megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1894-1903). 4. sz. táblázat.

        1977. 283. p.

51.   Fejér megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1894-1903). 5. sz. táblázat.

        1977. 283. p.

52.   A MIR kaposvári béruradalmánál bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag (1894-1903). 6. sz. táblázat.

        1977. 284. p.

53.   Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében (1894-1903). 7. sz. táblázat.

        1977. 284. p.

54.   A kistermelők cukorrépa termesztésének főbb adatai a MIR Kaposvári Cukorgyárának vonzás­körzetében (1894-1903). 8. sz. táblázat.

        1977. 285. p.

55.   A cukorrépa-termesztés megyénkénti és községek szerinti összesítése (1894/95-1903/4). 9. sz. táblázat.

        1977. 286. p.

56.   A Balatonboglári Állami Gazdaság érintett községeinek művelési ág megoszlása. [1895-1966].

        1978. 156. p.

57.   A cukorrépa átlagára q-ként a [kaposvári] gyár vonzáskörzetében 1904/5-1913/14. között.

        1978. 319. p.

58.   A MIR béruradalmában termelt cukorrépa területe. [1906-1912].

        1978. 326. p.

59.   [Cukorrépa-termelők megyénkénti tagozódása. [1904-1912].

        1978. 327. p.

60.   A nagytermelőknek kifizetett cukorrépa ára mázsánkénti koronában 1094/5-1913/14. 2. sz. táblázat.

        1978. 335. p.

61.   Cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében 1904/5-1913/14. 3. sz. táblázat.

        1978. 336. p.

62.   A MIR kaposvári béruradalmánál bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag (1904/5-1913/14). 4. sz. táblázat.

        1978. 337. p.

63.   Tolna megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1904/5-1913/14). 5. sz. táblázat.

        1978. 338. p.

64.   Baranya megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1904/5-1913/14). 6. sz. táblázat.

        1978. 339. p.

65.   Fejér megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1904/3-1913/14. 7. sz. táblázat.

        1978. 340. p.

66.   Bács-Bodrog megyéből szállított cukorrépa főbb adatai (1910/11-1911/12). 8. sz. táblázat.

        1978. 340. p.

67.   Szerződött termelőknél bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag (1904/5-1913/14). 9. sz. táblázat.

        1978. 341. p.

68.   Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében 1904/5. 10. sz. táblázat.

        1978. 342. p.

69.   A cukorgyár és a nagytermelők gazdasági kapcsolatait összesítő táblázat. 11. sz. táblázat.

        1978. 342. p.

70.   A kistermelők megyénkénti és községenkénti összesítése 1904/5-1912/13. 12. sz. táblázat.

        1978. 343. p.

71.   Cukorrépával bevetett összterület a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében (1914/15-1929/30).

        1979. 371. p.

72.   Hektáronkénti átlagtermés a MIR Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében (1914/15-1929/30).

        1979. 371. p.

73.   Termésátlagok a MIR kaposvári cukorgyárának vonzáskörzetében (1914/15-1929/30). [grafikon].

        1979. 372. p.

74.   A cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében 1914/15-1929/30. I. sz. táblázat.

        1979. 391. p.

75.   A MIR kaposvári béruradalmában bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag 1914/15-1929/30. 2. sz. táblázat.

        1979. 392. p.

76.   Baranya megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1914/15-1929/30. 3. sz. táblázat.

        1979. 393. p.

77.   Tolna megyéből származó cukorrépa főbb adatai 1914/15-1929/30. 4. sz. táblázat.

        1979. 394. p.

78.   Fejér megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1914/15-1929/30. 5. sz. táblázat.

        1979. 395. p.

79.   Bács-Bodrog megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1921-22-1929/30. 6. sz. táblázat.

        1979. 395. p.

80.   Szerződött termelőknél bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag (1914/15-1929/30). 7. sz. táblázat.

        1979. 396. p.

81.   Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR kaposvári cukorgyára vonzáskörzetében 1914/15-1929/1930). 8. sz. táblázat.

        1979. 397. p.

82.   Az európai országok cukorrépatermése kat. holdanként métermázsában 1913/14-1927/28. 9. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

83.   A MIR béruradalom gazdasági kerületeinek cukorrépa területe és terméshozama hektáronként 1914/15-1929/30. 10. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

84.   Cukorrépa-termesztési kísérletek eredményei az aszalói kerületben a szállítás idején 1914/15-1916/17. 11. sz. táblázat.

        1979. 398. p.

85.   Cukorrépa-termesztési kísérletek eredményei a kaposfüredi kerületben a szállítás idején 1926/27-1929/30. 14. sz. táblázat.

        1979. 399. p.

86.   [A Zselic gyümölcsfaállománya 1935-ben.] 5. sz. táblázat.

        1979. 452. p.

87.   Művelési ágak megoszlása a MIR béruradalomban (1895-1913-1934).

        1980. 360. p.

88.   Művelési ágak megoszlása a Dél-Dunántúlon 1934-ben. 1. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

89.   A MIR béruradalom gazdasági kerületeinek vetésszerkezete %-os megoszlásban 1926-1935. 3. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

90.   MIR béruradalom termés­eredményei kat. holdanként 1926-1935. 4. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

91.   A kerületek összesített termésátlaga kat. holdanként 1926-1935.

        1980. 392. p.

92.   Az 1000 kat. holdnál nagyobb nagybirtok-üzemek mezőgazdasági terményeinek kataszteri holdankénti termésátlagai q-ban 1926-1935. 5. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

93.   Az átlagtermés változása Magyarországon 1871-1910 között. 1. sz. táblázat.

        1981. 319. p.

94.   A legfontosabb gabonafélék vetésterülete és hozam (1873).

        6. sz. táblázat. [Somogy, Magyarország].

        1982. 300. p.

95.   A cukorrépa vetésterülete Közép-Európában 1929-1938 között. (Ezer hektárban).

        1982. 373. p.

96.   A cukorrépa vetésterületének alakulása (a háborús évek nélkül) a MIR kaposvári béruradalmában 1898-1943. 5. ábra. [grafikon].

        1982. 387. p.

97.   A cukorrépa termésátlagának alakulása (a háborús évek nélkül) a MIR kaposvári béruradalmában 1898-1943. 6. ábra. [grafikon].

        1982. 388. p.

98.   [Cukorrépa fajtakísérletek]. Fajták értékelési rangsora különböző szempontok szerint.

        1982. 404. p.

99.   [Cukorrépa fajtakísérletek]. Várható melasz- és cukornyesedék.

        1982. 404. p.

100. A MIR kaposvári béruradalmánál bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag 1929/30-1944/45. 1. sz. táblázat.

        1982. 412. p.

101. A cukorrépa-termesztés főbb adatai Somogy megyében 1929/30-1943/44. 2. sz. táblázat.

        1982. 413. p.

102. Tolna megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1929/30-1943/44. 3. sz. táblázat.

        1982. 414. p.

103. Baranya megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1929/30-1943/44. 4. sz. táblázat.

        1982. 415. p.

104. Bács-Bodrog megyéből szállított cukorrépa főbb adatai 1929/30-1943/44. 5. sz. táblázat.

        1982. 416. p.

105. Szerződött termelőknél bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag 1929/30-1943/44. 6. sz. táblázat.

        1982. 417. p.

106. Cukorrépával bevetett összterület, terméshozam és hektáronkénti átlag a MIR kaposvári cukorgyár vonzáskörzetében 1929/30-1944/45. 7. sz. táblázat.

        1982. 418. p.

107. A MIR béruradalom cukorrépa-termesztésének főbb adatai 1935-ben. 10. sz. táblázat.

        1982. 421. p.

108. Az 1944. évi cukorrépa-termesztés főbb adatai.

        1983. 341. p.

109. Az 1945. évi cukorrépa-termesztés főbb adatai.

        1983. 341. p.

110. A szerződött répaterületek szerkezeti megosztottsága 1947-ben a Kaposvári Cukorgyár körzetében.

        1983. 343. p.

111. Az 1946. évi cukorrépa-termesztés főbb adatai.

        1983. 343. p.

112. Az 1947. évi cukorrépa-termesztés főbb adatai.

        1983. 344. p.

113. [Cukorrépa-vetésterület és működő gyárak száma, Európában 1946 és 1947-ben].

        1983. 346. p.

114. Cukorrépa-termesztés főbb adatai a Kaposvári Cukorgyár vonzáskörzetében, 1945-1946-ban. 1. sz. táblázat.

        1983. 359. p.

115. A cukorrépa-termesztés főbb adatai Magyarországon 1944-1948. 2. sz. táblázat.

        1983. 359-360. p.

116. [A kanizsai piac búza- és rozsárainak változásait bemutató ábra az 1796-1834-es években.] Grafikon.

        2001. 102. p.

117. A bevetett terület arányszámos megoszlása terménynemek szerint 1895-ben és 1913-ban. 19. sz. táblázat.

        2007. 198. p.

 

        Szőlészet, borászat

 

1.    Budai szőlőbirtokosok bortermésük nagysága szerint 1505-ben.

        1972. 26. p.

2.    Dél-dunántúli származású budai szőlőbirtokosok bortermésük nagysága szerint 1510-ben.

        1972. 26. p.

3.    Szőlőtermés köbölben. [XVI. sz.].

        1972. 27. p.

4.    A termelt bor minőségi megoszlása 1828-ban az összeírásban megállapított eladási árak szerint. [Somogy].

        1981. 87. p.

5.    [Szőlőművelő jobbágyok 1715. évi összeírása].

        1988. 151. p.

6.    Bortermés, XVIII. sz.

        1988. 155. p.

7.    [Szőlőművelő jobbágyok száma az 1772. évi összeírás alapján].

        1988. 156-160. p.

8.    [Szőlőművelő munkások bére a XVIII. században.]

        1988. 160. p.

9.    [1828. évi országos adóösszeírás].

        1988. 161-162. p.

10.   [1848. évi szőlőösszeírás].

        1988. 163. p.

11.   A dél-balatoni borvidékhez tartozó szőlőbirtokok területe 1873-1966 között.

        1988. 165-167. p.

12.   Szőlőbirtokok és szőlőfajták a dél-balatoni borvidék területén a 20. század elején.

        1988. 168-169. p.

13.   Nagyobb szőlőbirtokok a dél-balatoni borvidék területén 1932-ben.

        1988. 171-172. p.

14.   A dél-balatoni borvidék területén fekvő községek 1932-ben.

        1988. 173-175. p.

15.   [A pincékben tárolt bor mennyisége 1822-ben akóban, Dél-balatoni borvidék].

        1990. 88-89. p.

16.   [A piaristák őszödi nagypincéjében 1809 és 1834 között tárolt borokról készült kimutatás].

        1990. 91-92. p.

17.   A Szántód és környékén tárolt borok mennyisége az 1800 és az 1807. évi leltár szerint.

        1990. 93. p.

18.   A szántódi pincegazdaságból 1898 májusában Pannonhalmára szállított bor mennyisége fajtánként.

        1990. 94. p.

19.   A szántódi pincében 1893 és 1898 között tárolt borok mennyisége, minősége és évjárata.

        1990. 94-95. p.

20.   A szántódi kerülethez tartozó személyek egy évi [bor] szükséglete.

        1990. 95. p.

21.   A jobbágyfelszabadítás előtt a vrászlói uradalomban egy becslés szerint a szőlők kiterjedése és értéke.

        1993. 195. p.

 

        Erdőgazdaság

 

1.    [Uradalmi erdőhasználat a mernyei uradalomban 1843-tól].

        1974. 148. p.

2.    [A Pécsi Kereskedelmi Erdőfelügyelőséghez tartozó erdőterületek.] 1. sz. táblázat.

        1976. 242. p.

3.    Kimutatás azokról az erdőterületekről, melyeket rendszeres vagy ideiglenes üzemtervek szerint kezeltek. 2. sz. táblázat.

        1976. 244. p.

4.    Állami felügyelet alá tartozó erdők területe, és az üzemtervi kezelésbe bevont erdők területe. 3. sz. táblázat.

        1976. 245. p.

5.    A Somogy megyei törzskönyv adatai szerint az erdőterület és az erdősültség mértéke. 4. sz. és 5. sz. táblázat.

        1976. 246. p.

6.    1900. január 1-i hatállyal megszervezett erdőőrzés szerve­zete. (Kaposvári járás, Szigetvári járás, Barcsi járás, Nagyatádi járás, Csurgói járás, Marcali járás, Lengyeltóti járás, Igali járás, Tabi járás). 6. sz. táblázat.

        1976. 248-253. p.

7.    Az állami kezelésbe átvett erdőbirtokok területi változásai 1899-1933 között. (kat. h.) 7. sz. táblázat.

        1976. 260. p.

8.    Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Lengyeltóti járás).

        1976. 261. p.

9.    Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Lengyeltóti járás).

        1976. 262-263. p.

10.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Kaposvári járás).

        1976. 264-265. p.

11.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Kaposvári járás).

        1976. 266-267. p.

12.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Szigetvári járás).

        1976. 268-269. p.

13.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Szigetvári járás).

        1976. 270-271. p.

14.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Barcsi járás).

        1976. 272-273. p.

15.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Barcsi járás).

        1976. 274-275. p.

16.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Nagyatádi járás).

        1976. 276-277. p.

17.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Nagyatádi járás).

        1976. 278-279. p.

18.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Csurgói járás).

        1976. 280-281. p.

19.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Csurgói járás).

        1976. 282-283. p.

20.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Marcali járás).

        1976. 284-285. p.

21.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Marcali járás).

        1976. 286-287. p.

22.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Igali járás).

        1976. 288-289. p.

23.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Igali járás).

        1976. 290-291. p.

24.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1899). (Tabi járás).

        1976. 292-293. p.

25.   Az állami kezelésbe átvett erdők és kopár területek. (1933). (Tabi járás).

        1976. 294-295. p.

26.   [Az erdők faállománya 1880-1930. Zselic].

        1977. 373. p.

27.   [Az 1880-1890, az 1900-1910-es és az 1920-1930-as üzemtervek adatai]. [Zselic].

        1977. 374-377. p.

28.   [Az erdők faállományát jellemző kormegoszlások]. [Zselic].

        1977. 379-380. p.

29.   Kimutatás az egyes községek határában [Zselic] található erdő- és legelőilletőségű volt úrbéres erdők tengerszint feletti magasságáról.

        1977. 404-405. p.

30.   [Erdőterületek talajminőség szerinti megoszlása járásonként, Somogy].

        1978. 352. p.

31.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Barcsi járás].

        1978. 352. p.

32.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Csurgói járás].

        1978. 352. p.

33.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Igali járás].

        1978. 352. p.

34.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Kaposvári járás].

        1978. 352. p.

35.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Lengyeltóti járás].

        1978. 352. p.

36.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Marcali járás].

        1978. 352. p.

37.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Nagyatádi járás].

        1978. 352. p.

38.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Szigetvári járás].

        1978. 352. p.

39.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, Tabi járás].

        1978. 352. p.

40.   [Somogyi erdőterületek, 1885, 1950, megyei összesítő].

        1978. 352. p.

41.   [Erdőstatisztika. Az összterület aránya a különböző művelési ágak megoszlásában]. 1. sz. táblázat.

        1979. 448. p.

42.   [Erdőstatisztika]. 6. sz. táblázat.

        1979. 453. p.

43.   Erdőállomány fafaj szerinti megoszlása a 18-19. századi források alapján. [Somogy].

        1981. 86. p.

44.   A legelő- és az erdőelkülönítés eredményei a vrászlói uradalomban.

        1993. 201. p.

 

        Migráció

 

1.    A legtöbb polgárt adó hat megyéből származottak Budán, Pesten, Óbudán és összesen.

        1972. 16. p.

2.    Budai, pesti és óbudai polgárok származáshelyei.

        1972. 20. p.

3.    A dél-dunántúli megyék aránya az ország teljes portaszámában, illetőleg az innen származó polgárok százaléka Buda, Pest és Óbuda városok polgárságában.

        1972. 21. p.

4.    Városi, mezővárosi dél-dunántúliak Buda, Pest és Óbuda polgárságában.

        1972. 21. p.

5.    Székesfehérvári polgárok származáshelyei.

        1972. 23. p.

6.    Dél-dunántúli származású budai szőlőbirtokosok bortermésük nagysága szerint.

        1972. 26. p.

7.     A települések népességszámának változása 1960-1980 között. Somogy megye. 3. ábra.

        1983. 373. p.

8.    [Somogy] megye legkisebb községei (1980).

        1983. 374. p.

9.    [Somogyi] községek lakóinak városba költözése (1880-1930).

        1983. 374. p.

10.   [Somogyi] falvak lakóinak csökkenése az urbanizáció miatt (1870-1940).

        1983. 375. p.

11.   A települések [somogyi] nagyságában bekövetkezett változások 1960, 1980).

        1983. 357. p.

12.   Horvátországba és Szlavóniába kivándoroltak száma 1880-1890. 1. sz. táblázat.

        1992. 233-237. p.

13.   A kivándorlás %-os megoszlása járásonként. 1. sz. grafikon.

        1992. 238. p.

14.   A kivándorlók száma összesen (%-os megoszlása). 2. sz. grafikon.

        1992. 239. p.

15.   Útlevélkérők száma (1880-1890). 3. sz. grafikon.

        1992. 240. p.

16.   Útlevélkérőkkel utazó gyermekek száma. 4. sz. grafikon.

        1992. 241. p.

17.   Családi állapot szerinti megoszlás. (1880-1890). 5. sz. grafikon.

        1992. 242. p.

18.   Foglalkozás szerinti megoszlás. (1880-1890). 6. sz. grafikon.

        1992. 243. p.

19.   Az útlevélkérők életkor szerinti megoszlása. (1880-1890). 7. sz. grafikon.

        1992. 244. p.

20.   A kivándorlók vagyoni megoszlása. (1880-1890). 8. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

21.   A kivándorlók vagyoni megoszlása. 9. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

22.   Kivándoroltak száma 1899-1913 között.

        1993. 208. p.

23.   Adatok a kivándorlók pénzügyi és gazdasági viszonyaihoz az 1906 és 1908-as években.

        1994. 237-254. p.

24.   [Német családok betelepülése Somogy megyébe járásonként].

        1995. 276. p.

25. Részletes jelentés a német ajkú Somogy megyei településekről [1930-tól].

        1995. 279-295. p.

26.   [Betelepülők száma]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként, ill. a Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. sz. első fele]. 1. sz. táblázat.

        1997. 87-88. p.

27.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként.[18. század] 2. sz. táblázat.

        1997. 88. p.

28.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de Magyarországon születettek megoszlása a Wellmann Imre által alkalmazott területi felosztás szerint. [18. század]. 3. sz. táblázat.

        1997. 90. p.

29.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 4. sz. táblázat.

        1997. 90-91. p.

30.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként. [18. század]. 5. sz. táblázat.

        1997. 91. p.

31.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében született gyalogok megoszlása tájegységenként, ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 6. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

32.   [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon született gyalogok megoszlása megyénként. [18. század]. 7. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

33.   1918. november és 1921. augusztus között (szerb) megszállt helységek Somogyban (körjegyzőségenként és községenként).

        1998. 138-139. p.

34.   Menekültek tervezett megoszlása a dunántúli vármegyékben. [1916]. 1. sz. táblázat.

        1999. 345. p.

35.   A Somogy megyébe 1916. októberében érkezett erdélyi menekülteket szállító vonatok. 2. sz. táblázat.

        1999. 347. p.

36.   Az Erdélyből áttelepített nem vasutas menekültek községenként, 1916. október 21-én. 3. sz. táblázat.

        1999. 349-354. p.

37.   Kivándorlók és visszavándorlók száma és aránya 1899 és 1913 között. 4. sz. táblázat.

        2007. 182. p.

38.   A letelepített bukovinai székelyek száma és területi elhelyezkedése. [1945] 1. sz. táblázat.

        2008. 148. p.

39.   Kimutatás a Tolna vármegyei telepítésekről. 6. sz. táblázat.

        2008. 153. p.

 

        Munkabérek, munkaerők

 

1.    Az iskolák és a tanítók összeírása Somogyban (1770-1773-1789).

        1970. 64-65. p.

2.    [Bálványosi református iskolamesterek névsora (XVIII. század).

        1970. 71. p.

3.    Kapolyi református iskolamesterek névsora, XVIII. század].

        1970. 71. p.

4.    A kazsoki református oskolamesterek a XVIII. században.

        1970. 72. p.

5.    A kőröshegyi református tanítók lajstroma [XVIII. század].

        1970. 73. p.

6.    [Belső-somogyi református egyházmegye iskolamestereinek lajstroma, XVIII. század].

        1970. 74. p.

7.    [Belső-somogyi református egyházmegye: predikátorok melletti tanítók névsora, XVIII. század].

        1970. 74-75. p.

8.    Juti református tanítók XIX. századi lajstroma.

        1970. 75. p.

9.    [Árokások munkabérének rögzítése 1818].

        1970. 104. p.

10.   [Árokmetszők fizetése].

        1970. 106. p.

11.   [Birtokosok által - kiszárított terület, kiásott csatornahossz után -fizetendő fizetéstervezet].

        1970. 109. p.

12.   [A Kaposvári Cukorgyár dolgozóinak létszáma 1940-1943].

        1971. 239. p.

13.   A lakosság foglalkozásbeli megoszlása (1870-1930).

        I. Somogy megye ipari népessége 1870-1920.

        II. Somogy megye ipari népessége 1900-1930.

        1971. 260. p.

14.   Kaposvár város lakosságának (1930) foglalkozási összetétele.

        1971. 300. p.

15.   A népesség foglalkozás szerinti megoszlása Somogy megyében 1910-1930. 1. ábra.

        1972. 217. p.

16.   [Somogy megyei tsz-ek tagjainak részesedése 1953-1970.]

        1973. 274. p.

17.   [A belső munkaszervezet kialakulása a mernyei uradalomban 1809-1848].

        1974. 154. p.

18.   Értelmiségi munkakörök Dél- és Kelet-Dunántúlon 1891.

        1974. 230. p.

19.   A tégla- és cserépiparban foglalkoztatottak területi megoszlása 1900-1910-ben. [Somogy]. 6. ábra.

        1975. 132. p.

20.   A tégla- és cserépiparban foglalkoztatottak száma 1920-1970. [Somogy]. 4. táblázat.

        1975. 160. p.

21.   A 20-nál több főt foglalkoztató téglagyárak a Dél-Dunántúlon (1900-1910). 5. táblázat.

        1975. 160. p.

22.   A foglalkoztatottak számának alakulása a kavicsbányászatban (1890-1970). 6. táblázat.

        1975. 161. p.

23.   A népesség foglalkoztatási megoszlása 1970-ben községenként. [Zselici mikrotáj] 8. sz. táblázat.

        1975. 258. p.

24.   A tanítók száma és a beszélt nyelvek megoszlása Somogy falvaiban és mezővárosaiban. [Connotatio locorum populosorum (nec non ludi magistrorum) Comitatus Simeghiensis] (1772/73). l. sz. táblázat.

        1976. 167. p.

25.   A tanítók működési (szolgálati) esztendei. 5. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 171. p.

26.   A tanítói jövedelem megoszlása a megyében. 6. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 172. p.

27.   A Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777). 7. sz. táblázat.

        1976. 176. p.

28.   Az összeírt helységek száma, vallása, nemzetisége, a tanítók képzettsége, életkora és szolgálati esztendei Somogyban (1789).

        8. sz. táblázat.

        1976. 178. p.

29.   A [kaposvári] cukorgyár alkalmazottainak létszám­kimutatása. (1916. július 29.).

        1976. 309-310. p.

30.   Hadifoglyok a kaposvári cukorgyárban 1917 és 1918 között.

        1976. 319. p.

31.   Olasz hadifoglyok a kaposvári cukorgyárban 1918-ban.

        1976. 320-321. p.

32.   Hadifoglyok foglalkoztatási táblázata a MIR Kaposvári Cukorgyárában (1918) II-X. hónapjaiban. 3. sz. melléklet.

        1976. 338. p.

33.   A népesség és a tanítók száma a Dunántúlon 1787-ben.

        1977. 124. p.

34.   A papok és a tanítók száma a dunántúli mezővárosokban és a falvakban. [XVIII. sz.].

        1977. 124. p.

35.   A mezővárosi és falusi papok és tanítók felekezetenkénti meg­oszlása a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 126. p.

36.   A mezővárosi és falusi tanítók száma nemzetiségenként a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 127. p.

37.   A fürdőkultúrával összefüggő gazdasági és kulturális ágazatok létszámviszonyai a déli parti községek 1975. évi költségvetéseiben.

        1978. 181. p.

38.   A tanítók jövedelme, iskolai terhei. [1869-1880, Somogy]. (2. b. táblázat).

        1978. 238. p.

39.   Az iskolák és a tanítók összjövedelmének alakulása. [1869-1880, Somogy]. (Grafikon).

        1978. 245. p.

40.   A népesség száma és a keresők foglalkozás szerinti megoszlása 1870-ben. I/A táblázat.

        1979. 298. p.

41.   A népesség számának és foglalkozási megoszlásának alakulása 1890-1910. I/B táblázat.

        1979. 298. p.

42.   Iskolák és tanítók a mernyei anyaegyházban és fiókközségeiben (1815).

        1980. 69. p.

43.   Néptanítók jövedelmének összeírása Somogyban (1839-1840).

        1980. 111. p.

44.   A honoráciorok foglalkozások szerinti száma és átlagjövedelme a megyében (1845).

        1980. 128-129. p.

45.   A megye honoráciorainak nagyság szerinti átlagjövedelme. [Somogy].

        1980. 131-132. p.

46.   A tanítók adatai. [Somogy, 1872-1914]. 4. sz. táblázat.

        1980. 336. p.

47.   [Iskolák száma, tanítók száma és az egy iskolára jutó tanítók száma, 1869-1910 között]. 6. sz. táblázat.

        1980. 340. p.

48.   A Mezőgazdasági Ipari Részvénytársaság kaposvári bérletének személyzeti állománya (1935). 7. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

49.   A béruradalom munkaerő kimutatása, gazdasági kerületen­ként és összesítve. 8. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

50.   A magyaratádi cséplőgép építésének költségei. Munkabérek. 3. sz. táblázat.

        1981. 338. p.

51.   Az 1929 és 1937 közötti esztendők munkabéreinek kimutatása a Kaposvári Cukorgyárban.

        1981. 425-429. p.

52.   Egy munkás átlagos évi jövedelme az élelmezési iparban, pengőben 1932-1935.

        1981. 431. p.

53.   A gyáriparban foglalkoztatott keresőképesség létszáma és annak jövedelme ezer pengőben (1927-1938). 1. sz. táblázat.

        1981. 442. p.

54.   A Kaposvári Cukorgyár tisztviselőinek bér- és jövedelemjegyzéke (Pengőben) 1929-1944. 2. sz. táblázat.

        1981. 442. p.

55.   Műszaki és adminisztratív tisztviselők fizetésrendezése 1929-1944. 3. sz. táblázat.

        1981. 443-447. p.

56.   A gyári tisztviselők képzettsége Magyarországon 1935-1938 (októberi állapot). 4. sz. táblázat.

        1981. 448. p.

57.   Megyei [Somogy] tisztviselők járandósága (1850).

        1982. 141-142. p.

58.   A [Somogy] megyei szolgák járandósága (1850).

        1982. 143. p.

59.   Somogy megye közigazgatási tisztviselői kara - 1850. 1. sz. táblázat.

        1982. 144. p.

60.   A tanítók adatai. 2. sz. táblázat.

        1982. 246. p.

61.   A népiskolai tanítók száma, az iskolák és a tanítók arányai. 6/b sz. táblázat.

        1982. 254. p.

62.   A népesség foglalkozási szerkezete Somogy megyében 1920-ban. 2. táblázat.

        1982. 320. p.

63.   Somogy megye gyáripari üzemeinek jellege, munkaidő és fizetési adatok, továbbá, kihasználtságának százaléka 1942-ben. III. táblázat.

        1983. 324-333. p.

64.   Somogy megyei gyáripari üzemek munkás adatai 1942-ben. II. táblázat.

        1983. 334. p.

65.   [A Kaposvári Cukorgyár 1947. évi kollektív szerződésében rögzített változások a létszám és a bérezés tekintetében].

        1983. 356-357. p.

66.   A fizikai munkások foglalkozás és beosztás szerinti bérkimutatása 1946. augusztus 1. [Kaposvári Cukorgyár]. 3. sz. táblázat.

        1983. 360-361. p.

67.   A műszaki és az adminisztratív tisztviselők bérkimutatása 1946. aug. 1. [Kaposvári Cukorgyár] 4. sz. táblázat.

        1983. 362. p.

68.   A műszaki és kereskedelmi tisztviselők 1948. évi bérjegyzéke. [Kaposvári Cukorgyár]. 5. sz. táblázat.

        1983. 363-365. p.

69.   Dél-dunántúli megyék lakott helyeinek, lelkészeinek, tanítóinak, valamint a falvak lakosságának megoszlása a Lexicon Locorum alapján.

        1984. 190. p.

70.   Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777).

        1984. 208. p.

71.   A tulajdonképpeni ipar körébe tartozó vállalatok és személyzetük. 1. sz. táblázat.

        1984. 266. p.

72.   A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők megoszlása anyanyelv szerint %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 5. sz. táblázat.

        1984. 270. p.

73.   A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők felekezeti megoszlása %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 6. sz. táblázat.

        1984. 271. p.

74.   A Szentlőrinci járás 11 ormánsági községében lévő pásztorok adatai 1851-ben. 8. sz. táblázat.

        1985. 218. p.

75.   A római katolikus tanítók számának növekedése a reformkorban 11 baranyai községben (1810-1848).

        1985. 251. p.

76.   A népiskolai tanítók évi összjövedelme (és ennek főbb összetevői) 1777-ben Tolna vármegyében. 1. sz. táblázat.

        1986. 189. p.

77.   Kimutatás a tanítói fizetések forrásairól, az 1788/89-ben jóváhagyott iskolaszerződések alapján. 6/b táblázat.

        1986. 195. p.

78.   A tanítói fizetések nagysága és aránya az 1788/89-ben megkötött iskolaszerződésekben. 6/c. táblázat.

        1986. 196. p.

79.   Az egy iskolára/tanítóra jutó átlagfizetések nagysága az 1788/89-ben megkötött (jóváhagyott) szerződések alapján. 6/d. táblázat.

        1986. 196. p.

80.   A népesség foglalkozási megoszlása 1900-1910-ben százalékban.

        1986. 280. p.

81.   A népiskolák, a tanítók száma és jövedelme, valamint az iskolalátogatottság aránya a régió megyéiben. [1772-1848].

        1987. 242-243. p.

82.   A népesség foglalkozási megoszlása 1900-ban és 1910-ben százalékban. 2. sz. grafikon.

        1987. 309. p.

83.   A keresők és a lakosság száma és foglalkozásai szerkezete 1900-1910. II. táblázat.

        1987. 322-323. p.

84.   [Szőlőművelő jobbágyok 1715. évi összeírása].

        1988. 151. p.

85.   [Szőlőművelő jobbágyok száma az 1772. évi összeírás alapján].

        1988. 156-160. p.

86.   [Szőlőművelő munkások bére a XVIII. században].

        1988. 160. p.

87.   [Somogy megye lakosságának foglalkozásonkénti megoszlása, járásonként a KSH 1918. évi adatai alapján].

        1988. 287. p.

88.   A népiskolák, a tanítók száma és jövedelme, valamint az iskolalátogatottság aránya a régió megyéiben. (1848-1869). 1. táblázat.

        1989. 72-73. p.

89.   Az értelmiségiek száma Somogyban 1845-1870 között. 7. táblázat.

        1989. 84. p.

90.   A mezőgazdaságból élők megoszlása. VII/A. táblázat.

        1989. 154. p.

91.   A mezőgazdaságból élők megoszlása. VII/B. táblázat.

        1989. 155. p.

92.   A régi Nagykanizsa foglalkozási szerkezete 1900-ban és 1910-ben (%-ban). [Diagram].

        1989. 157. p.

93.   Foglalkozás szerinti megoszlás. (1880-1890). 5. sz. grafikon.

        1992. 243. p.

94.   A népesség foglalkozás szerinti megoszlása Nagyatádon és az utóbbi hozzácsatolt településekben. 5. sz. táblázat.

        1994. 206. p.

95.   A lakosság megoszlása foglalkoztatottság szerint. (Az 1930. évi népszámlálás alapján). 1. sz. ábra.

        1994. 262. p.

96.   Három vezető politikai napilap előfizetőinek foglalkozási megoszlása. 4. sz. ábra.

        1994. 269. p.

97.   A főbb foglalkozási csoportok sajtópreferenciái a napilapok politikai, ideológiai irányultsága szerint. 5. sz. ábra.

        1994. 271. p.

98.   Mezőgazdaságból élők Csepelyen. [1900, 1910]. 4. sz. táblázat.

        1998. 66. p.

99.   Az ipar szerkezete és a kereskedelem Csepelyen 1876-ban. 5. sz. táblázat.

        1998. 67. p.

100. Az ipar helyzete Csepelyen 1900-ban és 1910-ben. 6. sz. táblázat.

        1998. 67-68. p.

101. Kaposvár lakosságának (keresők és eltartottak összesen) foglalkozási ágak szerinti megoszlása 1920-1940.

        2005. 84. p.

111. Mocsolág(d)i István a forrásokban 1645-1654.

        2011. 26-28. p.

 

        Nemzethűségi vizsgálatok

 

1.    A somogyi nemzethűségi vizsgálatok összesítő kimutatása.

        1992. 259-260. p.

 

        Népszámlálás, demográfia

 

1.    A lakosság száma és a népsűrűség [Somogy megye, 1785-1941].

        1970. 126. p.

2.    [Barcs lakosságszámának növekedése 1720-1930]. 12. táblázat.

        1971. 208. p.

3.    [A lakosság foglalkozási megoszlása. Barcs 1900-1930]. 13. táblázat.

        1971. 209. p.

4.    A lakosság foglalkozásbeli megoszlása (1870-1930).

        I. Somogy megye ipari népessége 1870-1920.

        II. Somogy megye ipari népessége 1900-1930.

        1971. 260. p.

5.    A népesség megoszlása 1920, 1930 [Somogy].

        1971. 263. p.

6.    Kaposvár város lakosságának (1930) foglalkozási összetétele.

        1971. 300. p.

7.    Somogy megye lakosságának és tanköteles korú népességének alakulása 1850-1910 között.

        1972. 164. p.

8.    [A tanköteles és a ténylegesen iskolába járó tanulók adatai. Somogyban 1863-1900 között].

        1972. 165. p.

9.    A népesség foglalkozás szerinti megoszlása Somogy megyében 1910-1930. 1. ábra.

        1972. 217. p.

10.   A népesség számának alakulása Somogyban 1784/85-1900-1960.

        1974. 221. p.

11.   Írástudatlanok Dél- és Kelet-Dunántúlon 1900.

        1974. 228. p.

12.   [Somogy analfabéta lakóinak száma 1900].

        1974. 228. p.

13.   Értelmiségi munkakörök Dél- és Kelet-Dunántúlon 1891.

        1974. 230. p.

14.   Bőszénfa lakóinak %-os, korszerinti megoszlása 1970-ben. 3. sz. grafikon.

        1975. 238. p.

15.   Cserénfa lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 4. sz. grafikon.

        1975. 239. p.

16.   Gálosfa lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 5. sz. grafikon.

        1975. 240. p.

17.   Hajmás lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 6. sz. grafikon.

        1975. 241. p.

18.   Kaposgyarmat lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 7. sz. grafikon.

        1975. 242. p.

19.   Sántos lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 8. sz. grafikon.

        1975. 243. p.

20.   Szentbalázs lakóinak %-os korszerinti megoszlása 1970-ben. 9. sz. grafikon.

        1975. 244. p.

21.   A [Zselici] mikrotáj lakóinak területi elhelyezkedése 1937-1949-1970-ben. 6. sz. táblázat.

        1975. 256. p.

22.   A [Zselici] mikrotáj lakóinak korszerinti megoszlása és alakulása 1900-1949-1970 között. 7. sz. táblázat.

        1975. 257. p.

23.   A népesség foglalkoztatási megoszlása 1970-ben községen­ként. [Zselici mikrotáj] 8. sz. táblázat.

        1975. 258. p.

24.   A Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777). 7. sz. táblázat.

        1976. 176. p.

25.   Az összeírt helységek száma, vallása, nemzetisége, a tanítók képzettsége, életkora és szolgálati esztendei Somogyban (1789).

        8. sz. táblázat.

        1976. 178. p.

26.   Az iskolaköteles és az iskolábajáró tanulók felekezeti megoszlása (1789). 9. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 178. p.

27.   Az iskolába járók korosztályai (1789). 10. sz. táblázat. [Somogy]

        1976. 178. p.

28.   Az iskolába járó igen szegény tanulók száma (1789). 11. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 180. p.

29.   Az iskolaköteles és az iskolába járó tanulók az összeírt német nyelvű iskolában (1789). 12. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 180. p.

30.   A népesség és a tanítók száma a Dunántúlon 1787-ben.

        1977. 124. p.

31.   A papok és a tanítók száma a dunántúli mezővárosokban és a falvakban. [XVIII. sz.].

        1977. 124. p.

32.   A mezővárosi és falusi papok és tanítók felekezetenkénti megoszlása a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 126. p.

33.   A mezővárosi és falusi tanítók száma nemzetiségenként a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 127. p.

34.   A mezővárosi és falusi elöljáróságok írni tudó tagjai a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 130. p.

35.   A mezővárosi és falusi elöljáróságok írni tudó tagjainak számaránya a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 131. p.

36.   A népességszám alakulása a déli part üdülőövezeteiben (1784-1970). 1. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

37.   Összesítő történetstatisztikai adatok Somogy megyéről (1851). I. táblázat.

        1979. 176. p.

38.   A népesség száma és a keresők foglalkozás szerinti megoszlása 1870-ben. I/A. táblázat.

        1979. 298. p.

39.   A népesség számának és foglalkozási megoszlásának alakulása 1890-1910. I/B táblázat.

        1979. 298. p.

40.   A honoráciorok foglalkozások szerinti száma és átlagjövedelme a megyében (1845).

        1980. 128-129. p.

41.   A megye [Somogy] lakóinak megoszlása nemzetiség és vallás szerint (1850).

        1982. 139. p.

42.   Népesség, települések, iskolák és tankötelesek száma. 1. sz. táblázat.

        1982. 246. p.

43.   A népesség és a települések eloszlása Somogy megyében 1920-ban. 1. táblázat.

        1982. 316. p.

44.   Somogy megye településeinek nagyságrendje és népsűrűsége 1920-ban. 1. ábra.

        1982. 317. p.

45.   Somogy megye településeinek külterületi népessége 1920-ban. 2. ábra.

        1982. 319. p.

46.   A népesség foglalkozási szerkezete Somogy megyében 1920-ban. 2. táblázat.

        1982. 320. p.

47.   A településhálózat nagyságrendi megoszlása Somogy megyében 1925-ben. 3. táblázat.

        1982. 321. p.

48.   Somogy megye lakosságának időbeni változása (a mai közigazgatási területre vonatkoztatva). 1. ábra.

        1983. 370. p.

49.   Községek összesített népességcsökkenése 1960-1980 között. [Somogy].

        1983. 371. p.

50.   A települések népességszám maximumának időpontja. Somogy megye. 2. ábra.

        1983. 372. p.

51.   A települések népességszámának változása 1960-1980 között. Somogy megye. 3. ábra.

        1983. 373. p.

52.   Barcs vonzáskörzetében élő népesség iskolai végzettsége.

        1983. 378. p.

53.   Somogy megye településeinek népességalakulását jellemző legfontosabb adatok az 1981-ben jóváhagyott településhálózati besorolás szerinti csoportosításban, illetve az 1980. évi közigazgatási beosztásnak megfelelően.

        1983. 385-395. p.

54.   Dél-dunántúli megyék lakott helyeinek, lelkészeinek, tanítóinak, valamint a falvak lakosságának megoszlása a Lexicon Locorum alapján.

        1984. 190. p.

55.   Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777).

        1984. 208. p.

56.   A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők megoszlása anyanyelv szerint %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 5. sz. táblázat.

        1984. 270. p.

57.   A népesség, valamint az önálló iparosok és kereskedők felekezeti megoszlása %-ban. [Somogy, 1920, 1930]. 6. sz. táblázat.

        1984. 271. p.

58.   Házak és háztartások adatai 1787-ben. [Ormánság]. 1. sz. táblázat.

        1985. 189. p.

59.   A nemek aránya 1784-1787-ben. [Ormánság]. 2. sz. táblázat.

        1985. 190. p.

60.   A népességszám alakulása az Ormánságban felekezetek szerint 1836-1890. 3. sz. táblázat.

        1985. 190. p.

61.   A születések számának alakulása az Ormánságban 1828-1888. 4. sz. táblázat.

        1985. 191. p.

62.   Születések és halálozások alakulása az ormánsági katolikusoknál 10 évenként. 1. sz. grafikon.

        1985. 193. p.

63.   Születések és halálozások alakulása az ormánsági reformátusoknál 10 évenként. 2. sz. grafikon.

        1985. 193. p.

64.   A drávai kerület egésztelkes jobbágyai 1818-ban. 5. sz. táblázat.

        1985. 199. p.

65.   A drávai kerület 3/4 telkes jobbágyai 1818-ban. 6. sz. táblázat.

        1985. 199-200. p.

66.   A drávai kerület 1/2 telkes jobbágyai 1818-ban. 7. sz. táblázat.

        1985. 200-201. p.

67.   A Szentlőrinci járás 11 ormánsági községében lévő pásztorok adatai 1851-ben. 8. sz. táblázat.

        1985. 218. p.

68.   A települések számának, közigazgatási jellegének és népességének alakulása Somogy megyében 1950-1980 között a mindenkori közigazgatási beosztás és jogállás szerint. 1. táblázat.

        1985. 556. p.

69.   Az adózó háztartások száma és az össznépesség. 1. sz. táblázat.

        1986. 220. p.

70.   A népesség foglalkozási megoszlása 1900-ban és 1910-ben százalékban.

        1986. 280. p.

71.   A népesség számának alakulása a XVIII. század végétől a XIX. század közepéig. 1. táblázat.

        1986. 281. p.

72.   [Arad anyanyelvi megoszlása, 1880-1900 között].

        1986. 345. p.

73.   [Arad vallási megoszlása 1880-1900 között].

        1986. 345. p.

74.   1880-ban Aradon írni-olvasni tudott anyanyelv szerint.

        1986. 346. p.

75.   A népességszám változása a XIX. század közepén.

        1987. 295. p.

76.   A polgári népesség növekedésének üteme 1869-1910 között (bázisindex alapján). 1. sz. grafikon.

        1987. 304. p.

77.   A népesség foglalkozási megoszlása 1900-ban és 1910-ben százalékban. 2. sz. grafikon.

        1987. 309. p.

78.   A népesség számának alakulása 1857-1910. I. táblázat.

        1987. 321. p.

79.   A keresők és a lakosság száma és foglalkozási szerkezete 1900-1910. II. táblázat.

        1987. 322-323. p.

80.   Somogy népmozgalma 1918. I. n. év.

        1987. 332. p.

81.   [Somogy megye népmozgalmi adatai 1914-1918 között].

        1988. 263. p.

82.   Népesség, település, iskola, tankötelezettség a Dunántúlon. (1777-1870). 2. táblázat.

        1989. 74-75. p.

83.   Dél-dunántúli megyék 6 éves koron felüli népességének műveltségi aránya (1870). 5. táblázat.

        1989. 80-81. p.

84.   A mai Nagykanizsa lélekszáma (1841-1910). I. táblázat.

        1989. 146-147. p.

85.   A mai Nagykanizsa területén lévő házak számának alakulása (1871-1910). II. táblázat.

        1989. 148. p.

86.   A mai Nagykanizsa lakosainak foglalkozási megoszlása a századfordulón. VI. táblázat.

        1989. 153. p.

87.   A lakosság számának alakulása (1851-1910). [Nagykanizsa, grafikon].

        1989. 156. p.

88.   A régi Nagykanizsa foglalkozási szerkezete 1900-ban és 1910-ben (%-ban). [Diagram].

        1989. 157. p.

89.   A mai Nagykanizsához tartozó utóbb hozzácsatolt települések foglalkozási szerkezete 1900-ban és 1910-ben (%-ban). [Diagram].

        1989. 158. p.

90.   Az egy egyesületre és egyesületalakulásra (1867-1873) eső népesség. 2. táblázat.

        1990. 193. p.

91.   Az egy egyesületre és egy egyesületalakulásra (1867-1873) eső népesség. 3. táblázat.

        1990. 194. p.

92.   Az egyesületeket alapító települések egy egyesületre és egy egyletalakulásra (1867-1873) eső népesség száma. 4. táblázat.

        1990. 194. p.

93.   A települések és lakosaik száma a Dél-Dunántúlon az 1840-es évek elején. 1. táblázat.

        1991. 16. p.

94.   A települések és lakosaik száma a Dél-Dunántúlon az 1850-es évek elején. 2. táblázat.

        1991. 18. p.

95.   A települések és lakosaik száma a Dél-Dunántúlon az 1860-as évek elején.

        1991. 19. p.

96.   Vallás és nemzetiség szerinti megoszlás 1861-ben. 4. sz. grafikon.

        1991. 64. p.

97.   Vallás és nemzetiség szerinti megoszlás 1883-ban. 5. sz. grafikon.

        1991. 65. p.

98.   A zsidó lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva az egyes járásokban 1881-ben.

        1991. 77. p.

99.   A zsidó lakosság aránya az összlakossághoz viszonyítva az egyes járási székhelyeken 1881-ben.

        1991. 77. p.

100. Az egyes járások és járási székhelyek zsidó lakosságának egymáshoz viszonyított aránya 1881-ben.

        1991. 77. p.

101. [Állami elemi népiskolák az 1906/1907-es tanévben Somogy megyében].

        1991. 115. p.

102. A jogkorlátozás alá eső Somogy megyei németek összesítő kimutatása. 1. sz. táblázat.

        1991. 226-233. p.

103. A somogyi németektől elkobzott házak és a beléjük költözött telepesek összesítő kimutatása (1948). 2. sz. táblázat.

        1991. 234-235. p.

104. A települések száma a nemzetiségi megoszlás alapján a Dél-Dunántúlon. [1850, 1860].

        1992. 167. p.

105. Horvátországba és Szlavóniába kivándoroltak száma 1880-1890. 1. sz. táblázat.

        1992. 233-237. p.

106. A kivándorlás %-os megoszlása járásonként. 1. sz. grafikon.

        1992. 238. p.

107. A kivándorlók száma összesen (%-os megoszlása). 2. sz. grafikon.

        1992. 239. p.

108. Családi állapot szerinti megoszlás. (1880-1890). 5. sz. grafikon.

        1992. 242. p.

109. Foglalkozás szerinti megoszlás. (1880-1890). 6. sz. grafikon.

        1992. 243. p.

110. Az útlevélkérők életkor szerinti megoszlása. (1880-1890). 7. sz. grafikon.

        1992. 244. p.

111. A kivándorlók vagyoni megoszlása. (1880-1890). 8. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

112. A kivándorlók vagyoni megoszlása. 9. sz. grafikon.

        1992. 245. p.

113. A vrászlói kerület népessége 1784-ben.

        1993. 179. p.

114. A vrászlói kerület népessége 1804-ben.

        1993. 180. p.

115. A vrászlói számtartóság népessége 1841-ben.

116. [Patyi Antal plébános 1787-1792 között végzett anyakönyvezése].

        1994. 165. p.

117. [Patyi Antal plébános 1798. évi anyakönyvezése].

        1994. 169-170. p.

118. [Patyi Antal plébános 1800. évi anyakönyvezése].

        1994. 171. p.

119. [Patyi Antal plébános 1788 és 1789. évi anyakönyvezése].

        1994. 173-174. p.

120. [Patyi Antal plébános 1788-1792. évi anyakönyvezése].

        1994. 175. p.

121. A népesség száma (vallási megoszlásban) Nagyatád mai területén. 3. sz. táblázat.

        1994. 199. p.

122. Nagyatád népessége nemzetiség és vallás szerint. 4. sz. táblázat.

        1994. 205. p.

123. A népesség foglalkozás szerinti megoszlása Nagyatádon és az utóbbi hozzácsatolt településekben. 5. sz. táblázat.

        1994. 206. p.

124. A mezőgazdasági népesség megoszlása 1900-ban és 1910-ben. 6. sz. táblázat.

        1994. 211. p.

125. A lakosság megoszlása foglalkoztatottság szerint. (Az 1930. évi népszámlálás alapján). 1. sz. ábra.

        1994. 262. p.

126. Nagyatád és a hozzá tartozó települések nem mezőgazdasággal foglalkozó kereső lakossága 1876-ban. 1. táblázat.

        1995. 62. p.

127. Az ipar keresői foglalkozási viszony szerint. 2. táblázat [1900, 1910].

        1995. 64. p.

128. Az ipar szerkezete Nagyatádon. 4. táblázat. [1876, 1900, 1910].

        1995. 66. p.

129. [Német családok betelepülése Somogy megyébe járásonként].

        1995. 276. p.

130. Részletes jelentés a német ajkú Somogy megyei településekről [1930-tól].

        1995. 279-295. p.

131. Szerdahely népességi viszonyai. 1385-1575.

        1996. 76-77. p.

132. [Betelepülők száma]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként, ill. a Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. sz. első fele]. 1. sz. táblázat.

        1997. 87-88. p.

133. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként.[18. század]. 2. sz. táblázat.

        1997. 88. p.

134. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de Magyarországon születettek megoszlása a Wellmann Imre által alkalmazott területi felosztás szerint. [18. század]. 3. sz. táblázat.

        1997. 90. p.

135. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében születettek megoszlása tájegységenként ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 4. sz. táblázat.

        1997. 90-91. p.

136. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon születettek megoszlása megyénként. [18. század]. 5. sz. táblázat.

        1997. 91. p.

137. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében született gyalogok megoszlása tájegységenként, ill. a szűkebb értelemben vett Magyarországon kívüli országok és tartományok szerint. [18. század]. 6. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

138. [Betelepülés]. A nem Somogy megyében, de a Dunántúlon született gyalogok megoszlása megyénként. [18. század]. 7. sz. táblázat.

        1997. 95. p.

139. Inszurrekciós katonaság 1744. évi felekezeti hovatartozása. 8. sz. táblázat.

        1997. 96. p.

140. Inszurrekciós katonaság 1744. évi anyanyelvi megoszlása. 9. sz. táblázat.

        1997. 96. p.

141. Függelék. Tekéntetes nemes Somogy vármegye által fölállíttatott lovas katonaságnak száma. [1744].

        1997. 98-104. p.

142. A népesség számának alakulása Csepelyen. [1851-1910]. 2. sz. táblázat.

        1998. 65. p.

143. A népesség foglalkozási megoszlása Csepelyen. [1900, 1910]. 3. sz. táblázat.

        1998. 65. p.

144. Mezőgazdaságból élők Csepelyen. [1900, 1910]. 4. sz. táblázat.

        1998. 66. p.

145. 1918. november és 1921. augusztus között (szerb) megszállt helységek Somogyban (körjegyzőségenként és községenként).

        1998. 138-139. p.

146. A horvát népesség alakulása (1880-1941).

        1998. 147. p.

147. Kimutatás a Somogy megyében fekvő horvát ajkú községek elemi népiskoláinak 1937. évi "benépesítéséről".

        1998. 169. p.

148. Az egyes vallási felekezetek létszáma és a zsidóságnak az összlakossághoz viszonyított százalékos aránya 1870-ben Somogy megyében, járásonként. 1. táblázat.

        2005. 22. p.

149. A Központi járás településein a zsidó lakosok száma és az egyes települések összlakosságához viszonyított arányuk 1869-ben. 2. táblázat.

        2005. 23. p.

150. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Babócsai járás.]

        2005. 162-163. p.

151. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Igali járás.]

        2005. 163-164. p.

152. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Kaposi járás.]

        2005. 164-165. p.

153. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Központi járás.]

        2005. 165-166. p.

154. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Marcali járás.]

        2005. 166-167. p.

155. [Iparosok és kereskedők létszáma 1869-ben. Szigetvári járás.]

        2005. 167-168. p.

156. Kaposvár lakosságának (keresők és eltartottak összesen) foglalkozási ágak szerinti megoszlása 1920-1940. 1. táblázat.

        2006. 84. p.

157. Somogy vármegye lakosságának megoszlása a lakóhely nagysága szerint 1910-ben. 2. sz. táblázat.

        2007. 178. p.

158. Lélekszám, tényleges szaporodás, népsűrűség. 3. sz. táblázat.

        2007. 181. p.

159. Kivándorlók és visszavándorlók száma és aránya 1899 és 1913 között. 4. sz. táblázat.

        2007. 182. p.

160. A halálozások évenkénti átlagos száma 1901 és 1910 között. 5. sz. táblázat.

        2007. 184. p.

161. Gümőkór, veleszületett gyengeség, aggkori végkimerülés okozta halálesetek száma és aránya (1901-1910). 6. sz. táblázat.

        2007. 184. p.

162. Az orvosok száma összevetve az ellátandó lakosok számával. 7. sz. táblázat.

        2007. 185. p.

163. Az elhaltak közül orvosi kezelésben részesültek, illetve nem részesültek száma és aránya az 1901-1910-es évek átlagában. 8. sz. táblázat.

        2007. 185. p.

164. Anyanyelvi megoszlás 1910-ben. 9. sz. táblázat.

        2007. 186. p.

165. A lakosság felekezeti megoszlása 1910-ben. 10. sz. táblázat.

        2007. 187-188. p.

166. Írni és olvasni tudók száma és aránya 1910-ben. 11. sz. táblázat.

        2007. 188. p.

167. Középiskolai tanulmányokat végzettek / végzők sáma és aránya 1910-ben. 11. sz. táblázat.

        2007. 189. p.

168. A keresők ágazati megoszlása 1910-ben. 13. sz. táblázat.

        2007. 189-190. p.

169. Somogy vármegye keresőinek foglalkozási struktúrája 1910-ben. 14. sz. táblázat.

        2007. 191. p.

170. Somogy vármegye gazdaságainak üzemstatisztikai megoszlása 1895-ben. 15. sz. táblázat.

        2007. 192. p.

171. A vasutak építési hossza 1913 végén. 16. sz. táblázat.

        2007. 194. p.

 

        Növénytermesztés l. Mezőgazdaság

 

        Oktatás

 

1.    Az iskolák és a tanítók összeírása Somogyban (1770-1773-1789).

        1970. 64-65. p.

2.    [Bálványosi református iskola­mesterek névsora, XVIII. század].

        1970. 71. p.

3.    [Kapolyi református iskolamesterek névsora, XVIII. század].

        1970. 71. p.

4.    A kazsoki református oskolamesterek a XVIII. században.

        1970. 72. p.

5.    A kőröshegyi református tanítók lajstroma [XVIII. század].

        1970. 73. p.

6.    [Belső-somogyi református egyházmegye iskolamestereinek lajstroma, XVIII. század].

        1970. 74. p.

7.    [Belső-somogyi református egyházmegye: predikátorok melletti tanítók névsora, XVIII. század].

        1970. 74-75. p.

8.    Juti református tanítók XIX. századi lajstroma.

        1970. 75. p.

9.    [Iskolába járó tanulók összeírása 1839, Somogy].

        1970. 86. p.

10.   Somogy megyében működő felekezeti ill. magániskola összeírása. (1857-es összeírás szerint).

        1972. 142. p.

11.   [Összesítő táblázat az elemi népiskolákról közigazgatási beosztás és vallásfelekezet szerint, járásonként 1864].

        1972. 144-147. p.

12.   Vasárnapi iskolák helyzete 1863-ban Somogyban, járásonként.

        1972. 150. p.

13.   Somogy megye lakosságának és tanköteles korú népességének alakulása 1850-1910 között.

        1972. 164. p.

14.   [Tanköteles és a ténylegesen iskolába járó tanulók adatai Somogyban 1863-1900 között].

        1972. 165. p.

15.   A kaposvári nemzeti iskolába járó tanulók, valamint a rossz és kimaradt tanulók száma 1814-1843 között.

        1973. 142. p.

16.   A kaposvári gimnázium tanulói 1813-1850.

        1973. 143. p.

17.   A szülők társadalmi helyzete és a tanulók vallási megoszlása a kaposvári gimnáziumban.

        1973. 144. p.

18.   A tanulók szüleinek lakóhely szerinti megoszlása (1892-1911). [kaposvári gimnázium].

        1973. 146. p.

19.   Írástudatlanok Dél- és Kelet-Dunántúlon 1900.

        1974. 228. p.

20.   [Somogy analfabéta lakóinak száma 1900].

        1974. 228. p.

21.   A tanítók száma és a beszélt nyelvek megoszlása Somogy falvaiban és mezővárosaiban. [Connotatio locorum populosorum (nec non ludi magistrorum) Comitatus Simeghiensis] (1772/73). l. sz. táblázat.

        1976. 167. p.

22. Az 1770-1777. közötti megyei összeírások összesítői. 2. sz. táblázat. [Somogy]

        1976. 168. p.

23.   Az iskolába járás iskolánkénti átlaga a megye járásaiban. 3. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 170. p.

24.   A tanítók működési (szolgálati) esztendei. 5. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 171. p.

25.   A tanítói jövedelem megoszlása a megyében. 6. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 172. p.

26.   A Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777). 7. sz. táblázat.

        1976. 176. p.

27.   Az összeírt helységek száma, vallása, nemzetisége, a tanítók képzettsége, életkora és szolgálati esztendei Somogyban (1789).

        8. sz. táblázat.

        1976. 178. p.

28.   Az iskolaköteles és az iskolába járó tanulók felekezeti megoszlása (1789). 9. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 178. p.

29.   Az iskolába járók korosztályai (1789). 10. sz. táblázat. [Somogy]

        1976. 178. p.

30.   Az iskolába járó igen szegény tanulók száma (1789). 11. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 180. p.

31.   Az iskolaköteles és az iskolába járó tanulók az összeírt német nyelvű iskolában (1789). 12. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 180. p.

32.   A népesség és a tanítók száma a Dunántúlon 1787-ben.

        1977. 124. p.

33.   A papok és a tanítók száma a dunántúli mezővárosokban és a falvakban. [XVIII. sz.].

        1977. 124. p.

34.   A mezővárosi és falusi papok és tanítók felekezetenkénti meg­oszlása a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 126. p.

35.   A mezővárosi és falusi tanítók száma nemzetiségenként a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 127. p.

36.   A mezővárosi és falusi elöljáróságok írni tudó tagjai a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 130. p.

37.   A mezővárosi és falusi elöljáróságok írni tudó tagjainak számaránya a Dunántúlon. [XVIII. sz.].

        1977. 131. p.

38.   Fő- és középiskolák a Dunántúlon és Horvát-Szlavóniában (1766-1846).

        1977. 230. p.

39.   Dunántúl fő- és középiskolái 1766.

        1977. 232. p.

40.   Dunántúl fő- és középiskolái 1792.

        1977. 233. p.

41.   Dunántúl fő- és középiskolái 1846.

        1977. 235. p.

42.   [Iskolák száma 1900-1910 között. Déli Balaton-part és Somogy megye.]

        1978. 157. p.

43.   Az iskolák száma, jellege, iskolaépület, tantermek. [1869-1880, Somogy]. I. a táblázat.

        1978. 226. p.

44.   Az iskolák tartozékai, felszereltsége. [1869-1880, Somogy]. I. b. táblázat.

        1978. 227. p.

45.   Az iskolák jövedelme, a jövedelem forrásai. [1869-1880, Somogy]. I. c. táblázat.

        1978. 228. p.

46.   Az iskolák kiadásai. [1869-1880, Somogy]. I. d. táblázat.

        1978. 229. p.

47.   A tanítók száma, a tanítóság összetétele. [1869-1880, Somogy] 2. a. táblázat.

        1978. 237. p.

48.   A tanítók jövedelme, iskolai terhei. [1869-1880, Somogy]. 2. b. táblázat.

        1978. 238. p.

49.   Tankötelezettség, iskolába járás. [1869-1880, Somogy]. 3. a. táblázat.

        1978. 241. p.

50.   Az összes tanköteles és a télen-nyáron iskolába járók aránya. [1869-1880, Somogy]. 3. b. táblázat.

        1978. 242. p.

51.   Az iskolák és a tanítók összjövedelmének alakulása. [1869-1880, Somogy]. (Grafikon).

        1978. 245. p.

52.   Az iskolák, tanítók és a tantermek számának alakulása. [1869-1880, Somogy]. (Grafikon).

        1978. 245. p.

53.   Az iskolai felszerelések mennyiségének alakulása. [1869-1880, Somogy]. (Grafikon).

        1978. 246. p.

54.   Tankötelezettség: iskolába járás. [1869-1880, Somogy]. (Grafikon).

        1978. 246. p.

55.   A népoktatás költségeinek alakulása a dunántúli vármegyékben (1869-1880).

        1978. 248. p.

56.   Az egy iskolára jutó tantermek száma a Dunántúlon (a megyék rangsorával). [1872, 1880].

        1978. 249. p.

57.   A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847). 3. táblázat.

        1979. 179. p.

58.   A dunántúli latin iskolák tanulóinak a száma. (1846-1849). 4. táblázat.

        1979. 181. p.

59.   Elemi iskolák Somogyban (1864/65). 9. táblázat.

        1979. 197-198. p.

60.   Dunántúli hittani intézetek az 1865/66-os esztendőben. 10. táblázat.

        1979. 214. p.

61.   Magyarország gimnáziumai 1865/66-ban. 11. táblázat.

        1979. 215. p.

62.   Dunántúli algimnáziumok adatai (1865/66). 14. táblázat.

        1979. 216. p.

63.   A magyarországi gimnáziumok tanárainak, tanulóinak, ösztön­díjasainak száma, tanulmányi és érettségi eredményei. (1865/66). 12. táblázat.

        1979. 216. p.

64.   Dunántúli főgimnáziumok (1865/66). 13. táblázat.

        1979. 216. p.

65.   Alreáltanodák a Dunántúlon 1865/66 és 1867/68-ban. (15. táblázat).

        1979. 217. p.

66.   Iskolák és tanítók a mernyei anyaegyházban és fiók községeiben (1815).

        1980. 69. p.

67.   Iskolalátogatások legrosszabb és legjobb eredményei. [É. n.].

        1980. 71. p.

68.   A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1980. 78. p.

69.   [Iskolák összeírása, 1839]. I. körzet.

        1980. 88-91. p.

70.   [Iskolák összeírása, 1839]. II. körzet.

        1980. 92-95. p.

71.   [Iskolák összeírása, 1839]. III. körzet.

        1980. 96-97. p.

72.   [Iskolák összeírása, 1839]. IV. körzet.

        1980. 98-99. p.

73.   [Iskolák összeírása, 1839]. V. körzet.

        1980. 99-102. p.

74.   [Iskolák összeírása, 1839]. VI. körzet.

        1980. 103-105. p.

75.   [Iskolák összeírása, 1839]. VII. körzet.

        1980. 105-110. p.

76.   Néptanítók jövedelmének összeírása Somogyban (1839-1840).

        1980. 111. p.

77.   Az elemi népiskolák. Az iskolahálózat fejlődése, fontosabb adatai (1881-1914). [Somogy]. 1. sz. táblázat.

        1980. 329. p.

78    Iskolaépítés 1878 és 1884 között, ill. a világháborút megelőző évtizedben. [grafikon].

        1980. 330. p.

79.   Az elemi iskolák mellett működő ismétlő iskolák adatai (1899-1914). [Somogy]. 2. sz. táblázat.

        1980. 332. p.

80.   Az iskolai jövedelem formája: elosztása. [Somogy]. 3. a. táblázat.

        1980. 334. p.

81.   A jövedelem főbb forrásai. [Somogy]. 3. b. táblázat.

        1980. 334. p.

82.   Az iskolák fontosabb kiadásai. [Somogy]. 3. c. táblázat.

        1980. 335. p.

83.   A tanítók adatai. [Somogy, 1872-1914]. 4. sz. táblázat.

        1980. 336. p.

84.   Az egy tanítóra jutó tanulók átlagának alakulása. [XIX. sz. grafikon].

        1980. 337. p.

85.   Tankötelesek - iskolába járók (1881-1911). [Somogy]. 5. sz. táblázat.

        1980. 339. p.

86.   [Iskolák száma, tanítók száma és az egy iskolára jutó tanítók száma, 1869-1910 között.] 6. sz. táblázat.

        1980. 340. p.

87.   A jövedelmek, ill. kiadások egy iskolára jutó átlaga, 1872-1905.]

        1980. 340. p.

88.   A nemzeti iskolák tantárgyai, tankönyvei évfolyamonként a Dunán inneni szuperintendenciában (1801).

        1982. 32-33. p.

89.   ABC-s könyvek megjelenési helye és ideje Petrik Géza: Magyarország bibliográfiája (1712-1860) alapján.

        1982. 43. p.

90.   Népesség, települések, iskolák és tankötelesek száma. 1. sz. táblázat.

        1982. 246. p.

91.   A tanítók adatai. 2. sz. táblázat.

        1982. 246. p.

92.   A tankötelezettség adatai. 3. sz. táblázat.

        1982. 246. p.

93.   Írni és olvasni tudás a dunántúli megyékben 1869-ben a hat évnél idősebb népesség százalékában. 4. sz. táblázat.

        1982. 249. p.

94.   Különböző megyei rangsorok összevetése. 5. sz. táblázat.

        1982. 250. p.

95.   A lakosság és a tankötelesek adatai, az elemi népiskolák száma. 6/a. sz. táblázat.

        1982. 254. p.

96.   A népiskolai tanítók száma, az iskolák és a tanítók arányai. 6/b. sz. táblázat.

        1982. 254. p.

97.   Az elemi népiskolák adatai, az iskolák fenntartók szerinti megoszlása. 7. sz. táblázat.

        1982. 254. p.

98.   Tankötelezettség, iskolába járás. 8/a. sz. táblázat.

        1982. 260. p.

99.   Tankötelezettség, iskolába járás. 8/b. sz. táblázat.

        1982. 260. p.

100. A népiskolára fordított költségek alakulása. 9. sz. táblázat.

        1982. 260. p.

101. A felső nép-, a polgári, az iparos tanonciskolák és a középiskolák adatai. 11. sz. táblázat.

        1982. 260. p.

102. Az olvasni-írni tudó 6 éven felüliek aránya. 10. sz. táblázat.

        1982. 261. p.

103. A dunántúli tankerületek adatai. 12. sz. táblázat.

        1982. 270. p.

104. Somogy megye településeinek oktatási ellátottsága és polgári iskolai vonzáskörzete 1925-ben. 6. ábra.

        1982. 330. p.

105. Barcs vonzáskörzetében élő népesség iskolai végzettsége.

        1983. 378. p.

106. Dél-dunántúli megyék lakott helyeinek, lelkészeinek, tanítóinak, valamint a falvak lakosságának megoszlása a Lexicon Locorum alapján.

        1984. 190. p.

107. Iskolaszerződések Somogyban. (1787. jan. - febr.)

        1984. 190. p.

108. Baranya megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 191. p.

109. Somogy megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 192. p.

110. Tolna megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 193. p.

111. Zala megye népiskolái és néptanítói 1772/73.

        1984. 194. p.

112. Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777).

        1984. 208. p.

113. Iskolába járás arányai. [Somogy].

        1985. 236. p.

114. Iskolák és tanítók a mernyei anyaegyházban és filiákban (1815).

        1985. 238. p.

115. Iskolalátogatások. [Somogy].

        1985. 240. p.

116. Iskolalátogatások. [Somogy].

        1985. 247. p.

117. A római katolikus tanítók számának növekedése a reformkorban 11 baranyai községben (1810-1848).

        1985. 251. p.

118. A római katolikus tanulók számának növekedése a reformkorban 11 baranyai rk. plébánia területén (1810-1848).

        1985. 253. p.

119. A Pécsi Rk. Egyházmegye (Baranya, Tolna és Somogy megyék területén lévő) népiskoláinak alapítása. (XVIII-XIX).

        1985. 257. p.

120. A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1985. 280. p.

121. A községek általános iskolai intézményellátottságának alakulása Somogy megyében 1950-1980 között. 5. táblázat.

        1985. 558. p.

122. A népiskolai tanítók évi összjövedelme (és ennek főbb összetevői) 1777-ben Tolna vármegyében. 1. sz. táblázat.

        1986. 189. p.

123. A lublói (Szepes m.) kincstári uradalom a falujában tervezett iskolaépítés költségvetése. 2. sz. táblázat.

        1986. 190. p.

124. Kimutatás a 19 Bács megyei településen megkötött iskola­szerződésekről. 5. sz. táblázat

        1986. 192. p.

125. Kimutatás az 1788/89-ben megkötött és jóváhagyott iskolaszerződésekről. 6/a. táblázat.

        1986. 193-194. p.

126. Kimutatás a tanítói fizetések forrásairól, az 1788/89-ben jóváhagyott iskolaszerződések alapján. 6/b. táblázat.

        1986. 195. p.

127. A tanítói fizetések nagysága és aránya az 1788/89-ben megkötött iskolaszerződésekben. 6/c. táblázat.

        1986. 196. p.

128. Az egy iskolára/tanítóra jutó átlagfizetések nagysága az 1788/89-ben megkötött (jóváhagyott) szerződések alapján. 6/d. táblázat.

        1986. 196. p.

129. Az iskolavizitátori körzetek kialakítása a nagyváradi tankerületben. 7. sz. táblázat.

        1986. 197. p.

130. A Pécsi Római Katolikus Egyházmegye Baranya, Tolna és Somogy megye területén lévő népiskolák alapításának időrendi táblázata. XVIII-XIX. század.

        1987. 230. p.

131. [A rinyaújlaki református iskola növendékeinek a száma a tavaszi és az őszi vizsgákon. 1843-1848.]

        1987. 239. p.

132. A rinyaújlaki ref. népiskola tantárgyai és tankönyvei (1842-1848).

        1987. 240-241. p.

133. A népiskolák, a tanítók száma és jövedelme, valamint az iskolalátogatottság aránya a régió megyéiben. [1772-1848].

        1987. 242-243. p.

134. [Népiskolák látogatási aránya.]

        1988. 105. p.

135. A győri tanulmányi kerület nyomdáinak adatai (1819-1847).

        1988. 107. p.

136. Alfa- és analfabetizáció Dunántúlon 1869-ben a 6 évnél idősebb népesség %-ában.

        1989. 69. p.

137. A népiskolák, a tanítók száma és jövedelme, valamint az iskolalátogatottság aránya régió megyéiben. (1848-1869). 1. táblázat.

        1989. 72-73. p.

138. Népesség, település, iskola, tankötelezettség a Dunántúlon. (1777-1870). 2. táblázat.

        1989. 74-75. p.

139. A dél-dunántúli megyék népoktatásának legfontosabb adatai (1869). 3. táblázat.

        1989. 76-77. p.

140. Dunántúli megyék tanító­ellátottsága (1772/73-1869). 4. táblázat.

        1989. 78-79. p.

141. Dél-dunántúli megyék 6 éves koron felüli népességének műveltségi aránya (1870). 5. táblázat.

        1989. 80-81. p.

142. Alfabetizáció és analfabetizáció eredményei Somogyban (1870). 6. táblázat.

        1989. 82-83. p.

143. Az értelmiségiek száma Somogyban 1845-1870 között. 7. táblázat.

        1989. 84. p.

144. [Városi lakosság műveltségi szintjére jellemző adatsorok].

        1989. 85. p.

145. Dél-dunántúli megyék lakosságá­nak műveltségi fok szerinti megoszlása. 8. táblázat.

        1989. 86-87. p.

146. Dél-Dunántúl elemi iskolái fenntartóik szerint (1869-1880). 9. táblázat.

        1989. 89. p.

147. [Állami elemi népiskolák az 1906/1907-es tanévben Somogy megyében].

        1991. 115. p.

148. Kimutatás a Somogy megyében fekvő horvát ajkú községek elemi népiskoláinak 1937. évi "benépesítéséről".

        1998. 169. p.

149. Statisztikai kimutatás a horvát ajkú községi iskolákról.

        1998. 177. p.

150. Iskolai ünnepek az 1920-as években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 1. sz. táblázat.

        2000. 125. p.

151. Iskolai ünnepek az 1930-as években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 2. sz. táblázat.

        2000. 126 p.

152. Iskolai ünnepek az 1940-es években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 3. sz. táblázat.

        2000. 127. p.

153. Somogyi diákok 1800-1815 között. Adattár.

        2001. 131-136. p.

154. Iskolaköteles tanulók létszáma Kaposfüreden és a hozzá tartozó településeken 1906-ban. 1. sz. táblázat.

        2001. 355. p.

155. A tanköteles gyermekek számának alakulása 1933-1939 között. [Kaposfüred].

        2001. 357. p.

156. Az elemi népiskolából polgári iskolába átlépni szándékozó tanulók tantervi különbözeti vizsgáinak tárgya és anyaga. 1. táblázat.

        2003-2004. 116. p.

157. A polgári fiúiskolából középiskolába átlépni szándékozó tanulók tantervi különbözeti vizsgáinak tárgya és anyaga. 2. táblázat.

        2003-2004. 117. p.

158. A magyar iskolák rendszere. [1927] 3. táblázat.

        2003-2004. 118. p.

159. A „Rezső” polgári fiúiskola tantestülete, 1922/23-1930/31. 4. táblázat.

        2003-2004. 123. p.

160. A népfőiskola 1924. február 25-29. közötti munkarendje. 5. táblázat.

        2003-2004. 124. p.

161. A tanulók százalékos megoszlása a szülők foglalkozása szerint országosan és Szigetváron az 1928/1929-es tanévben (foglalkozás/ %). 6. táblázat.

        2003-2004. 125. p.

162. A szigetvári polgári fiúiskola tanulóinak száma (tanév/fő). 7. táblázat.

        2003-2004. 126. p.

163. Az egy tanévben beiratkozott tanulók száma és aránya a kezdő osztálylétszámhoz képest (fő-%). 8. táblázat.

        2003-2004. 126. p.

164. Az egy tanévben beiratkozott tanulók száma és aránya a kezdő osztálylétszámhoz képest (fő-%). 8. táblázat.

        2003-2004. 126. p.

165. A szigetvári polgári fiúiskola diákjainak felekezeti megoszlása (tanév/fő, tanév/%). 9. táblázat.

        2003-2004. 127. p.

166. Magyarország és Szigetvár lakosságának felekezeti megoszlása 1920-ban, valamint a polgári fiúiskolai tanulók felekezeti megoszlása országosan és Szigetváron az 1924/25-ös tanévben (felekezet/%). 10. táblázat.

        2003-2004. 128. p.

167. A polgári fiúiskolák általános óraterve. 11. táblázat.

        2003-2004. 129. p.

168. A fizetendő tandíj címe és mértéke a szigetvári polgári fiúiskolában (pengő). 12. táblázat.

        2003-2004. 135. p.

169. Adattár. Somogyi diákok a pécsi joglíceumon 1831-1848 (1850) között.

        2007. 89-100. p.

170. Adatok az iskolákról és felszereltségükről, a tankötelesekről és a tanítókról. [Somogy vármegye, 1869-1892] 1 sz. táblázat.

        2008. 85. p.

171. Adatok a taneszközökről, iskolai könyvtárakról. [Somogy vármegye, 1869-1880]. 2. sz. táblázat.

        2008. 85. p.

172. Az iskolák évi jövedelme és azok forrásai. [Somogy vármegye, 1873-1881]. 3. sz. táblázat.

        2008. 86.p.

173. Az iskolák kiadásai. [Somogy vármegye, 1873-1880]. 4. sz. táblázat.

        2008. 86. p.

174. „Kaposvári tanultak” összeírása. 1938. december 2.

        2009-2010. 152. p.

 

        Összeírások

 

1.    Az iskolák és a tanítók összeírása Somogyban (1770-1773-1789).

        1970. 64-65. p.

2.    [Bálványosi református iskolamesterek névsora, XVIII. század].

        1970. 71. p.

3.    [Kapolyi református iskola­mesterek névsora, XVIII. század].

        1970. 71. p.

4.    A kazsoki református oskolamesterek a XVIII. században.

        1970. 72. p.

5.    [A kőröshegyi református tanítók lajstroma, XVIII. század].

        1970. 73. p.

6.    [Belső-somogyi református egyházmegye iskolamestereinek lajstroma, XVIII. század].

        1970. 74. p.

7.    [Belső-somogyi református egyházmegye: predikátorok melletti tanítók névsora, XVIII. század].

        1970. 74-75. p.

8.    [Juti református tanítók XIX. századi névsora].

        1970. 75. p.

9.    [Iskolába járó tanulók összeírása 1839, Somogy].

        1970. 86. p.

10.   Törökkoppány 1556. évi első török adóösszeírása.

        1972. 70. p.

11.   Somogy megyében működő felekezeti ill. magániskola összeírása (1857-es összeírás szerint).

        1972. 142. p.

12.   Újlaki Lőrinc birtokában lévő jobbágyporták száma 1494-ben.

        1973. 11. p.

13.   Lakóházak Somogy megyében 1900.

        1974. 226. p.

14. Az 1770-1777. közötti megyei összeírások összesítői. 2. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 168. p.

15.   A tanítók működési (szolgálati) esztendei. 5. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 171. p.

16.   A tanítói jövedelem megoszlása a megyében. 6. sz. táblázat. [Somogy].

        1976. 172. p.

17.   A Dunántúli és az alföldi megyék népessége és a tanítók száma (1772, 1777). 7. sz. táblázat.

        1976. 176. p.

18.   A Czindery-féle 1848-as birtokösszeírás Kapos menti adatai (hold/1200 n-öl).

        1976. 215. p.

19.   Telekszám alakulása. [Somogy, 1767, 1812, 1845].

        1976. 215. p.

20.   Részlet az összeírások Kapos menti adataiból - szántók összeírása (hold). [1794-1846, Somogy, Kapos mente].

        1976. 216. p.

21.   Részlet az összeírások Kapos menti adataiból - állatok összeírása (db). [1794-1846].

        1976. 216. p.

22.   Részlet az adóösszeírások Kapos menti adataiból - rétek összeírása (kaszás). [1794-1846, Somogy, Kapos mente].

        1976. 216. p.

23.   [Adóösszeírás 1534].

        1977. 14-15. p.

24.   Nagybajom és környéke a XVI. századi portális adóösszeírásokban.

        1977. 38. p.

25.   Az őszi gabonabeli hiány 1816-ban. [Somogy].

        1977. 139. p.

26.   Az őszi és tavaszi gabonavetés és termésnagyság 1816-ban. [Somogy].

        1977. 139. p.

27.   A termés nagysága növényfajtánként 1816-ban. [Somogy].

        1977. 140. p.

28.   Az elvetett mennyiség növényfajtánként 1816-ban. [Somogy].

        1977. 140. p.

29.   Mesteremberek, kereskedők, segédek és inasok összeírása Somogyban (1850). 2. táblázat.

        1979. 178. p.

30.   [Iskolák összeírása, 1839]. I. körzet.

        1980. 88-91. p.

31.   [Iskolák összeírása, 1839]. II. körzet.

        1980. 92-95. p.

32.   [Iskolák összeírása, 1839]. III. körzet.

        1980. 96-97. p.

33.   [Iskolák összeírása, 1839]. IV. körzet.

        1980. 98-99. p.

34.   [Iskolák összeírása, 1839]. V. körzet.

        1980. 99-102. p.

35.   [Iskolák összeírása, 1839]. VI. körzet.

        1980. 103-105. p.

36.   [Iskolák összeírása, 1839]. VII. körzet.

        1980. 105-110. p.

37.   Néptanítók jövedelmének összeírása Somogyban (1839-1841).

        1980. 111. p.

38.   A honoráciorok foglalkozások szerinti száma és átlagjövedelme a megyében (1845).

        1980. 128-129. p.

39.   Jövedelembevallás Somogyban (1807).

        1980. 130. p.

40.   A honoráciorok jövedelembevallása Somogyban (1845).

        1980. 131. p.

41.   A megye honoráciorainak nagyság szerinti átlagjövedelme. [Somogy].

        1980. 131-132. p.

42.   Birtokösszeírás 1848-ban.

        1984. 220. p.

43.   Mezőgazdasági statisztikai összeírás 1895-ben.

        1984. 220. p.

44.   [Horváth Márk birtokai, az 1564-es baranyai dikajegyzék szerint.]

        1987. 71-72. p.

45.   Vásárok az 1817 és az 1819. évi összeírások alapján. [Somogy].

        1987. 191-194. p.

46.   Vásárok jegyzéke 1841-ben. [Somogy].

        1987. 196-199. p.

47.   [Szőlőművelő jobbágyok 1715. évi összeírása.]

        1988. 151. p.

48.   [Szőlőművelő jobbágyok az 1772. évi összeírás szerint.]

        1988. 156-160. p.

49.   [1828. évi országos adóösszeírás].

        1988. 161-162. p.

50.   [1848. évi szőlőösszeírás].

        1988. 163. p.

51.   A vrászlói uradalom úrbéres területe 1848-ban. [Forrás: S. M. L. Birtokösszeírások, 1848-49].

        1988. 218. p.

52.   A vrászlói uradalom urasági területe 1848-ban. [Forrás: S. M. L. Birtokösszeírások, 1848-49].

        1988. 219. p.

53.   Remete porták összeírása. 1534, 1536, 1542.

        1996. 83-84. p.

54.   Somogy megyei települések adatai, útvonal megjelölése nélkül. [1786, 1828].

        1997. 232. p.

55.   A Tabi hitközségnek az izraelita kongresszusi választás alkalmával önmagukat választási joggal rendelkezőknek tekintők összeírása. 7. táblázat.

        2005. 31. p.

56.   A Tabi Izraelita Hitközség választóképes tagjainak összeírása [Tab], dátum nélkül [1868].

        2005. 59-61. p.

57.   Az 1867/1868-ban Somogy megyében büntetőeljárás alatt állt vagy álló izraelita személyek jegyzéke. 1868. szeptember 19.

        2005. 64-65. p.

58.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 1. „Kimutatása Azon iparosok és kereskedőknek, kik a babócsai Szolgabírói járáshoz tartozó községekben léteznek.”

        2005. 79-83. p.

59.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 2. „[Babócsai járás Nagyatádi szolgabírói kerület] összveírása azon választó képes iparos és kereskedőknek, kik alólirott szolgabirói kerületben vannak.”

        2005. 83-87. p.

60.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 3. [Csökli jegyzőséghez tartozó községekben választó képes iparos és kereskedők összeírása].

        2005. 87-88. p.

61.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 4. „Kadarkuti jegyzőség. Névjegyzéke Azon Kereskedőknek, s iparosoknak, kik szavazati joggal bírnak.”

        2005. 88. p.

62.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 5. „Kis Korpád Községben választóképes Iparosok és Kereskedők névszerinti összeírása.”

        2005. 89. p.

63.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 6. „Lábodi jegyzőségtől. Összeírása a Lábodi jegyzőséghez tartozó, s választó képességgel biró, - Mike és Besenye községekben található kereskedőknek és iparosoknak.”

        2005. 89. p.

64.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 7. „Választó Képes iparosok, és Kereskedők összeírása N.Lad községben.”

        2005. 89.

65.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 8. „Szentbenedeki jegyzőségtől.”

        2005. 90. p.

66.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Babócsai járás. 9. „Kimutatás A Jegyzőségi területén lévő választóképes Ipar és Kereskedők.”

        2005. 90. p.

67.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 10. „Kimutatás Ádánd Községben az 1869 évben létező iparosok és kereskedőkről.”

        2005. 91. p.

68    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 11. „Kimutatása Bábony községnek a választo képes iparosok és kereskedőknek.”

         2005. 91. p.

        69.      Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 12. „Összeírása Bálványos községben létező kereskedők és ipar űzőknek.”

         2005. 92. p.

70.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 13. „Kimutatás Endréd községben létező kereskedő és iparosokról 1869 évben.”

        2005. 92-93. p.

71.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 14. „Kimutatása Falu-Hidvég községében lakó, választóképes kereskedő s iparosoknak 1869 évben.”

        2005. 93. p.

72.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 15. „Össze írása Somogy: Igali Járás Szolgabírósági területen létező választó képes Iparosok s kereskedőknek összeirás.”

        2005. 93-97. p.

73.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 16. „[Igali Járás 2. Szolgabírói Kerület]. Öszveirása a választó képes iparosok és kereskedőknek Somogy megye Igali járás szolgabírói kerületben.”

        2005. 97-100. p.

74.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 17. „Kimutatás Juth Községében az 1869 évben létező iparűzők és Kereskedőkről.”

        2005. 100. p.

75    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 18. „Összeirása Kapoly községben létező kereskedő és ipar üzőknek.”

        2005. 101. p.

76.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 19. „Összeirása Karád mvárosban lévő kereskedők és iparosoknak 1869 évben.”

        2005. 101-102. p.

77.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 20. „Kereki Helységben létező Iparosok, és Kereskedőknek Öszveirása.”

        2005. 102. p.

78.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 21. „Kimutatása Kiliti község területén lakó iparos és kereskedőknek.”

        2005. 103. p.

79.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 22. „Köröshegyi községben létező Iparosok és Kereskedők Jegyzéke.”

        2005. 103-104. p.

80.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 23. „Somogy megye. Kimutatása Köttse községben lako azon kereskedők, és iparosoknak kik az ipar, és kereskedelmi kamara tagjai, és választók.”

        2005. 104. p.

81.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 24. „Kimutatása Megyer községnek a választó képes iparosok és kereskedőkről.”

        2005. 105. p.

82.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 25. „Kimutatás Nagy Berény községben lakó kereskedő és iparosokról.”

        2005. 105. p.

83    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 26. „Kimutatása Nyim községében lakó kereskedők és iparosoknak.”

        2005. 105. p.

84    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 27. „Név Jegyzéke Ságvár községben lakó kereskedők és iparosoknak.”

        2005. 106. p.

85.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 28. „Kimutatás Som Községben létező Iparosokrol.”

        2005. 107. p.

86    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 29. „Kimutatása Szabadhegy községében lakó választóképes kereskedők s iparosoknak 1869 évben.”

        2005. 107. p.

87.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 30. „Kimutatása a Szárszó községbeli kereskedő s iparűzőknek 1869.”

        2005. 107-108. p.

88. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 31. „Kimutatása a Szólád községbeli kereskedő, s iparűzőknek 1869.”

        2005. 108. p.

89.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 32. „Kimutatása Tab MVárosban lévő választóképes Kereskedők és iparosoknak.”

        2005. 108-110. p.

90    Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 33. „Kimutatása Váras-Hidvég községében lakó választóképes kereskedő s iparosoknak 1869 évben.”

        2005. 110. p.

91.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 34. „Kimutatása Zala községben lévő választo képes iparosoknak.”

        2005. 111. p.

92.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Igali járás. 35. „Kimutatása Zamárdi községben létező kereskedő és iparosokról 1869 évben.”

        2005. 111. p.

93.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 36. [Iparosok és kereskedők névjegyzéke].

        2005. 111.

94.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 37. „Kimutatása 1868 év végével Csoknya községben létező iparosoknak.”

        2005. 112. p.

95.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 38. „Öszeírása Ecseny Községbeli iparosok és Kereskedőknek.”

        2005. 112. p.

96.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 39. „Kimutatása Edde községbeli és hozzátartozo pusztákon létező Iparos és Kézműveseknek.”

        2005. 112. p.

97.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 40. „Összeirása Geszti községbeli Iparosok és Kereskedőknek.”

        2005. 113. p.

98.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 41. „Kimutatása az alább megnevezett községekben lakó kereskedők és iparosoknak 1869. évre.”

        2005. 113-114. p.

99.   Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 42. „Kimutatása Jaád Községbeli és a hozzá-tartozo pusztákon létező Iparos és Kézmüveseknek.”

        2005. 114. p.

100. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 43. „Somogy Megye Kaposi járás Szolgabíróságában létező Iparosok és Kereskedőknek Községenkénti Kimutatása.”

        2005. 115-118. p.

101. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 44. „A Kaposvári külső járásban bekebelezett választó képes, iparűző, és kereskedők névlajstroma 1869 évről.”

        2005. 118-123. p.

102. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 45. „Összeírása Mernye Községbeli Iparosok és Kereskedőknek.”

        2005. 123-124. p.

103. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 46. „Összeirása Mocsolád községbeli mesteremberek és kereskedőknek.”

        2005. 124. p.

104. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 47. „Jegyzéke Osztopán községben levő kereskedők, és iparűzőknek 1869.”

        2005. 125. p.

105. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 48. „Puszta Szemesi Helységbeli Iparosok Öszveírása.”

        2005. 125. p.

106. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 49. „Szomajom községben található Ipar üző és kereskedők össze irása Febr. 20. 1869.”

        2005. 125-126. p.

107. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 50. „Névjegyzéke Juta Községben található ipart és kereskedést űzőknek 1869 évben.”

        2005. 126. p.

108. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 51. „Össze írása Kfüred községben lévő iparos és kereskedőknek 1869.”

        2005. 126. p.

109. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 52. „Kapos Mérei községben lévő Iparosok és Kereskedők névsora.”

        2005. 126-127. p.

110. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 53. „Kapos Ujlaki Községben lévő Iparosok és kereskedők névsora.”

        2005. 127. p.

111. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 54. „Összeirása Kaposvárvárosában létező iparosok, s Kereskedőknek.”

        2005. 127-131. p.

112. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 55. „Összeírása Orczi kőzségben lévő iparos és kereskedőknek 1869.”

        2005. 132. p.

113. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 56. Kimutatás Sántos községben lakó iparosokról 1869.”

        2005. 132. p.

114. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 57. „Szenna Községben lévő Iparosok Név jegyzéke 1869 évben.”

        2005. 132. p.

115. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 58. „Ősszeírása Szt:Jakab kőzségben lévő íparos és Kereskedőknek 1869.”

        2005. 133. p.

116. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 59. „Kimutatás Taszár községen lakó iparosokról 1869 évben.”

        2005. 133. p.

117. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 60. „Ősszeírása Toponár mező városban lévő íparos és kereskedőknek 1869.”

        2005. 133-134. p.

118. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 61. „Kimutatás Zimány községben lakó iparosokról 1869.”

        2005. 134. p.

119. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Kaposi járás. 62. „”Zs:Kislaki Jegyzőtől: olya iparosok nem léteznek.”

        2005. 134. p.

120. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 63. „Kimútatása B sz. Györgyi Jegyzőségben létező és választási Képességgel bíró Iparosoknak.”

        2005. 135. p.

121. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 64. „Somogyvmegye Marczali járás Csurgóvidékbeli szolgabiróság kerületében lévő iparosok és kereskedők összeirása 1869ik évben.”

        2005. 135-141. p.

122. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 65. „Ősszeirása a Marczali járás főszolgabirói Kerülethez tartozó Községekben létező választó képességgel bíró iparosok, és Kereskedőknek 1869.”

        2005. 141-144. p.

123. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 66. „Összeirása Fehéregyház községben levő iparos és kereskedőknek.”

        2005. 144. p.

124. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 67. „A választó iparosok öszveirása Kéthelyen, B.Ujlak, B.Kereszur.”

        2005. 145. p.

125. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 68. „Marczali, Gomba és Bize Községben levő Iparos és kereskedők Névsora a sopronyi Iparkamara tisztikarának választásához szavazati joggal leendő felruházás végett 1869 évben.”

        2005. 146-148. p.

126. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 69. „Névjegyzek Jövödelmi adó alá eső Mesztegnye, Gadány és kelevizi iparos és kereskedőknek.”

        2005. 148. p.

127. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 70. „Összeirása Sámson községben levő iparosoknak és kereskedőknek.”

        2005. 149. p.

128  Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Marcali járás. 71. „Összeirása Sávoly községen levő iparos és kereskedőknek.”

        2005. 149. p.

129. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 72. „Kimutatása Gálosfai jegyzöségnek azon iparüzökről kik böszénfai községben tartozkodnak.”

        2005. 149. p.

130. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 73. Kimutatása Gálosfai jegyzöségnek azon iparüzökről kik Gálosfai községen tartozkodnak.”

        2005. 150. p.

131. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 74. „Kimutatás Homok községben létező iparos osztályról 1869.”

        2005. 150. p.

132. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 75. „Kimutatás Kapos Keresztur községben lako ipar űzők – és ezek ipar ágai.”

        2005. 150. p.

133. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 76. „Kimutatás Kercseliget községben lakó iparűzők és ezek iparáguk.”

        2005. 151. p.

134. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 77. „Kimutatás Kis Kereszturon lako ipar űzők, és ezek iparágai.”

        2005. 151. p.

135. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 78. „Szt: Balázs jegyzőséghez tartozó községekben létező iparosok, és kereskedők összveirása.”

        2005. 152. p.

136. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 79. Ősszeirás A Szigetvári járásban levő Választóképes Iparosok, és Kereskedőkről.”

        2005. 152-156. p.

137. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. 80. „Kimutatása A Szigetvári alsó járás szolgabiróság területén levö kereskedők és iparosok számának községenkint név és iparág megnevezésével 1869 évben.”

        2005. 156-160. p.

138. Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírása 1869-ben. Szigetvári járás. 81. „Névjegyzéke A Zs. Kisfalud, Szilv. Szt. Márton és Pacca községekben lakó iparosoknak és korcsmárosoknak.”

        2005. 160. p.

139. „Kaposvári tanultak” összeírása. 1938. december 2.

        2009-2010. 152. p.

140. Az 1870. év elején végrehajtott haszonállat-összeírás. Babócsai járás, Igali járás, Kaposi járás, Marcali járás, Szigetvári járás, Központi járás.

        2009-2010.évkönyv melléklete

141. Anno 1651. die 25. Augusti Gróf Puchaim urammal hogy Segesd alá mentünk, kik velünk voltanak, azoknak specificatiója.

        2011. 29-31. p.

 

        Pártok

 

1.    MKP Dél-dunántúli Kerületi Titkárságának 1945. júl. havi jelentése a somogyi párttagokról.

        1971. 284. p.

2.    Pártszervezeti taglétszám Somogyban 1945 augusztusában (járásonként).

        1971. 285. p.

3.    Az 1910. évi országgyűlési képviselő-választás eredményei. (képviselői szavazatok száma).

        1995. 201. p.

4.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások Somogy megyei eredményei - összehasonlító kimutatás. 1. sz. melléklet.

        1998. 221. p.

5.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások eredményei Somogyban - összehasonlító kimutatás. 2. sz. melléklet.

        1998. 222. p.

6.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások járási eredményei Somogyban. 3. sz. melléklet.

        1998. 223. p.

7.    A képviselő-választások eredményei Somogyban 1869-1875.

        1999. 309. p.

8.    Mandátumok megoszlása a politikai irányzatok szerint, 1892-1910.

        2002. 142. p.

9.    Képviselők és jelöltek társadalmi - foglalkoztatási megoszlása 1892-1910.

        2002. 143. p.

10.   Képviselő-választások eredményei 1892-1910. [Somogy megye]. 2. sz. melléklet.

        2002. 157-163. p.

 

        Politikai megtorlás

 

1.    Kimutatás az ellenforradalmi cselekmények címén 1957-ben elítéltek számának alakulásáról.

        2007. 278. p.

2.    Kimutatás az ellenforradalmi cselekmények címén 1957-1960 között elítéltekről.

        2007. 278. p.

3.    A somogyi bíróságokon ellenforradalmi cselekmények címén elítéltek vádpontok szerint.

        2007. 279. p.

4.    Az ellenforradalmi cselekmények címén született bírósági ítéletek megoszlása a büntetés időtartama, jellege szerint.

        2007. 280. p.

5.    Az 1956-os forradalom utáni megtorlás somogyi adattára.

        2007. 285-310. p.

 

        Prostitúció

 

1.    A legális városi prostitúciós kínálat statisztikája Magyarországon Schreiber Emil 1915-ös adatai alapján (Budapest kivételével). Táblázat.

        2001. 206-209. p.

 

        Sajtó

 

1.    Három vezető politikai napilap részesedése az összes hírlapforgalomból 1926. 2. sz. ábra.

        1994. 262. p.

2.    A hírlapforgalom megoszlása az újságok politikai, ideológiai irányultsága szerint. 3. sz. ábra.

        1994. 264. p.

3.    Három vezető politikai napilap előfizetőinek foglalkozási megoszlása. 4. sz. ábra.

        1994. 269. p.

4.    A főbb foglalkozási csoportok sajtópreferenciái a napilapok politikai, ideológiai irányultsága szerint. 5. sz. ábra.

        1994. 271. p.

 

        Számadások

 

1.    Summariun 1807. júl. 1. - okt. 1-ig. "A Szent-Lukai Öveg Bánya Szamodásanak Első Julist, Első Octoberik 1807.".

        1971. 128-132. p.

2.    [A szigetvári vár 1559/1560. évi várszámadása.]

        1987. 66-67. p.

 

        Színház

 

1.    Színikerületek 1900-1911.

        1990. 228. p.

 

        Szőlészet l. Mezőgazdaság

 

        Technikatörténet

 

1.    Gazdasági gépek és eszközök a Marcali járás néhány községében és ugyanazon községekben alakult földműves-szövetkezetek tulajdo­nában (1935, 1948).

        1972. 276. p.

2.    A böhönyei újgazdák felszere­lésének gyarapodása 1948-1948.

        1972. 273. p.

3.    A mezőgazdasági üzemek gépi és eszközi felszereltsége [Somogy].

        1974. 218. p.

4.    Nagyobb gazdasági gépek négy nagybirtok-üzem használatában (1914).

        1980. 362. p.

5.    Gazdasági vasút üzeme. [1929-1935, grafikon].

        1980. 377. p.

6.    [MIR béruradalom villamosí­tásának főbb adatai].

        1980. 379. p.

7.    A Mezőgazdasági Ipar Részvénytársaság kaposvári bérletének telefonhálózata. 5. sz. grafikon.

        1980. 380. p.

8.    A MIR béruradalmának eszközellátottsága, 1895. 2. sz. táblázat.

        1980. 392. p.

9.    [Cséplőgép műszaki adatai]. 2. sz. táblázat.

        1981. 336-337. p.

10.   A magyaratádi cséplőgép építésének költségei. Munkabérek. 3. sz. táblázat.

        1981. 338. p.

11.   A magyaratádi cséplőgép építésének költségei. Felhasznált anyagok. 4. sz. táblázat.

        1981. 338. p.

12.   Járgányos cséplőgépek elő­fordulása Somogy megyében a XIX. század első felében.

        1981. 356. p.

13.   [Különböző teljesítményű erőgépekhez javasolt cséplőgépek legfontosabb jellemzői]. 5. sz. táblázat.

        1982. 295. p.

14.   A csépléssel kapcsolatos gépek száma üzemnagyság szerint (1895). 7. sz. táblázat.

        1982. 301. p.

15.   Területegységre jutó gépek száma (kh/gép, ha/gép) 1895. 8. sz. táblázat.

        1982. 302. p.

16.   Cséplőgépek száma és munkateljesítménye (1915). 9. sz. táblázat.

        1982. 303. p.

17.   Gépi és kézi erővel kicsépelt gabona mennyisége (1915). 10. sz. táblázat.

        1982. 303. p.

18.   Üzemben lévő cséplőgépek száma hetenként (1915) 11. sz. táblázat.

        1982. 304. p.

19.   Szántógépek elterjedése Magyarországon és Somogy megyében 1895-1935. 1. sz. táblázat.

        1994. 285. p.

20.   A gépi szántás arányának változása Magyarországon és Somogy megyében 1914-1935. 2. sz. táblázat.

        1994. 286. p.

21.   A traktorok számának változása Magyarországon birtokkategóriánként 1914-1935. 3. sz. táblázat.

        1994. 287. p.

22.   Erőgépek számának alakulása a mezőgazdaságban. 4. sz. táblázat.

        1994. 297. p.

 

        Településtörténet

 

1.    Somogy vármegye helységei 1935-ben.

        1973. 255-264. p.

2.    Az erdei mellékiparok emlékei Somogy megye földrajzi neveiben.

        1977. 293. p.

3.    A téglaszín szó elterjedtsége. [Somogy].

        1977. 297. p.

4.    Néhány bányászattal kapcsolatos névemlék. [Somogy].

        1977. 299. p.

5.    Az 1534, 1536 és 1542. évi portális adóösszeírásokból rekonstruált településhálózat. [Somogy].

        1981. 82. p.

6.    Faluhatárokon kívüli határ­használat az 1715-1720-as országos összeírások szerint.

        1981. 84. p.

7.    Faluhatárokon kívüli határ­használat az 1767-es úrbéri tabellák alapján.

        1981. 85. p.

8.    [Somogy megye járási felosztása, 1850. február 17.]

        1982. 139. p.

9.    Somogy megye településeinek nagyságrendje és népsűrűsége 1920-ban. 1. ábra.

        1982. 317. p.

10.   Somogy megye településeinek külterületi népessége 1920-ban. 2. ábra.

        1982. 319. p.

11.   A településhálózat nagyságrendi megoszlása Somogy megyében 1925-ben. 3. táblázat.

        1982. 321. p.

12.   Somogy megye közigazgatási beosztása és a települések jogállása 1925-ben. 3. ábra.

        1982. 324. p.

13.   Somogy megye településeinek egészségügyi ellátottsága és a vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. 5. ábra.

        1982. 328. p.

14.   A települések népességszám maximumának időpontja. Somogy megye. 2. ábra.

        1983. 372. p.

15.   A települések népességszámának változása 1960-1980 között. Somogy megye. 3. ábra.

        1983. 373. p.

16.   [Somogy] megye legkisebb községei (1980).

        1983. 374. p.

17.   [Somogyi] községek lakóinak városba költözése (1880-1930).

        1983. 374. p.

18.   [Somogyi] falvak lakóinak csökkenése az urbanizáció miatt (1870-1940).

        1983. 375. p.

19.   A települések [somogyi] nagyságában bekövetkezett változások 1960, 1980).

        1983. 357. p.

20.   Településhálózat-fejlesztési terv, 1971. Somogy megye. 4. ábra.

        1983. 376. p.

21.   Településhálózat-fejlesztési terv korszerűsítés, 1981. Somogy megye. 5. ábra.

        1983. 377. p.

22.   Somogy megye településeinek népesség-alakulását jellemző legfontosabb adatok az 1981-ben jóváhagyott településhálózati beosorolás szerinti csoportosítás­ban, illetve az 1980. évi közigazgatási beosztásnak megfelelően.

        1983. 385-395. p.

23.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1950-ben. 1. ábra.

        1985. 551. p.

24.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolat­rendszere 1960-ban. 2. ábra.

        1985. 552. p.

25.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1970-ben. 3. ábra.

        1985. 553. p.

26.   Somogy megye községi jogállású településeinek intézményi ellátottsága és településközi kapcsolatrendszere 1980-ban. 4. ábra.

        1985. 554. p.

27.   A települések számának, közigazgatási jellegének és népességének alakulása Somogy megyében 1950-1980 között a mindenkori közigazgatási beosztás és jogállás szerint. 1. táblázat.

        1985. 556. p.

28.   Nemzetiségi falvak Somogy megyében, 1850. 1. sz. melléklet.

        1991. 58. p.

29.   [Adattár Somogy megye településeinek (Acsa- Balatonújlak) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1992. 113-114. p.

30.   Magyarlakta települések földrajzi megoszlása.

        1992. 246-249. p.

31.   [Adattár Somogy megye településeinek (Bálványos- Büssü) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1993. 131-133. p.

32.   [Somogy megye településeinek (Cegléd- Endréd) névalak és közigazgatási- jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1994. 149-150. p.

33.   [Adattár Somogy megye településeinek (Fajsz-Felsőzsitva) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1995. 39.

34.   [Adattár Somogy megye településeinek (Fiad-Gyöngyösmellék) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1772-1851].

        1995. 40.

35.   Nagyatád és a hozzá tartozó települések nem mezőgazdasággal foglalkozó kereső lakossága 1876-ban. 1. táblázat.

        1995. 62. p.

36.   Az ipar keresői foglalkozási viszony szerint. 2. táblázat [1900, 1910].

        1995. 64. p.

37.   Ipari vállalatok nagyságuk szerint. 3. táblázat. [1900, 1910].

        1995. 65. p.

38.   Az ipar szerkezete Nagyatádon. 4. táblázat. [1876, 1900, 1910].

        1995. 66. p.

39.   Az állatállomány alakulása a nagyatádi járásban a világháború idején. 5. táblázat. [1914, 1916, 1917].

        1995. 76. p.

40.   [Német családok betelepülése Somogy megyébe járásonként].

        1995. 276. p.

41.   Részletes jelentés a német ajkú Somogy megyei településekről [1930-tól].

        1995. 279-295. p.

42.   Az 1942. szept. - 1944. okt. között bombázott somogyi települések.

        1995. 346-347. p.

43.   Szerdahely népességi viszonyai. 1385-1575.

        1996. 76-77. p.

44.   Remete porták összeírása. 1534, 1536, 1542.

        1996. 83-84. p.

45.   [Adattár Somogy megye településeinek (Hajmás-Juta) névalak és közigazgatási - jogi állapotának változásairól, 1786/87, 1866].

        1996. 112.

46.   Somogy megyei települések adatai, útvonal megjelölése nélkül. [1786, 1828].

        1997. 232. p.

47.   [Úrbéri telekkel bíró jobbágyok száma, 1768]. [Nagycsepely].

        1998. 47. p.

48.   [A földbirtok megoszlása Nagy-csepelyen 1848. december 1-jén].

        1998. 55. p.

49.   [Birtokviszonyok Nagycsepelyen 1859-ben].

        1998. 56. p.

50.   A határ művelési ágak szerinti megoszlása Nagycsepelyen. 1. sz. táblázat.

        1998. 64. p.

51.   A népesség számának alakulása Csepelyen. [1851-1910]. 2. sz. táblázat.

        1998. 65. p.

52.   A népesség foglalkozási megoszlása Csepelyen. [1900, 1910]. 3. sz. táblázat.

        1998. 65. p.

53.   Mezőgazdaságból élők Csepelyen. [1900, 1910]. 4. sz. táblázat.

        1998. 66. p.

54.   Az ipar szerkezete és a kereskedelem Csepelyen 1876-ban. 5. sz. táblázat.

        1998. 67. p.

55.   Az ipar helyzete Csepelyen 1900-ban és 1910-ben. 6. sz. táblázat.

        1998. 67-68. p.

56.   Az ipar szerkezete Csepelyen 1900- és 1910-ben. 7. sz. táblázat.

        1998. 68. p.

57.   1918. november és 1921. augusztus között (szerb) megszállt helységek Somogyban (körjegyzőségenként és községenként).

        1998. 138-139. p.

58.   A horvát népesség alakulása (1880-1941).

        1998. 147. p.

59.   Kimutatás a Somogy megyében fekvő horvát ajkú községek elemi népiskoláinak 1937. évi "benépesítéséről".

        1998. 169. p.

60.   Statisztikai kimutatás a horvát ajkú községi iskolákról.

        1998. 177. p.

61.   Az Erdélyből áttelepített nem vasutas menekültek községenként, 1916. október 21-én. 3. sz. táblázat.

        1999. 349-354. p.

62.   Somogy vármegye birtoktársadalma az 1671. évi elmaradt nyári hadiadó (contributio) jegyzéke alapján. 1. sz. táblázat.

        2001. 87. p.

63.   A Széchenyiek birtokai 1925-ben Somogyban. Táblázat.

        2001. 110. p.

64.   [Az 1869-es Somogy kereskedőinek és iparosainak összeírásában szereplő települések egykori és jelenlegi elnevezései.]

        2005. 169-174. p.

65.   Kaposvár rt. város létesítendő vízvezetékéhez kisajátítandó területek birtokosai. 1. táblázat.

        2005. 185. p.

66.   MÁV „filléres vonatainak” forgalma. [1932-1940].

        2005. 219. p.

67. [Falusi turizmusban részt vevő falvak és nyaralók száma 1935-1939-ben.]

        2005. 220. p.

68.   Balatoni képeslapok. (adattár)

        2005. 257-279. p.

69.   Képeslapokat gyártó magyarországi nyomdák és magánkiadók, forgalmazók jegyzéke.

        2005. 280-281. p.

70.   Kaposvár lakosságának (keresők és eltartottak összesen) foglalkozási ágak szerinti megoszlása 1920-1940. 1. táblázat.

        2006. 84. p.

71.   Biztosítással és/vagy pénzkezelő intézeti befektetéssel rendelkező örökhagyók a Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban. 2. táblázat.

        2006. 85. p.

72.   A Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban nevesített biztosítási intézetek. 3. táblázat.

        2006. 86. p.

73.   A Kaposvár Város Árvaszéke megbízásából 1920-1938 között felvett hagyatéki leltárakban nevesített pénzintézetek és részvénykibocsátó vállalkozások. 4. táblázat.

        2006. 87. p.

74.   Az urbáriumban [nagybajomi] szereplő települések birtokosai az 1598.  és az 1626-1627. évi adóösszeírások szerint. 2. sz. táblázat.

        2007. 42. p.

75.   [Nagybajomban élő polgárok neve.] 1635. november 8.

        2007. 48. p.

76.   1626-1627 során királyi adót fizető Somogy vármegyei települések táblázatba foglalt jegyzéke.

        2007. 49-52. p.

77.   1. számú településnév-mutató az 1870. év elején végrehajtott népszámlálás és haszonállat-összeírás Somogy megyei részéhez a korabeli településnevek ábécé-rendjében.

        2009-2010. 49-57. p.

78.   Az 1930-as években Fonyódligeten villatelket vásárlók lakhely szerinti megoszlása.

        2011. 92. p.

78.   A fonyódligeti villatulajdonosok névjegyzéke az 1935. november 29-iki állapot szerint. 1. sz. dokumentum.

        2011. 93-121. p.

79.   Iratpusztulás Somogy megyében. 1950-1956.

        2011. 142. p.

80.   Adattár. [A Somogy megyei községi tanácsok iratpusztulása 1956-ban.]

        2011. 143-187. p.

 

        Ünnepek

 

1.    Iskolai ünnepek az 1920-as években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 1. sz. táblázat.

        2000. 125. p.

2.    Iskolai ünnepek az 1930-as években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 2. sz. táblázat.

        2000. 126 p.

3.    Iskolai ünnepek az 1940-es években. [Szigetvári M. K. Állami „Rezső” Polgári Fiúiskolában]. 3. sz. táblázat.

        2000. 127. p.

 

        Vadászat

 

1.    A nagyvadteríték alakulása az [iharosi] uradalomban 1896-1944 között.

        1995. 129-130. p.

2.    Vadaskerti szarvasagancsok, dámlapátok, őzagancsok, vadkanagyarak. Bírálat.

        1995. 131-132. p.

3.    Az Iharosban és Iharosberényben zsákmányolt érmes trófeák adatai. [1904-1943].

        1995. 133-134. p.

 

        Választás

 

1.    Az 1945-ös választás eredményei Somogyban.

        1971. 296. p.

2.    Az 1945-ös választás grafikonja járásonként [Somogy].

        1971. 298. p.

3.    Az 1945. évi választások összesített eredményei a [Zselici] mikrotájban. 1. sz. grafikon.

        1975. 230. p.

4.    Az 1947. évi választások összesített eredményei a [Zselici] mikrotájban. 2. sz. grafikon.

        1975. 231. p.

5.    Az 1945. évi és az 1947. évi választások eredményei a [Zselici] mikrotájban. 3. sz. táblázat.

        1975. 255. p.

6.    Az 1910. évi országgyűlési képviselő-választás eredményei. (képviselői szavazatok száma).

        1995. 201. p.

7.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások Somogy megyei eredményei - összehasonlító kimutatás. 1. sz. melléklet.

        1998. 221. p.

8.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások eredményei Somogyban - összehasonlító kimutatás. 2. sz. melléklet.

        1998. 222. p.

9.    Az 1945. és 1947. évi parlamenti választások járási eredményei Somogyban. 3. sz. melléklet.

        1998. 223. p.

10.   Szavazati joggal rendelkező 20. életévüket betöltött férfiak megoszlása Somogyban.

        1999. 273. p.

11.   A képviselő-választások eredményei Somogyban 1869-1875.

        1999. 309. p.

12.   A választók megoszlásának alakulása a jogosultság szerint 1869, 1887. [Somogy]. Táblázat.

        2001. 154. p.

13.   A képviselő-választások eredményei Somogyban 1878-1887. Táblázat.

        2001. 162-163. p.

14.   Mandátumok megoszlása a politikai irányzatok szerint, 1892-1910.

        2002. 142. p.

15.   Képviselők és jelöltek társadalmi - foglalkoztatási megoszlása 1892-1910.

        2002. 143. p.

16.   Képviselő-választások eredményei 1892-1910. [Somogy megye]. 2. sz. melléklet.

        2002. 157-163. p.

17.   A képviselő-választás rendezésével megbízott középponti választmány névsora. 1848. május 2.

        2003-2004. 83-85. p.

18.   A választásra jogosultak összeírására kinevezett kerületi küldöttségek tagjainak névsora. 1848. május 3.

        2003-2004. 86. p.

19.   A Somogy megyében lakó és a törvény által országgyűlési szavazattal felruházott mágnások névsora. 1848. május 25.

        2003-2004. 86-87. p.

20.   A választói jogosultsággal rendelkezők cenzus szerinti megoszlása településenként. (a választói névjegyzékek adatai alapján) [Somogy megye]. 1848. június 15.

        2003-2004. 88-96. p.

21.   Az értelmiségi cenzus alapján összeírt választásra jogosultak névsora. 1848. június 15. [Somogy megye]

        2003-2004. 97-112. p.

22.   A választásra jogosultak cenzus szerinti megoszlása Somogyban. 1848. június 15.

        2003-2004. 112. p.

23.   Somogy vármegye népképviselői az 1848-49. évi országgyűlésen.

        2003-2004. 113. p.

24.   Az izraelita kongresszusi választáson a Kaposvári választókerületben magukat választóként regisztráltatott izraelita férfiak létszáma településenként. 3. táblázat.

        2005. 25. p.

25.   Az izraelita kongresszusi választáson a Csurgói választókerületben magukat választóként regisztráltatott izraelita férfiak létszáma településenként. 4. táblázat.

        2005. 26. p.

26.   Az izraelita kongresszusi választáson a Szigetvári választókerületben magukat választóként regisztráltatott izraelita férfiak létszáma településenként. 5. táblázat.

        2005. 27. p.

27.   Az izraelita kongresszusi választáson a Lengyeltóti választókerületben magukat választóként regisztráltatott izraelita férfiak létszáma településenként. 6. táblázat.

        2005. 28-29. p.

28.   A Tabi hitközségnek az izraelita kongresszusi választás alkalmával önmagukat választási joggal rendelkezőknek tekintők összeírása. 7. táblázat.

        2005. 31. p.

29.   A Tabi Izraelita Hitközség választóképes tagjainak összeírása. [Tab], dátum nélkül [1868].

        2005. 59-60. p.

30.   Országgyűlési képviselő-választások választójogi kategóriák szerint 1910-ben. [Somogy vármegye]

        2008. 94. p.

31.   Az 1910. évi országgyűlési képviselő-választások eredményei a Somogy vármegyei választókerületekben.

        2008. 96. p.

 

        Vendéglátás, idegenforgalom

 

1.    [Fürdővendégek száma 1890-93 között a Balaton déli partján.]

        1978. 151. p.

2.    [Fürdővendégek száma 1907-ben a Balaton déli partján.]

        1978. 152. p.

3.    A Somogy-balatoni üdülőhelyek bel- és külföldi üdülővendégeinek a száma (1937-1943). 2. sz. táblázat.

        1978. 155. p.

4.    A népességszám alakulása a déli part üdülőövezeteiben (1784-1970). 1. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

5.    A déli parti szállodák, panziók és vendégfogadók adata (1939). 3. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

6.    A déli part fürdőegyesületeinek tagjai és vezetői (1939). 6. sz. táblázat.

        1978. 156. p.

7.    Az állandó lakosságra, az üdülőnépességre és a szállásférőhelyekre vonatkozó adatok a déli parton.

        1978. 175. p.

8.    Magyarország szociálturisztikai és kereskedelmi szálláshelyei férőhely-kapacitásának és vendégforgalmának alakulása 1960 és 1975 között. 1. táblázat.

        1980. 394. p.

9.    A belföldi vendégforgalom megoszlása (%). 2. táblázat.

        1980. 394. p.

10.   Magyarország aktív és passzív idegenforgalmának alakulása 1960-1975 között. 3. táblázat.

        1980. 396. p.

11.   A külföldiek részesedése a kereskedelmi szálláshelyek forgalmából (%). [1960-1975]. 4. táblázat.

        1980. 396. p.

12.   Idegenforgalmi devizabevételeink alakulása (millió Ft). [1960-1975]. 5. táblázat.

        1980. 397. p.

13.   Magyarország szociálturisztikai és kereskedelmi szálláshelyei együttes férőhely-kapacitásának és vendégforgalmának megoszlása a Balaton, Budapest és egyéb területek között. 6. sz. táblázat.

        1980. 398. p.

14.   A kereskedelmi szálláshelyek belföldi és külföldi vendégfor­galmának havonkénti megoszlása (%). (1. ábra). [Grafikon].

        1980. 400. p.

15.   A Balaton, Budapest és az egyéb területek %-os részesedése a kereskedelmi szálláshelyek összes, továbbá belföldi és külföldi vendégéből. 2. ábra.

        1980. 401. p.

16.   A vendégek tartózkodási idejének alakulása 1960 és 1975 között a kereskedelmi szálláshelyeken. 3. ábra. [grafikon].

        1980. 402. p.

17.   Az üdülőkörzet részesedése az ország szociálturisztikai férőhelyeiből és azok vendégforgalmából (%). 7. táblázat.

        1980. 403. p.

18.   A szociálturisztikai szállástípusok férőhelyeinek megoszlása 1975-ben (%). 8. táblázat.

        1980. 404. p.

19.   A Balaton szociálturisztikai férőhelyeinek szállástípusok szerinti megoszlása 1975-ben (%). 9. táblázat.

        1980. 404. p.

20.   A balatoni üdülőkörzet részesedése Magyarország kereskedelmi szálláshelyeinek férőhely-kapacitásából (%). 10. táblázat.

        1980. 405. p.

21.   A szállodák és fizetővendéglátás férőhelyei a balatoni üdülőkörzetben januárban és júliusban, 1975-ben (%). 11. táblázat.

        1980. 405. p.

22.   Az egyes kereskedelmi szállástípusok férőhelyeinek részesedése az ország összes hasonló típusú szálláshelye férőhelyéből (%). 12. táblázat.

        1980. 406. p.

23.   A kereskedelmi szálláshelyek férőhelyeinek az egyes szállástípusok közötti megoszlása (%). 13. táblázat.

        1980. 406. p.

24.   A lakásállomány szobák szerinti megoszlása (%). 14. táblázat.

        1980. 408. p.

25.   A lakások szobák száma szerinti megoszlása (%). 4. ábra.

        1980. 409. p.

26.   A szállodák férőhelyeinek osztályok szerinti megoszlása (%). 5. ábra.

        1980. 409. p.

27.   A szálláshelyek férőhely-kapacitása és vendégforgalma a Balatonnál. 15. táblázat.

        1980. 410. p.

28.   A déli és az északi part [Balaton] részesedése az üdülőkörzet szálláshelyeinek férőhely-kapacitásából, továbbá férőhely-kapacitásuk szálláshelyek (szállástípusok) közötti megoszlása. 6. ábra.

        1980. 412. p.

29.   A somogyi (déli) és a veszprémi (északi) [Balaton] part %-os részesedése az üdülőkörzet férőhelyeiből. 16. táblázat.

        1980. 413. p.

30.   A Balaton, Budapest és az egyéb területek férőhely-kapacitásának, vendégforgalmának és vendég­éjszakáinak szálláshelyek szerinti megoszlása.

        1980. 415. p.

31.   Az ország szociálturisztikai és kereskedelmi szálláshelyeinek, továbbá magánnyaralóinak férőhelyei, vendégei és vendégéjszakái. 17. táblázat.

        1980. 416. p.

32.   A magánnyaralók és forgalmak földrajzi megoszlása. 18. táblázat.

        1980. 417. p.

33.   Az üdülőkörzet férőhely-kapacitásának és forgalmának megoszlása (%). 19. táblázat.

        1980. 418. p.

34.   A magánnyaralók számának és %-os megoszlásának alakulása a balatoni üdülőkörzetben. 8. ábra.

        1980. 419. p.

35.   Az üdülőkörzet kereskedelmi szálláshelyein megszálló külföldiek részesedése az ország kereskedelmi szálláshelyein megszálló külföldi­ekből, továbbá a Balaton hasonló szálláshelyeinek a teljes forgalmából (%). 20. táblázat.

        1980. 420. p.

36.   A belföldiek és a külföldiek %-os részesedése a kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmából 1960 és 1975 között. 9. ábra.

        1980. 421. p.

37.   A Balaton, Budapest és az egyéb területek %-os részesedése a kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégforgalmából, továbbá tartózkodásuk tartamának alakulása: - vendégek, - vendég­éjszakák, - tartózkodásuk tartama. 10. ábra.

        1980. 422. p.

38.   A kereskedelmi szálláshelyek külföldi vendégforgalmának szocialista és nem szocialista országok szerinti megoszlása (%). [1960, 1970, 1975].

        1980. 423. p.

39.   Az egyes kereskedelmi szállástípusok részesedése a külföldi vendégforgalomból 1975-ben (%). 22. táblázat.

        1980. 423. p.

40.   A külföldiek %-os részesedése 1975-ben az egyes kereskedelmi szállástípusok forgalmából. 23. táblázat.

        1980. 424. p.

41.   Az üdülőkörzet hétvégi forgalma. 24. táblázat.

        1980. 424. p.

42.   A magánnyaralók tulajdonosaik lakóhelye szerinti megoszlása (%). 25. táblázat.

        1980. 426. p.

43.   Az üdülőkörzet magánnyaralóinak a tulajdonosaik állandó lakóhelye szerinti megoszlása 1970-ben (%). 11. ábra.

        1980. 427. p.

44.   Az egyes megyékben és a Budapesten lakó nyaraló­tulajdonosok magánnyaralóinak üdülőterületek közötti megoszlása 1970-ben (%). 12. ábra.

        1980. 429. p.

45.   A nagyobb forgalmú üdülőhelyek részesedése 1975-ben az üdülőkörzet férőhely-kapacitásából (%). 26. táblázat.

        1980. 431. p.

46.   Az egyes üdülőterületek részesedése (%). (Balaton). 27. táblázat.

        1980. 434. p.

47.   Az egyes üdülőterületek részesedése 1975-ben az üdülőkörzet férőhely-kapacitásából (%). [Balaton]. 28. táblázat.

        1980. 434. p.

48.   Az üdülőterületek férőhely-kapacitásának szálláshelyek (szállástípusok) közötti megoszlása 1975-ben. 29. táblázat.

        1980. 435. p.

49.   A forgalmasabb üdülőhelyek részesedése a partból 1970-ben, továbbá az egységnyi partrészre jutó vendégek száma 1975-ben. [Balaton]. 30. táblázat.

        1980. 436. p.

50.   Vendégforgalom a fürdőegyesületi székhelyeken. 2. sz. táblázat.

        1989. 220-221. p.

51.   MÁV „filléres vonatainak” forgalma. [1932-1940].

        2005. 219. p.

52.   [Falusi turizmusban részt vevő falvak és nyaralók száma 1935-1939-ben.]

53.   Balatoni képeslapok. (adattár)

        2005. 257-279. p.

54.   Az 1930-as években Fonyódligeten villatelket vásárlók lakhely szerinti megoszlása.

        2011. 92. p.

55.   A fonyódligeti villatulajdonosok névjegyzéke az 1935. november 29-iki állapot szerint. 1. sz. dokumentum.

        2011. 93-121. p.

 

        Vízrendezés

 

1.    [Brechter a lecsapolandó területek nagyságát feltüntető táblázata].

        1970. 104. p.

2.    Kapos kiszárítási munkáinak költségvetése 1827.

        1971. 97. p.

3.    A Kapos lecsapolásának Somogy megyei költségei 1833. 1. táblázat.

        1971. 104. p.

4.    A Kapos lecsapolásának Tolna megyei költségei 1820-1835. 2. táblázat.

        1971. 104. p.

5.    [Somogy megye fő vízfolyásai].

        1989. 166-167. p.

6.    Kaposvár rt. város létesítendő vízvezetékéhez kisajátítandó területek birtokosai. 1. táblázat.

        2005. 185. p.

 

Készítették: Szerelem Péter & Fejes László
Az oldal 0.136818170547 másodperc alatt töltődött be!